ODNALEŹĆ OBRAZ BOGA – REKOLEKCJE ADWENTOWE

W dniach od 10 do grudnia br. w naszej wspólnocie parafialnej odbyły się rekolekcje adwentowe. W tym roku ks. ppłk dr Ireneusz Biruś SDS, proboszcz parafii, zaprosił na rekolekcje swojego współbrata salwatorianina, ks. Pawła Janowskiego SDS, który obecnie studiuje Komunikację Promocyjno-Wizerunkową w Krakowie, oraz pracuje z apostolacie medialnym salwatorianów.

Na trzydniowe rekolekcje zapraszał plakat wykonany przez rekolekcjonistę, na którym Chrystus nie miał namalowanej twarzy. Właśnie temat obrazu Boga w naszych sercach przewodził całym rekolekcjom – pytaliśmy się, czy rzeczywiście obraz Boga, do którego odnosimy się w naszych modlitwach jest prawdziwym obrazem Boga z Ewangelii.      W kolejnych dniach obraz Boga był rozważany w kontekście modlitwy i dyscypliny chrześcijańskiej. W naukach rekolekcyjnych brały udział dzieci, pomagając rekolekcjoniście poprzez swoje prace plastyczne, ewangeliczną intuicję i “pytania i odpowiedzi”. W dniu poświęconym modlitwie rekolekcjonista wytłumaczył wiernym różne metody i sposoby przeżywania modlitwy w duchu karmelitańskim, poznając tym samym rys patrona parafii karmelity o. Rafała Kalinowskiego. Rekolekcje zakończyły rozważania o pozytywnej dyscyplinie chrześcijańskiej – czyli przede wszystkim radosnym byciu uczniem Chrystusa – tutaj też szczególną rolę odegrały dzieci w kazaniach rekolekcyjnych pokazując i opowiadając z doświadczenia, dlaczego lubią się uczyć i chodzić do szkoły. Ich intuicja została wykorzystana do wyjaśnienia naszego życia chrześcijańskiego wg. przykazań i zasad chrześcijańskich.

Rekolekcje przebiegały w pogodnej atmosferze, a kościół na Rembertowie wypełniony był wiernymi. Ks. wikariusz por. Mariusz Gawłowski przygotowywał przed rekolekcjami dzieci w ramach rorat, co dało piękne owoce ich zaangażowania i uwagi.

xPJ