MSZA ŚWIĘTA REZUREKCYJNA

Ostatnim aktem celebracji paschalnej jest Msza Święta Rezurekcyjna, która rozpoczyna się procesją rezurekcyjną. Na czele niesiony jest krzyż przepasany czerwoną stułą oraz figura zmartwychwstałego Chrystusa. Te dwa znaki ukazują, że Jezusa pokonał śmierć. Jednakże nie te znaki są najważniejsze, ale sam, prawdziwy, zmartwychwstały Chrystus, którego niesie kapłan w Najświętszym Sakramencie. We liturgii rozważamy przede wszystkim tajemnicę pustego Grobu Pańskiego oraz uwierzenia Apostołów w zmartwychwstanie swoje Mistrza. To spojrzenie na pusty grób ma być ostatnim, jakie wierzący wykonują skłaniając głowę do ziemi. Teraz już na zawsze winniśmy podnosić głowy ku niebu i w nie się wpatrywać poszukując Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał i siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego.