PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH W PARAFII ŚW. O. RAFAŁA KALINOWSKIEGO

Od najbliższego piątku do niedzieli włącznie (1-3 grudnia), w naszej wspólnocie parafialnej przeżywać będziemy coroczne rekolekcje adwentowe. Msze Święte z nauką rekolekcyjną sprawowane będą w następującym porządku:

– piątek: Msza z nauką rekolekcyjną o godz. 18:00 (rozpoczęcie rekolekcji)

– sobota: Msze z nauką rekolekcyjną o godz. 7:00 i 18:00

– niedziela: Msze z nauką rekolekcyjną o godz. 8:00, 10:00, 12:00 (z nauką dla dzieci) oraz 18:00

Rekolekcje poprowadzi proboszcz parafii wojskowej w Katowicach ks. ppłk Grzegorz Bechta.