ŚWIĘTO 2. REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ W WARSZAWIE

W dniu 24 maja 2024 r., odbyły się uroczystości związane z obchodami święta 2. Regionalnej Bazy Logistycznej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” w Warszawie. Uroczystość rozpoczęła się złożenia meldunku Zastępcy Szefa Inspektoratu Sił Zbrojnych RP gen. bryg. dr Arturowi Dębczakowi. Po przyjęciu meldunku, uroczyście podniesiona została flaga państwowa na maszt i odegrany Hymn RP. Następnie Komendant 2. RBLog cz.p.o. płk Marek Błachowiak powitał licznie zebranych gości, po czym wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym nawiązał zarówno do chlubnych tradycji historycznych jednostki , jak i podkreślił bieżące jej dokonania. Centralnym punktem uroczystości było odczytanie rozkazów o wyróżnieniach żołnierzy i pracowników wojska. Biskup Polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz postanowił, w dowód wdzięczności za wkład wniesiony w organizację Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, odznaczyć medalem Milito pro Christo i bł. Księdza Jerzego Popiełuszki czterech żołnierzy, w tym czasowo pełniącego obowiązki komendanta 2 Rblog płk. Marka Błachowiaka oraz poprzedniego komendanta i obecnie pełniącego obowiązki dowódcy 10 Rblog w Opolu płk. Mieczysława Spychalskiego. W jego imieniu odznaczenia wręczył proboszcz parafii wojskowej w Rembertowie ks. płk Tomasz Skupień. Po uroczyście nadanych odznaczeniach i wyróżnieniach oraz przemowach okolicznościowych została odegrana Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego, po zakończeniu której odbyła się defilada pododdziałów. Uroczystość zwieńczył koncert orkiestry wojskowej oraz pokaz musztry paradnej.