79 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

W dniu 3 września br. nasza wspólnota parafialna wraz z Dzielnicą Rembertów m.st. Warszawy obchodziła 79 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Zebrani spotkali się na Mszy św. pod przewodnictwem ks. mjr dr Ireneusza Birusia – proboszcza, gdzie modlili się prosząc po pokój oraz w intencji poległych obrońców Ojczyzny.

Po wprowadzeniu sztandaru Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, ks. Ireneusz przeczytał przesłanie Biskupa Polowego WP gen. bryg. dr Józefa Guzdka na obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz przywitał zebranych licznie gości.

W homilii ks. proboszcz w nawiązaniu do Ewangelii przypomniał, że: „(…) Bóg umiłował człowieka i oddał swego Syna z miłości, a człowiek nie chce tego daru, nie chce Bożej miłości, nie chce Boga! Pytamy: Czy to możliwe? (…) Skąd wzięła się owa zachłanność na cudzą własność, nienawiść i pogarda dla człowieka i całych narodów? Odpowiedź jest tylko jedna: chrześcijanie zdradzili Boga i Go odrzucili. Jednak Polacy, jako naród stanęli do nierównej walki, wierni wartościom wypisanym na wojskowych sztandarach: Bóg, Honor, Ojczyzna. Dlatego dziś w duchu wdzięczności modlimy się za nich i po Mszy św. złożymy kwiaty oraz zapalimy znicze”.

Kaznodzieja zakończył homilię słowami: „Budujmy więc przyszłość na fundamencie wiary w Boga i ewangelicznych wartości. Służąc Bogu, będziemy zdolni służyć człowiekowi i szanować jego podstawowe prawa; prawo do wolności i osobistej godności”.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Rady i Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na czele z burmistrzem Mieczysławem Golónką oraz przewodniczącym Rady Dzielnicy Rembertów Stanisławem Kowalczukiem. Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej reprezentował prorektor ds. wojskowych płk prof. dr hab. Dariusz Majchrzak oraz prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Jarosław Gryz. Przedstawicielem Komendanta Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej był płk Piotr Siuchniński oraz Komendanta 2 Regionalnej Bazy Logistycznej był kpt. Marcin Kołodyński. Przedstawicielem organizacji kombatanckich była Urszula Suchecka – prezes Koła nr 3 „Dęby” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Uczestniczyła licznie młodzież i dzieci, którzy modlili się z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego.

Na zakończenie uroczystości zebrani przedstawiciele poszczególnych grup przy asyście żołnierzy Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, złożyli wiązanki i kwiaty pod tablicą żołnierzy Września 1939 roku.

xIB

fot: Czesław Madej