WIELKI CZWARTEK

W Wielki Czwartek wspominamy Ostatnią Wieczerzę Jezusa z uczniami i ustanowienie Sakramentu Eucharystii oraz Kapłaństwa. Z powodu pandemii koronawirusa duszpasterze sprawowali Wieczerze Pańską bez udziału wiernych tylko z asystą liturgiczną. „Przeżywamy ten Wielki Czwartek nie typowo, rok temu ta świątynia była wypełniona po brzegi wiernymi naszej wojskowej wspólnoty. Dzisiaj stajemy przy ołtarzu Jezusa Chrystusa niejako w „opuszczeniu” i staramy się z tej lekcji wynieś naukę. (…) Może jako kapłani musimy zatęsknić za świątynią wypełnioną ludźmi, aby jeszcze lepiej zrozumieć nasze kapłańskie posłannictwo, a może ludzie muszą zatęsknić za Eucharystią, aby jeszcze bardziej docenić ten Dar jaki pozostawił na pamiątkę Jezus Chrystus.” – powiedział ks. ppłk dr Ireneusz Biruś – proboszcz parafii, który przewodniczył Eucharystii. We Mszy św. koncelebrował ks. ppor Artur Janczarek – wikariusz parafii oraz uczestniczyła asysta liturgiczna.