13 marca 2021

ŻYWY RÓŻANIEC

RÓŻA RÓŻAŃCOWA Św. o. Rafała Kalinowskiego

Intencja na czerwiec 2021

Intencja ewangelizacyjna: Piękno małżeństwa
Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej — aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

Intencja parafialna: o świętość rodzin, które mieszkają w naszej parafii.

 

 

TAJEMNICE RÓŻAŃCA – RADOSNE  
1.     Zwiastowanie NMP  Marek G*****CZ
2.     Nawiedzenie św. Elżbiety Renata K*****KA
3.     Narodzenie Jezusa Ewa P****IS
4.     Ofiarowanie Jezusa w świątyni Teresa W***KA
5.     Znalezienie Jezusa w świątyni Czesław M**EJ
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – ŚWIATŁA  
1.     Chrzest Jezusa w Jordanie Marek J*******KI
2.     Wesele w Kanie Galilejskiej Alicja K******YK
3.     Głoszenie Królestwa Bożego Helena N*********KA
4.     Przemienienie na górze Tabor Sabina S**ED
5.     Ustanowienie Eucharystii Urszula J********KA
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – BOLESNE  
1.     Modlitwa w Ogrójcu Stanisława L****KA
2.     Biczowanie Jezusa Elżbieta M********CZ
3.     Cierniem ukoronowanie Jezusa Maria K*******KA
4.     Droga krzyżowa Beata W*****KA (I. Zelatorka)
5.     Ukrzyżowanie Jezusa Dorota K******KA (II. Zelatorka)
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – CHWALEBNE  
1.     Zmartwychwstanie Jezusa Maciej K******KI
2.     Wniebowstąpienie Jezusa Łukasz B***CH
3.     Zesłanie Ducha Św. Stanisław D**A
4.     Wniebowzięcie NMP Adam K*****KI
5.     Ukoronowanie Matki Bożej Maria G*****CZ

 

TAJEMNICE RÓŻAŃCA – RADOSNE  
4.     Ofiarowanie Pana Jezusa Dariusz W*****KI
5.     Znalezienie Jezusa w świątyni Joanna K*****KA
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – ŚWIATŁA  
1.     Chrzest Jezusa w Jordanie Alicja B****A
2      Wesele w Kanie Galilejskiej Janina H*******C
3      Głoszenie Królestwa Bożego Stanisława K*T
4      Przemienienie na górze Tabor  

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA:

 • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych (kto sześć razy z własnej winy opuści nabożeństwo, należy go wykreślić).
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

 Święta Penitencjaria, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej, z dnia 25 października 1967 roku, udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego osiem razy w roku, mianowicie:

 • W dniu przyjęcia do Żywego Różańca
 • Narodzenia Pana Jezusa
 • Zmartwychwstania Pańskiego
 • Zwiastowania Najśw. Maryi Pannie
 • Wniebowzięcia Matki Bożej
 • Królowej Różańca św.
 • Niepokalanego Poczęcia Maryi
 • Oczyszczenia Najśw. Maryi Panny (Ofiarowania Pańskiego)

Odpust ten mogą uzyskać pod zwykłymi warunkami, którymi są: spowiedź i Komunia święta, modlitwa według intencji Ojca św., przynajmniej prywatne odnowienie postanowienia wiernego zachowania Statutu Stowarzyszenia Żywego Różańca (por In Anal Ord. Praedic 38/25.X.1967/p.309/.