UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

       W ostatnią niedzielę listopada, w Kościele Katolickim, co roku obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to jednocześnie ostatnia niedziela w roku liturgicznym, która bezpośrednio poprzedza zbliżający się wielkimi krokami czas adwentowego przygotowania na Boże Narodzenie. Zasadniczym przesłaniem tego dnia jest pragnienie Jezusa, aby królować w sercach wszystkich ludzi. Królowania tego jednak nie można wyobrażać sobie na sposób ludzki. Chrystus nie dominuje, nie jest natarczywy, nie narzuca swojej woli. Jego królestwo to pokój, sprawiedliwość.

     

       Tego dnia, jako wspólnota parafialna licznie zebrana na każdej Mszy Świętej, w wyśpiewanym hymnie królewskim – Chwała na wysokości Bogu – uznaliśmy Jego królowanie w naszych sercach i duszach. W wyjątkowy sposób uczyniły to dzieci naszej parafii, które razem ze swoimi najbliższymi, powierzali życie nasze i całej naszej Ojczyzny Jego sprawiedliwemu panowaniu.