PRZEKAZANIE OBOWIĄZKÓW REKTORA-KOMENDANTA ASZWOJ

W piątek, 16 lutego 2024 roku w Akademii Sztuki Wojennej w obecności Stanisława Wziątka podsekretarza stanu w MON, odbyło się przekazanie obowiązków rektora-komendanta ASzWoj.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku, wprowadzenia sztandaru oraz odczytania decyzji personalnych przez szefa Oddziału Organizacyjno-Kadrowego. Następnie odbyła się ceremonia zdania i objęcia obowiązków. Po przekazaniu sztandaru i podpisaniu protokołu, zdający i przyjmujący obowiązki rektora-komendanta złożyli meldunki min. Wziątkowi. Tę część uroczystości zwieńczyły okolicznościowe
Minister dziękując gen. dyw. dr. Robertowi Kosowskiemu za dotychczasową służbę na rzecz społeczności akademickiej zwrócił się także do niego słowami:
– „Panie Generalne, dziękuję Panu za pana lata pracy, za Pana otwartość na działanie i wierzę, że Pana doświadczenie i wiedza będzie mogła być wykorzystana w polskich siłach zbrojnych i będzie Pan miał szanse rozwijać swoje umiejętności i zdolności wojskowe.”

Uroczystość zwieńczyło wykonanie pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego, po czym nastąpiło odprowadzenie sztandaru i złożenie meldunku.

W dniu poprzedzającym przekazanie obowiązków odbyło się także spotkanie gen. Kosowskiego z kadrą i pracownikami Akademii, podczas którego podziękował i wyróżnił blisko 40 osobowe grono. Wspólne zdjęcie w Sali tradycji będzie stanowiło jednocześnie pamiątkę i podsumowanie tego okresu w historii naszej uczelni.

                                                                                                                                                                                         źródło: Akademia Sztuki Wojennej