SPOTKANIE OPŁATKOWE W URZĘDZIE DZIELNICY REMBERTÓW

       W dniu 18 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele pobliskich jednostek wojskowych. Akademię Sztuki Wojennej reprezentował prorektor ds. wojskowych płk dr hab. Dariusz Majchrzak, 2 Regionalną Bazę Logistyczną dowódca płk Mieczysław Spychalski oraz 18 Stołeczną Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej płk Marek Pietrzak. Obecni na uroczystości byli również przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej. Jako pierwszy głos zabrał Maciej Iwanicki – Burmistrz Dzielnicy, który w imieniu wszystkich pracowników Urzędu powitał przybyłych gości oraz wygłosił okolicznościowe życzenia. Modlitwę i słowa życzeń skierował również proboszcz parafii woskowej ks. płk dr Tomasz Skupień. Na zakończenie oficjalnej części przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego przekazali na ręce Burmistrza Dzielnicy Światło Pokoju z Betlejem. Bliską sercu każdego, rodzinną atmosferę Świąt Bożenarodzeniowych, poprzez koncert kolęd, zapewnili uczniowie szkoły muzycznej.