BIERZMOWANIE 2024

Po blisko rocznym przygotowaniu, grupa młodzieży licząca 59 osób, dnia 5 czerwca 2024 roku, przyjęła z rąk ks. Biskupa Polowego Wiesława Lechowicza sakrament bierzmowania. W tym roku wśród kandydatów obecni byli nie tylko nasi parafianie, ale również z Wesołej i Zegrza. W swoim kazaniu ks. biskup uświadamiał wszystkich uczestników liturgii, że nieustannie toczy się bitwa o nasze zbawienie, a sakrament bierzmowania każdego, któremu został udzielony „umacnia do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad”. Oprócz ks. proboszcza ks. płk. Tomasza Skupienia, Eucharystię koncelebrowali również księża z pobliskich parafii. Obecni byli: proboszcz z parafii w Wesołej – ks. płk Grzegorz Krupski, proboszcz z parafii na Bemowie – ks. płk Andrzej Piersiak, proboszcz parafii w Zegrzu – ks. płk Radosław Michnowski, sekretarz biskupa polowego – ks. ppłk Marcin Janocha oraz dziekan dekanatu w Rembertowie, proboszcz parafii MB Zwycięskiej – ks. Emil Owczarek. Wszystkim zaangażowanym w organizację uroczystości bardzo serdecznie dziękujemy.