13 marca 2021

ŻYWY RÓŻANIEC

RÓŻA RÓŻAŃCOWA Św. o. Rafała Kalinowskiego

Intencja na październik 2022

O Kościół otwarty na wszystkich
Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

 

 

TAJEMNICE RÓŻAŃCA – RADOSNE  
1.     Zwiastowanie NMP Czesław M**EJ  
2.     Nawiedzenie św. Elżbiety Marek J*******KI       
3.     Narodzenie Jezusa Alicja K******YK 
4.     Ofiarowanie Jezusa w świątyni Helena N*********KA 
5.     Znalezienie Jezusa w świątyni Sabina S**ED 
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – ŚWIATŁA  
1.     Chrzest Jezusa w Jordanie Urszula J********KA 
2.     Wesele w Kanie Galilejskiej Stanisława L*****KA
3.     Głoszenie Królestwa Bożego Elżbieta M********CZ
4.     Przemienienie na górze Tabor Maria K*******KA 
5.     Ustanowienie Eucharystii Beata W*****KA (I. Zelatorka) 
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – BOLESNE  
1.     Modlitwa w Ogrójcu Dorota K******KA (II. Zelatorka) 
2.     Biczowanie Jezusa Maciej K******KI
3.     Cierniem ukoronowanie Jezusa Łukasz B***CH 
4.     Droga krzyżowa Stanisław D**A 
5.     Ukrzyżowanie Jezusa Adam K*****KI
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – CHWALEBNE  
1.     Zmartwychwstanie Jezusa Maria G*****CZ
2.     Wniebowstąpienie Jezusa Marek G*****CZ
3.     Zesłanie Ducha Św. Renata K*****KA
4.     Wniebowzięcie NMP Ewa P****IS
5.     Ukoronowanie Matki Bożej Teresa W***KA

 

TAJEMNICE RÓŻAŃCA – RADOSNE  
1. Zwiastowanie NMP Joanna K******A
2. Nawiedzenie Elżbiety Alicja B*****A
3. Narodzenie Pana Jezusa Janina H******C
4. Ofiarowanie Pana Jezusa Stanisława K*T
5.     Znalezienie Jezusa w świątyni Anna G****Z
   
   
   
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – BOLESNE  
1 Modlitwa w Ogrójcu  
2 Biczowanie Jezusa  
3 Cierniem ukoronowanie Jezusa  
4 Droga krzyżowa  
5 Ukrzyżowanie Jezusa  
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – CHWALEBNE  
1.     Zmartwychwstanie Jezusa  
2.     Wniebowstąpienie Jezusa  
3.     Zesłanie Ducha Św.  
4.     Wniebowzięcie NMP Krystyna Ż********CZ
5.     Ukoronowanie Matki Bożej Dariusz W*****I

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA:

 • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych (kto sześć razy z własnej winy opuści nabożeństwo, należy go wykreślić).
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

 Święta Penitencjaria, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej, z dnia 25 października 1967 roku, udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego osiem razy w roku, mianowicie:

 • W dniu przyjęcia do Żywego Różańca
 • Narodzenia Pana Jezusa
 • Zmartwychwstania Pańskiego
 • Zwiastowania Najśw. Maryi Pannie
 • Wniebowzięcia Matki Bożej
 • Królowej Różańca św.
 • Niepokalanego Poczęcia Maryi
 • Oczyszczenia Najśw. Maryi Panny (Ofiarowania Pańskiego)

Odpust ten mogą uzyskać pod zwykłymi warunkami, którymi są: spowiedź i Komunia święta, modlitwa według intencji Ojca św., przynajmniej prywatne odnowienie postanowienia wiernego zachowania Statutu Stowarzyszenia Żywego Różańca (por In Anal Ord. Praedic 38/25.X.1967/p.309/.