PRZEKAZANIE ŚWIATŁA POKOJU Z BETLEJEM

 

     Nawet zmieniające się warunki polityczne nie wpłynęły na to, aby Światło z Betlejem w przeciągu 30-letniej historii nie wyruszyło w drogę. Główną ideą tradycji odpalania świecy od ognia wiecznie płonącego w Grocie Betlejemskiej jest krzewienie wartości pokoju, wzajemnego zrozumienia oraz pragnienie pojednania pomiędzy zwaśnionymi narodami. W dniu 10 grudnia przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem, odebrali od skautów słowackich lampiony z palącym się Światłem Betlejemskim, które ze znakiem pokoju niosą do naszych parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów.