13 marca 2021

ŻYWY RÓŻANIEC

RÓŻA RÓŻAŃCOWA Św. o. Rafała Kalinowskiego

Intencja na Kwiecień 2021

Intencja powszechna: Podstawowe prawa
Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Intencja parafialna: o jedność parafialnych wspólnot duszpasterskich na modlitwie oraz w wypełnianiu woli Boga. (polecając również planowane inwestycje w naszej parafii)

 

 

TAJEMNICE RÓŻAŃCA – RADOSNE  
1.     Zwiastowanie NMP Ewa P****IS
2.     Nawiedzenie św. Elżbiety Teresa W***KA
3.     Narodzenie Jezusa Czesław M**EJ
4.     Ofiarowanie Jezusa w świątyni Marek J*******KI
5.     Znalezienie Jezusa w świątyni Alicja K******YK
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – ŚWIATŁA  
1.     Chrzest Jezusa w Jordanie Helena N*********KA
2.     Wesele w Kanie Galilejskiej Sabina S**ED
3.     Głoszenie Królestwa Bożego Urszula J********KA
4.     Przemienienie na górze Tabor Stanisława L****KA
5.     Ustanowienie Eucharystii Elżbieta M********CZ
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – BOLESNE  
1.     Modlitwa w Ogrójcu Maria K*******KA
2.     Biczowanie Jezusa Beata W*****KA (I. Zelatorka)
3.     Cierniem ukoronowanie Jezusa Dorota K******KA (II. Zelatorka)
4.     Droga krzyżowa Maciej K******KI
5.     Ukrzyżowanie Jezusa Łukasz B***CH
TAJEMNICE RÓŻAŃCA – CHWALEBNE  
1.     Zmartwychwstanie Jezusa Stanisław D**A
2.     Wniebowstąpienie Jezusa Adam K*****KI
3.     Zesłanie Ducha Św. Maria G*****CZ
4.     Wniebowzięcie NMP Marek G*****CZ
5.     Ukoronowanie Matki Bożej Renata K*****KA

 

TAJEMNICE RÓŻAŃCA – RADOSNE  
2.     Nawiedzenie św. Elżbiety Dariusz W*****KI
3.     Narodzenie Jezusa Joanna K*****KA

 

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA:

 • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych (kto sześć razy z własnej winy opuści nabożeństwo, należy go wykreślić).
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

 Święta Penitencjaria, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej, z dnia 25 października 1967 roku, udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego osiem razy w roku, mianowicie:

 • W dniu przyjęcia do Żywego Różańca
 • Narodzenia Pana Jezusa
 • Zmartwychwstania Pańskiego
 • Zwiastowania Najśw. Maryi Pannie
 • Wniebowzięcia Matki Bożej
 • Królowej Różańca św.
 • Niepokalanego Poczęcia Maryi
 • Oczyszczenia Najśw. Maryi Panny (Ofiarowania Pańskiego)

Odpust ten mogą uzyskać pod zwykłymi warunkami, którymi są: spowiedź i Komunia święta, modlitwa według intencji Ojca św., przynajmniej prywatne odnowienie postanowienia wiernego zachowania Statutu Stowarzyszenia Żywego Różańca (por In Anal Ord. Praedic 38/25.X.1967/p.309/.