TRIDUUM PASCHALNE W NASZEJ PARAFII

W Wielki Czwartek wspominamy Ostatnią Wieczerzę Jezusa z uczniami i ustanowienie Sakramentu Eucharystii oraz Kapłaństwa. W tym dniu wojskowa wspólnota modliła się za swoich duszpasterzy – „Kapłan z ludu brany i dla ludu ustanawiany”. Na zakończenie Mszy Wieczerzy Pańskiej J.M. Rektor- Komendanta ASzWoj – gen. bryg. dr Ryszard Parafianowicz oraz Zastępca Komendanta Głównego ŻW – gen. bryg. dr Robert Jędrychowski złożyli życzenia księżom kapelanom – (…) Niech moc Ducha Św. wspiera Księdza w podejmowaniu nowych wyzwań, a Zmartwychwstały Chrystus prowadzi po pięknej, choć niełatwej, drodze powołania w służbie Bogu i ludziom.

O godz. 18.00 nasz wspólnota parafialna rozpoczęła Liturgię Wielkiego Piątku, której przewodniczył ks. mjr dr Ireneusz Biruś – proboszcz. Procesja weszła w ciszy i kapłan leżąc krzyżem modlił się przed ołtarzem. Później zebrani wysłuchali liturgii słowa  oraz Mękę Jezusa Chrystusa wg św. Jana. Centrum liturgii Wielkiego Piątku była adoracja Krzyża Św., kiedy to wszyscy podchodzili i całowali krzyż na którym dokonał się zbawienie świata. Po komunii św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu Pańskiego gdzie pozostanie do Wigilii Paschalne w Wielką Sobotę.

„Wielki Piątek mógłby zostać nazwany Złym Piątkiem,
jeśli byłby to dzień naznaczony wyłącznie przez bezsensowny koniec życia Jezusa.
Nazywamy go Wielkim, ponieważ śmierć Jezusa jest dla nas darem.”
www.deon.pl

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się o godz. 19.00, przed Kościołem gdzie, ks. mjr dr Ireneusz Biruś – proboszcz dokonał poświęcenia ognia. Następnie zebrani udali się do świątyni, aby wysłuchać orędzia paschalnego i bogatej liturgii słowa. W homilii, Ks. Proboszcz przypomniał, że: W ten święty wieczór Kościół na całym świecie czuwa, aby przeżyć wraz z Chrystusem Paschę, czyli przejście ze śmierci do życia. Święty Paweł, wielki apostoł, napisał: >>A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara<<. Paweł cały swój wywód oparł na cielesnym zmartwychwstaniu Chrystusa. I dodał kaznodzieja: Uwierz dzisiaj na nowo, że Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, po to, byś Ty mógł żyć wiecznie. 

fot. kl. P. Janowski