13 marca 2021

ŻYWY RÓŻANIEC

RÓŻA RÓŻAŃCOWA Św. o. Rafała Kalinowskiego

Intencja na styczeń 2023

Za wychowawców
Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa, a nie rywalizacji, i pomagając w szczególności najbardziej bezbronnym młodym ludziom.

 

 

TAJEMNICE RÓŻAŃCA – RADOSNE  
1.     Zwiastowanie NMP Renata K*****KA 
2.     Nawiedzenie św. Elżbiety Ewa P****IS 
3.     Narodzenie Jezusa Teresa W***KA
4.     Ofiarowanie Jezusa w świątyni Czesław M**EJ  
5.     Znalezienie Jezusa w świątyni Marek J*******KI     
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – ŚWIATŁA  
1.     Chrzest Jezusa w Jordanie Alicja K******YK 
2.     Wesele w Kanie Galilejskiej Helena N*********KA 
3.     Głoszenie Królestwa Bożego Sabina S**ED 
4.     Przemienienie na górze Tabor Urszula J********KA 
5.     Ustanowienie Eucharystii Stanisława L*****KA
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – BOLESNE  
1.     Modlitwa w Ogrójcu Elżbieta M********CZ
2.     Biczowanie Jezusa Maria K*******KA 
3.     Cierniem ukoronowanie Jezusa Beata W*****KA (I. Zelatorka) 
4.     Droga krzyżowa Dorota K******KA (II. Zelatorka) 
5.     Ukrzyżowanie Jezusa Maciej K******KI
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – CHWALEBNE  
1.     Zmartwychwstanie Jezusa Łukasz B***CH 
2.     Wniebowstąpienie Jezusa Stanisław D**A 
3.     Zesłanie Ducha Św. Adam K*****KI
4.     Wniebowzięcie NMP Maria G*****CZ
5.     Ukoronowanie Matki Bożej Marek G*****CZ

 

TAJEMNICE RÓŻAŃCA – RADOSNE  
1. Zwiastowanie NMP  
2. Nawiedzenie Elżbiety Krystyna Ż********CZ
3. Narodzenie Pana Jezusa Dariusz W*****I
4. Ofiarowanie Pana Jezusa Joanna K******A
5.     Znalezienie Jezusa w świątyni Alicja B*****A
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – ŚWIATŁA  
 
1.     Chrzest Jezusa w Jordanie Janina H******C
2.     Wesele w Kanie Galilejskiej Stanisława K*T
3.     Głoszenie Królestwa Bożego Anna G****Z
4.     Przemienienie na górze Tabor Joanna K********KA
5.     Ustanowienie Eucharystii Maciej K********KI
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – BOLESNE  
1 Modlitwa w Ogrójcu  
2 Biczowanie Jezusa  
3 Cierniem ukoronowanie Jezusa  
4 Droga krzyżowa  
5 Ukrzyżowanie Jezusa  
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – CHWALEBNE  
1.     Zmartwychwstanie Jezusa  
2.     Wniebowstąpienie Jezusa  
3.     Zesłanie Ducha Św.  
4.     Wniebowzięcie NMP  
5.     Ukoronowanie Matki Bożej  

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA:

 • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych (kto sześć razy z własnej winy opuści nabożeństwo, należy go wykreślić).
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

 Święta Penitencjaria, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej, z dnia 25 października 1967 roku, udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego osiem razy w roku, mianowicie:

 • W dniu przyjęcia do Żywego Różańca
 • Narodzenia Pana Jezusa
 • Zmartwychwstania Pańskiego
 • Zwiastowania Najśw. Maryi Pannie
 • Wniebowzięcia Matki Bożej
 • Królowej Różańca św.
 • Niepokalanego Poczęcia Maryi
 • Oczyszczenia Najśw. Maryi Panny (Ofiarowania Pańskiego)

Odpust ten mogą uzyskać pod zwykłymi warunkami, którymi są: spowiedź i Komunia święta, modlitwa według intencji Ojca św., przynajmniej prywatne odnowienie postanowienia wiernego zachowania Statutu Stowarzyszenia Żywego Różańca (por In Anal Ord. Praedic 38/25.X.1967/p.309/.