ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA LISTOPADOWEGO

        W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku wybuchło Powstanie Listopadowe, którego celem było wyzwolenie Królestwa Polskiego spod panowania rosyjskiego zaborcy. Głównymi przyczynami wybuchu powstania były rządy cara Mikołaja I. Dwa lata wcześniej w Szkole Podchorążych Piechoty, zostało utworzone tajne stowarzyszenie, na czele którego, stanął ppor. Piotr Wysocki. Przez blisko 10 miesięcy trwały walki z największą potęgą militarną Europy, które ostatecznie zakończyły się klęską. Wielka Emigracja i ograniczenie autonomii Królestwa Polskiego, były następstwem dążenia Polaków do odzyskania suwerenności i niepodległości.

        W trosce o pamięć historyczną kolejnych pokoleń Polaków, we współpracy z Urzędem Dzielnicy Praga-Południe, 29 listopada, przy Pomniku Bitwy pod Olszynką, został zorganizowany uroczysty apel. W uroczystości udział wzięli Zastępca Burmistrza Mieczysław Golónka, radni dzielnicy na czele z Przewodniczącym Rady Józefem Melakiem, delegacja Akademii Sztuki Wojennej oraz 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej, która wystawiła wojskową asystę honorową, liczne szkoły jak również stowarzyszenia harcerskie.