13 marca 2021

ŻYWY RÓŻANIEC

RÓŻA RÓŻAŃCOWA Św. o. Rafała Kalinowskiego

Intencja na maj 2023

Za ruchy i grupy kościelne
Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.

 

TAJEMNICE RÓŻAŃCA – RADOSNE  
1.     Zwiastowanie NMP Stanisław D**A    
2.     Nawiedzenie św. Elżbiety Adam K*****KI  
3.     Narodzenie Jezusa Maria G*****CZ  
4.     Ofiarowanie Jezusa w świątyni Marek G*****CZ  
5.     Znalezienie Jezusa w świątyni Renata K*****KA 
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – ŚWIATŁA  
1.     Chrzest Jezusa w Jordanie Ewa P****IS 
2.     Wesele w Kanie Galilejskiej Teresa W***KA
3.     Głoszenie Królestwa Bożego Czesław M**EJ  
4.     Przemienienie na górze Tabor Marek J*******KI 
5.     Ustanowienie Eucharystii Alicja K******YK 
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – BOLESNE  
1.     Modlitwa w Ogrójcu Helena N*********KA 
2.     Biczowanie Jezusa Sabina S**ED
3.     Cierniem ukoronowanie Jezusa Urszula J********KA 
4.     Droga krzyżowa Stanisława L*****KA
5.     Ukrzyżowanie Jezusa Elżbieta M********CZ
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – CHWALEBNE  
1.     Zmartwychwstanie Jezusa Maria K*******KA 
2.     Wniebowstąpienie Jezusa Beata W*****KA (I. Zelatorka) 
3.     Zesłanie Ducha Św. Dorota K******KA (II. Zelatorka) 
4.     Wniebowzięcie NMP Maciej K******KI
5.     Ukoronowanie Matki Bożej Łukasz B***CH 

 

TAJEMNICE RÓŻAŃCA – RADOSNE  
1. Zwiastowanie NMP  
2. Nawiedzenie Elżbiety  
3. Narodzenie Pana Jezusa  
4. Ofiarowanie Pana Jezusa  
5.     Znalezienie Jezusa w świątyni  
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – ŚWIATŁA  
 
1.     Chrzest Jezusa w Jordanie Krystyna Ż********CZ
2.     Wesele w Kanie Galilejskiej Dariusz W*****I
3.     Głoszenie Królestwa Bożego Joanna K******A
4.     Przemienienie na górze Tabor Alicja B*****A
5.     Ustanowienie Eucharystii Janina H******C
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – BOLESNE  
1 Modlitwa w Ogrójcu Stanisława K*T
2 Biczowanie Jezusa Anna G****Z
3 Cierniem ukoronowanie Jezusa Joanna K********KA
4 Droga krzyżowa Maciej K********KI
5 Ukrzyżowanie Jezusa Alicja S******TA
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – CHWALEBNE  
1.     Zmartwychwstanie Jezusa Alicja K*****KA
2.     Wniebowstąpienie Jezusa  
3.     Zesłanie Ducha Św.  
4.     Wniebowzięcie NMP  
5.     Ukoronowanie Matki Bożej  

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA:

 • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych (kto sześć razy z własnej winy opuści nabożeństwo, należy go wykreślić).
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

 Święta Penitencjaria, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej, z dnia 25 października 1967 roku, udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego osiem razy w roku, mianowicie:

 • W dniu przyjęcia do Żywego Różańca
 • Narodzenia Pana Jezusa
 • Zmartwychwstania Pańskiego
 • Zwiastowania Najśw. Maryi Pannie
 • Wniebowzięcia Matki Bożej
 • Królowej Różańca św.
 • Niepokalanego Poczęcia Maryi
 • Oczyszczenia Najśw. Maryi Panny (Ofiarowania Pańskiego)

Odpust ten mogą uzyskać pod zwykłymi warunkami, którymi są: spowiedź i Komunia święta, modlitwa według intencji Ojca św., przynajmniej prywatne odnowienie postanowienia wiernego zachowania Statutu Stowarzyszenia Żywego Różańca (por In Anal Ord. Praedic 38/25.X.1967/p.309/.