21 grudnia 2017

Duszpasterze

Aktualnie w parafii pw. św. o. Rafała Kalinowskiego posługę pełnią:

 

ks. ppłk Krzysztof Kacorzyk (proboszcz), kapłan Ordynariatu Polowego WP a także Kapelan Akademii Sztuki Wojennej

ks. kmdr por. Ryszard Preuss (kapelan Nadwiślańskiego Oddziału SG, rezydent parafii)