SAKRAMENT BIERZMOWANIA

„Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad” – tymi słowami młodzież z parafii wojskowej p.w. św. Rafała Kalinowskiego w Warszawie-Rembertowie wyraziła chęć przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Uroczystość odbyła się 26 listopada podczas wieczornej Mszy św., której przewodniczył J.E. gen. bryg. dr Józef Guzdek – Biskup Polowy WP.

Na wstępie ks. mjr dr Ireneusz Biruś – proboszcz parafii, powitał zebraną młodzież, rodziców i świadków oraz poprosił Ks. Biskupa o udzielenie Sakramentu Bierzmowania. Podobnie uczynili przedstawiciele rodziców kandydatów do bierzmowania. Podczas homilii bp. Józef poruszył temat odpowiedzialności za wiarę i odwagi w dawaniu świadectwa. „Jezus domaga się od swoich uczniów, by byli ludźmi rozumnymi. Zesłanie Ducha św., umocnienie Jego darami sprawiło, że Apostołowie z uczniów stali się świadkami.” W trakcie homilii podziękował również rodzicom, za przekazanie wiary swoim dzieciom i wychowanie ich w duchu Ewangelii.

Msze św. koncelebrowali: ks. prał. Emil Owczarek – Dziekan Dekanatu Rembertowskiego, ks. prał. płk dr SG Zbigniew Kępa – notariusz kurii oraz Dziekan Straży Granicznej, ks. kan. płk Bogdan Radziszewski – wikariusz biskupi oraz proboszcz parafii Św. Jana Pawła II w Wesołej, ks. prał. płk dr Jan Domian – wikariusz biskupi oraz proboszcz parafii M.B. Ostrobramskiej w Warszawie-Bemowie i ks. kpt. Marcin Janocha – szef sekretariatu Biskupa Polowego.

Po pasterskim błogosławieństwie młodzież zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie z Ks. Biskupem Polowy oraz otrzymała pamiątkowe różańce i obrazki.

fot. Cz. Madej