UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNI ŚW.

W dniu 12 września br. grupa 46 dzieci klasy IV przystąpiła do Pierwszej Komunii Św. Z powodu pandemii koronawirusa uroczystość została przesunięta z maja na wrzesień. Dzieci zgromadziły się przed Kościołem, gdzie po przywitaniu przez ks. ppłk dr Ireneusza Birusia – proboszcza parafii – otrzymały błogosławieństwo swoich rodziców. Następnie procesja udała się do wnętrza świątyni na dalszą część uroczystości. Liturgia Mszy św. została przygotowana przez rodziców i dzieci.

Podczas homilii, ks. proboszcz przypomniał, że chleb daje siły do codziennego życia i spożywając go nigdy nam się nie przeje i nie znudzi. Na koniec kaznodzieja pokazał dzieciom białą Hostię – Chleb dający życie wieczne, który podczas Eucharystii staje się Ciałem Chrystusa. To właśnie Nim umacniamy się w naszej pielgrzymce do świętości i spotkania z Jezusem. Ksiądz proboszcz, życzył dzieciom, by nigdy nie zapominały o Chrystusie, ale by umacniały z Nim swoją więź i jak najczęściej przystępowały do Stołu Pańskiego, bo kto ten Chleb spożywa, będzie żył na wieki. Wyraził również wdzięczność rodzicom za trud wychowania i kształtowania wiary w swoich dzieciach, prosząc jednocześnie, by byli nadal autentycznymi nauczycielami wiary dla swoich dzieci.

Na koniec uroczystości dzieci otrzymały „chlebki”, którymi dzieliły się w gronie rodzinnym i przyjaciół podczas przyjęcia pierwszokomunijnego.

fot. P. Przybyłek