SAKRAMENT BIERZMOWANIA W NASZEJ WSPÓLNOCIE…

„Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad” – tymi słowami młodzież z naszej parafii wojskowej wyraziła chęć przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Uroczystość odbyła się 27 maja podczas wieczornej Mszy św., której przewodniczył J.E. gen. bryg. dr Józef Guzdek – Biskup Polowy WP.

Na wstępie ks. mjr dr Ireneusz Biruś – proboszcz parafii, powitał zebraną młodzież, rodziców i świadków oraz poprosił Ks. Biskupa o udzielenie Sakramentu Bierzmowania. Podobnie uczynili przedstawiciele rodziców kandydatów do bierzmowania. Podczas homilii bp. Józef, nawiązując do „ uczniów uciekających do Emaus” poruszył temat odpowiedzialności za wiarę i odwagi w dawaniu świadectwa. W trakcie homilii podziękował również rodzicom, za przekazanie wiary swoim dzieciom i wychowanie ich w duchu Ewangelii.

Msze św. koncelebrowali: ks. prał. Emil Owczarek – Dziekan Dekanatu Rembertowskiego i ks. kpt. Marcin Janocha – szef sekretariatu Biskupa Polowego. Biskup Polowy na zakończenie Eucharystii z okazji „100-lecia Powołania Biskupstwa Polowego” wręczył pamiątkowy medal ks. prał. Emilowi Owczarkowi oraz oznaczył medale „W służbie Bogu i Ojczyźnie” ks. mjr Ireneusza Birusia oraz ks. ppor. Artura Janczarka.

Po pasterskim błogosławieństwie młodzież zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie z Ks. Biskupem Polowy oraz otrzymała pamiątkowe różańce i obrazki.

fot. P. Cichocki