Parafia wojskowa

pw. św. o. Rafała Kalinowskiego w Rembertowie

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

„Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad” – tymi słowami młodzież z parafii wojskowej p.w. św. Rafała Kalinowskiego w Warszawie-Rembertowie wyraziła chęć przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Uroczystość odbyła się 26 listopada podczas wieczornej Mszy św., której przewodniczył J.E. gen. bryg. dr Józef Guzdek – Biskup Read more about SAKRAMENT BIERZMOWANIA[…]

ODPUST KU CZCI ŚW. o. RAFAŁA KALINOWSKIEGO

W niedzielę 18 listopada br. nasza wspólnota parafialna przeżywała uroczystość odpustowa ku czci św. o. Rafała Kalinowskiego. Tego dnia homilie okolicznościową głosił ks. kpt. Marcin Janocha – szef sekretariatu Biskupa Polowego WP. Kaznodzieja nawiązując do liturgii słowa wskazał na istotne wydarzenia w życiu św. Rafała Kalinowskiego, które sprawiły „że na nowo odnalazł Chrystusa i wrócił Read more about ODPUST KU CZCI ŚW. o. RAFAŁA KALINOWSKIEGO[…]

NASZA PARAFIA „KOŚCIOŁEM STACYJNYM” NA X DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM

W dniu 28 października br. w Kościele obchodziliśmy X Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Z tej okazji nasza parafia gościła ks. dra Andrzeja Paś – przedstawiciela Stowarzyszenia Papieskiego „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Ks. Andrzej poprzez głoszone homilie przybliżył zebranym problem chrześcijan prześladowanych w Pakistanie, gdzie na ponad 190 milionów mieszkańców tego kraju tylko 3 miliony Read more about NASZA PARAFIA „KOŚCIOŁEM STACYJNYM” NA X DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM[…]

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

„Panie, Boże Wszechmogący, ufając Twemu wielkiemu Miłosierdziu zanoszę do Ciebie moją pokorną modlitwę: wyzwól duszę Twego sługi (Twojej służebnicy) od wszystkich grzechów i kar na nie. Niech święci Aniołowie jak najprędzej zaprowadzą ją z ciemności do wiekuistego światła, z karania do wiecznych radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”. Informujemy: Kartki z wypominkami prosimy o składanie Read more about MODLITWA ZA ZMARŁYCH[…]

MSZA ŚW. Z OKAZJI NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO W ASzWoju

Dnia 1 października wspólnota Akademii Sztuki Wojennej (ASzWoj) obchodziła uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego. Świętowanie rozpoczęło się Msza św. pod przewodnictwem ks. kan. płk Bogdana Radziszewskiego – Wikariusza Biskupiego. Na  początku Eucharystii kapelan ASzWoju – ks. mjr dr Ireneusz Biruś, powitał kadrę naukową wojskowej uczelni na czele z Rektorem – Komendantem gen. bryg. dr inż. Read more about MSZA ŚW. Z OKAZJI NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO W ASzWoju[…]

79 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

W dniu 3 września br. nasza wspólnota parafialna wraz z Dzielnicą Rembertów m.st. Warszawy obchodziła 79 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Zebrani spotkali się na Mszy św. pod przewodnictwem ks. mjr dr Ireneusza Birusia – proboszcza, gdzie modlili się prosząc po pokój oraz w intencji poległych obrońców Ojczyzny. Po wprowadzeniu sztandaru Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, Read more about 79 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ[…]