DZIEŃ OTWARTYCH KOSZAR MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

Grupa ministrantów z naszej parafii, w dniu 4 czerwca 2024 roku, w ramach „Dnia Otwartych Koszar” na terenie Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, wzięła udział w pokazie specjalistycznego sprzętu wojskowego. Wydarzenie to zostało zorganizowane dla uczniów szkół podstawowych i licealnych. Wśród licznych atrakcji przewidzianych przez organizatorów były m.in. symulator dachowania, pokaz robota pirotechnicznego, pokaz dynamiczny ochrony VIP, pokaz szwadronu Kawalerii Konnej, zajęcia z pierwszej pomocy, pokaz statyczny czołgu Leopard i wiele innych. Wszyscy uczestnicy mogli na zakończenie również spróbować żołnierskiej grochówki. Pomysłodawcą naszego wspólnego wyjazdu był ks. proboszcz Tomasz, który na co dzień pełni funkcję Dziekana Żandarmerii Wojskowej.