13 marca 2021

ŻYWY RÓŻANIEC

RÓŻA RÓŻAŃCOWA Św. o. Rafała Kalinowskiego

Intencja na październik 2021

Intencja ewangelizacyjna: Uczniowie misjonarze
Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

Intencja parafialna: o rozwój wspólnot w naszej parafii.

 

 

TAJEMNICE RÓŻAŃCA – RADOSNE  
1.     Zwiastowanie NMP Łukasz B***CH 
2.     Nawiedzenie św. Elżbiety Stanisław D**A 
3.     Narodzenie Jezusa Adam K*****KI  
4.     Ofiarowanie Jezusa w świątyni Maria G*****CZ
5.     Znalezienie Jezusa w świątyni Marek G*****CZ
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – ŚWIATŁA  
1.     Chrzest Jezusa w Jordanie Renata K*****KA
2.     Wesele w Kanie Galilejskiej Ewa P****IS
3.     Głoszenie Królestwa Bożego Teresa W***KA
4.     Przemienienie na górze Tabor Czesław M**EJ
5.     Ustanowienie Eucharystii Marek J*******KI
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – BOLESNE  
1.     Modlitwa w Ogrójcu Alicja K******YK
2.     Biczowanie Jezusa Helena N*********KA
3.     Cierniem ukoronowanie Jezusa Sabina S**ED
4.     Droga krzyżowa Urszula J********KA
5.     Ukrzyżowanie Jezusa Stanisława L****KA
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – CHWALEBNE  
1.     Zmartwychwstanie Jezusa Elżbieta M********CZ
2.     Wniebowstąpienie Jezusa Maria K*******KA
3.     Zesłanie Ducha Św. Beata W*****KA (I. Zelatorka)
4.     Wniebowzięcie NMP Dorota K******KA (II. Zelatorka)
5.     Ukoronowanie Matki Bożej Maciej K******KI

 

TAJEMNICE RÓŻAŃCA – ŚWIATŁA  
1.     Chrzest Jezusa w Jordanie  
2      Wesele w Kanie Galilejskiej  
3      Głoszenie Królestwa Bożego Dariusz W******I
4      Przemienienie na górze Tabor Joanna K*******A
5 Ustanowienie Eucharystii Alicja B*****A
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – BOLESNE  
1 Modlitwa w Ogrójcu Janina H*******C
2 Biczowanie Jezusa Stanisława K**T
3 Cierniem ukoronowanie Jezusa  
4 Droga krzyżowa  

 

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA:

 • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych (kto sześć razy z własnej winy opuści nabożeństwo, należy go wykreślić).
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

 Święta Penitencjaria, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej, z dnia 25 października 1967 roku, udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego osiem razy w roku, mianowicie:

 • W dniu przyjęcia do Żywego Różańca
 • Narodzenia Pana Jezusa
 • Zmartwychwstania Pańskiego
 • Zwiastowania Najśw. Maryi Pannie
 • Wniebowzięcia Matki Bożej
 • Królowej Różańca św.
 • Niepokalanego Poczęcia Maryi
 • Oczyszczenia Najśw. Maryi Panny (Ofiarowania Pańskiego)

Odpust ten mogą uzyskać pod zwykłymi warunkami, którymi są: spowiedź i Komunia święta, modlitwa według intencji Ojca św., przynajmniej prywatne odnowienie postanowienia wiernego zachowania Statutu Stowarzyszenia Żywego Różańca (por In Anal Ord. Praedic 38/25.X.1967/p.309/.