13 marca 2021

ŻYWY RÓŻANIEC

RÓŻA RÓŻAŃCOWA Św. o. Rafała Kalinowskiego

Papieska intencja modlitewna – wrzesień 2023

Za ludzi żyjących na marginesie

Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.

 

 

 

 

I RÓŻA   wrzesień 2023  
TAJEMNICE RADOSNE 1.     Zwiastowanie NMP Beata W*****ka  
2.     Nawiedzenie św. Elżbiety Dorota K******ka   
  3.     Narodzenie Jezusa Maciej K******ki  
  4.     Ofiarowanie Jezusa w świątyni Łukasz B***ch  
  5.     Znalezienie Jezusa w świątyni Stanisław D*ta  
TAJEMNICE ŚWIATŁA 1.     Chrzest Jezusa w Jordanie Adam K*****ki  
2.     Wesele w Kanie Galilejskiej Maria G*****cz  
  3.     Głoszenie Królestwa Bożego Marek G*****cz  
  4.     Przemienienie na górze Tabor Renata K******ka  
  5.     Ustanowienie Eucharystii Ewa P****is  
TAJEMNICE BOLESNE 1.     Modlitwa w Ogrójcu Teresa W***ka  
2.     Biczowanie Jezusa Czesław M**ej  
  3.     Cierniem ukoronowanie Jezusa Marek J*******ki  
  4.     Droga krzyżowa Alicja K******YK   
  5.     Ukrzyżowanie Jezusa Helena N*********ka  
TAJEMNICE CHWALEBNE 1.     Zmartwychwstanie Jezusa Sabina S**ed  
2.     Wniebowstąpienie Jezusa Urszula J********ka  
  3.     Zesłanie Ducha Św. Stanisława L*****ka  
  4.     Wniebowzięcie NMP Elżbieta M*******cz  
  5.     Ukoronowanie Matki Bożej Maria K*******ka  
II RÓŻA
TAJEMNICE RADOSNE 1.     Zwiastowanie NMP    
2.     Nawiedzenie św. Elżbiety    
  3.     Narodzenie Jezusa    
  4.     Ofiarowanie Jezusa w świątyni    
  5.     Znalezienie Jezusa w świątyni    
TAJEMNICE ŚWIATŁA 1.     Chrzest Jezusa w Jordanie    
2.     Wesele w Kanie Galilejskiej    
  3.     Głoszenie Królestwa Bożego    
  4.     Przemienienie na górze Tabor    
  5.     Ustanowienie Eucharystii Krystyna Ż*********cz  
TAJEMNICE BOLESNE 1.     Modlitwa w Ogrójcu Dariusz W*****ki  
2.     Biczowanie Jezusa Joanna K******A  
  3.     Cierniem ukoronowanie Jezusa Alicja B****ta  
  4.     Droga krzyżowa Janina H******ec  
  5.     Ukrzyżowanie Jezusa Stanisława K*t  
TAJEMNICE CHWALEBNE 1.     Zmartwychwstanie Jezusa Anna G*****cz  
2.     Wniebowstąpienie Jezusa Joanna K********ka  
  3.     Zesłanie Ducha Św. Maciej K*********ki  
  4.     Wniebowzięcie NMP Alicja S******ta  
  5.     Ukoronowanie Matki Bożej Alicja K****ka  

 

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA:

 • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych (kto sześć razy z własnej winy opuści nabożeństwo, należy go wykreślić).
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

 Święta Penitencjaria, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej, z dnia 25 października 1967 roku, udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego osiem razy w roku, mianowicie:

 • W dniu przyjęcia do Żywego Różańca
 • Narodzenia Pana Jezusa
 • Zmartwychwstania Pańskiego
 • Zwiastowania Najśw. Maryi Pannie
 • Wniebowzięcia Matki Bożej
 • Królowej Różańca św.
 • Niepokalanego Poczęcia Maryi
 • Oczyszczenia Najśw. Maryi Panny (Ofiarowania Pańskiego)

Odpust ten mogą uzyskać pod zwykłymi warunkami, którymi są: spowiedź i Komunia święta, modlitwa według intencji Ojca św., przynajmniej prywatne odnowienie postanowienia wiernego zachowania Statutu Stowarzyszenia Żywego Różańca (por In Anal Ord. Praedic 38/25.X.1967/p.309/.