PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej wspólnocie parafialnej odbyły się w „przededniu” celebracji najważniejszych obchodów wiary chrześcijańskiej. Do świadomego i pełnego przeżywania Triduum Paschalnego i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego przez 4 dni przygotowywał nas ks. Damian Drabikowski, który na co dzień, kieruje Caritas diecezji radomskiej. Wiele wątków poruszanych w naukach rekolekcyjnych bazowały na osobistych doświadczeniach i przemyśleniach wyniesionych z kilku letniej pracy charytatywnej na rzecz ubogich i najbardziej potrzebujących pomocy. Motywem przewodnim tegorocznych „ćwiczeń wielkopostnych” była próba odpowiedzi na pytanie: „Kim jest dla mnie Chrystus?”. W swoich naukach, zarówno dla najmłodszych naszych parafian, jak również i naszych kochanych seniorów, którzy swoją wyjątkową Mszę przeżywali w sobotę, podczas której został udzielony im sakrament namaszczenia chorych, ks. Damian próbował zachęcić nas do refleksji i obiektywnej oceny jakości naszej wiary. Czy faktycznie wypływa ona z pragnienia spotkania w swoim życiu Boga i wędrówce z Nim przez życie, czy raczej chodzi w niej o bezmyślne, mniej lub bardziej uciążliwe wypełnianie pewnych obowiązków. W Niedzielę Palmową, na Mszy Świętej o godzinie 12:00, licznie zebrane dzieci, wyraziły ks. Damianowi swoją wdzięczność za poświęcony czas, słowa, które poruszyły wiele serc i przyczyniły się do poprawy jakościowej naszego przygotowania do przeżywania kolejnych Świąt Wielkiej Nocy. Na zakończenie Eucharystii odbył się konkurs dla dzieci na najładniejszą, własnoręcznie wykonaną palmę.