13 marca 2021

ŻYWY RÓŻANIEC

RÓŻA RÓŻAŃCOWA Św. o. Rafała Kalinowskiego

Intencja na maj 2022

O wiarę dla młodych
Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.

 

 

TAJEMNICE RÓŻAŃCA – RADOSNE  
1.     Zwiastowanie NMP Urszula J********KA  
2.     Nawiedzenie św. Elżbiety Stanisława L*****KA
3.     Narodzenie Jezusa Elżbieta M********CZ
4.     Ofiarowanie Jezusa w świątyni Maria K*******KA 
5.     Znalezienie Jezusa w świątyni Beata W*****KA (I. Zelatorka) 
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – ŚWIATŁA  
1.     Chrzest Jezusa w Jordanie Dorota K******KA (II. Zelatorka) 
2.     Wesele w Kanie Galilejskiej Maciej K******KI
3.     Głoszenie Królestwa Bożego Łukasz B***CH 
4.     Przemienienie na górze Tabor Stanisław D**A 
5.     Ustanowienie Eucharystii Adam K*****KI
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – BOLESNE  
1.     Modlitwa w Ogrójcu Maria G*****CZ
2.     Biczowanie Jezusa Marek G*****CZ
3.     Cierniem ukoronowanie Jezusa Renata K*****KA
4.     Droga krzyżowa Ewa P****IS
5.     Ukrzyżowanie Jezusa Teresa W***KA
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – CHWALEBNE  
1.     Zmartwychwstanie Jezusa Czesław M**EJ
2.     Wniebowstąpienie Jezusa Marek J*******KI
3.     Zesłanie Ducha Św. Alicja K******YK
4.     Wniebowzięcie NMP Helena N*********KA
5.     Ukoronowanie Matki Bożej Sabina S**ED

 

TAJEMNICE RÓŻAŃCA – RADOSNE  
4.     Ofiarowanie Pana Jezusa  
5.     Znalezienie Jezusa w świątyni  
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – ŚWIATŁA  
1.     Chrzest Jezusa w Jordanie  
2      Wesele w Kanie Galilejskiej  
3      Głoszenie Królestwa Bożego  
4      Przemienienie na górze Tabor  
5 Ustanowienie Eucharystii  
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – BOLESNE  
1 Modlitwa w Ogrójcu  
2 Biczowanie Jezusa  
3 Cierniem ukoronowanie Jezusa  
4 Droga krzyżowa  
5 Ukrzyżowanie Jezusa Dariusz W*****I
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – CHWALEBNE  
1.     Zmartwychwstanie Jezusa Joanna K******A
2.     Wniebowstąpienie Jezusa Alicja B*****A
3.     Zesłanie Ducha Św. Janina H******C
4.     Wniebowzięcie NMP Stanisława K*T
5.     Ukoronowanie Matki Bożej Anna G****Z

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA:

 • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych (kto sześć razy z własnej winy opuści nabożeństwo, należy go wykreślić).
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

 Święta Penitencjaria, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej, z dnia 25 października 1967 roku, udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego osiem razy w roku, mianowicie:

 • W dniu przyjęcia do Żywego Różańca
 • Narodzenia Pana Jezusa
 • Zmartwychwstania Pańskiego
 • Zwiastowania Najśw. Maryi Pannie
 • Wniebowzięcia Matki Bożej
 • Królowej Różańca św.
 • Niepokalanego Poczęcia Maryi
 • Oczyszczenia Najśw. Maryi Panny (Ofiarowania Pańskiego)

Odpust ten mogą uzyskać pod zwykłymi warunkami, którymi są: spowiedź i Komunia święta, modlitwa według intencji Ojca św., przynajmniej prywatne odnowienie postanowienia wiernego zachowania Statutu Stowarzyszenia Żywego Różańca (por In Anal Ord. Praedic 38/25.X.1967/p.309/.