OBCHODY 25-tej ROCZNICY W STRUKTURACH NATO W 2 REGIONALNEJ BAZIE LOGISTYCZNEJ

W dniu 12 marca 2024 r., w Sali Odpraw Komendy 2. Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie przeprowadzona została uroczysta zbiórka z okazji 25-lecia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do struktur Paktu Północnoatlantyckiego. W trakcie zbiórki z udziałem pełnego stanu osobowego Komendy Bazy oficer Sekcji Wychowawczej odczytał okolicznościowy list Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Minister Obrony Narodowej przypomniał o skali zaangażowania Wojska Polskiego na rzecz Paktu, o wiodącej roli Polski w gronie państw sojuszniczych oraz nakładach finansowych jakie Polska ponosi na rzecz wzmocnienia potencjału obronnego NATO. Następnie głos zabrał cz.p.o. Komendanta 2. RBLog płk Marek Błachowiak, który w swoim wystąpieniu podzielił się z zebranymi refleksjami związanymi z obecnością Wojska Polskiego w strukturach NATO, przypominając skalę transformacji jaką przeszły Siły Zbrojne RP po przystąpieniu do struktur Paktu Północnoatlantyckiego.

źródło: 2 Regionalna Baza Logistyczna