2 listopada 2018

WYPOMINKI 2022/2023

Przez cały miesiąc listopad po wieczornych Mszach św. modlimy się w intencji poleconych zmarłych, zaś przez cały rok w intencji poleconych zmarłych będziemy sprawować Mszę św. w pierwsze poniedziałki miesiąca o godz. 18.00.

[Szybkie szukanie Ctrl+f]

 

PONIEDZIAŁEK

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY DUSZE ŚP:

Wacławy, Zygmunta GOŁĘBIEWSKICH, Jana ROMAŃSKIEGO, Janiny CZYRCZAK, Walentyny, Ignacego CZEKALSKICH, Jerzego BERNACIAK, Pawła, Ewy, Heleny, Bronisława CZEKALSKICH, Jadwigi MAŁUJ, Leonarda MATYSZEWSKIEGO, Mieczysława NOWICKIEGO, Henryka JÓŹWIK, Michała, Edwarda, Pawła CZEKALSKICH, Ks. Edwarda ŻMIJEWSKIEGO, dzieci nienarodzone, poległych na wojnach żołnierzy; Anny, Franciszka, Eugeniusza, Martuni, Kacperka BODZIONY, Heleny, Władysława, Zdzisława ROŻEK; z rodz.: DOBRANOWSKICH, MELAKÓW, ORDAKÓW; Józefa, Józefy MASTERNAK, Danuty, Stanisława FALSKICH, Marii, Władysława, Zbigniewa ROGALA, Mieczysława CHACIŃSKIEGO, z rodz. KLIMEK, SULIK; Zofii, Aleksandra PAŁYS, Reginy, Eugeniusza BEDNARZ, Anny, Marianny, Stanisława SULIK, Emilii ORSZEWSKIEJ, Haliny KOWALSKIEJ, Marii SOSZYŃSKIEJ, Marii, Magdy, Zbigniewa, Władysława ROGALA; Andrzeja NAŁĘCZ-KOBIERZYCKIEGO, Marii, Józefa SIENIEK, z rodz. KOBIERZYCKICH; Jana URBAN, Reginy PIETRZAK, Genowefy, Jana GRABOWSKICH, Stefani URBAN, Haliny, Romana SZLAGE, Zbigniewa, Przemysława, Jarosława PETOWSKICH, z rodz.: GRABOWSKICH, KOWALCZYK, URBAN, GAJEWSKICH; Kunegundy, Walerii, Marii, Henryka, Józefa, Władysława STĘPAK, Rozalii, Józefa GÓRECKICH; Jana, Haliny ZIELIŃSKICH, Walerii CZASAK, Stefani SOBCZAK, Feliksy, Zygmunta BURAKOWSKICH, Genowefy WISŁOCKIEJ, z rodz.: ZIELIŃSKICH, CZASAKÓW, SOBCZAKÓW, BURAKOWSKICH, WISŁOCKICH; Zbigniewa, Wandy KWIATKOWSKICH, Marii, Dionizego, Bożeny, Jerzego REDLEWSKICH, Heleny, Władysława OSTRAWSKICH, Janiny, Henryka MELKOWSKICH; Bronisławy, Stanisława TYSZKO, Stefana, Janusza MARCINKOWSKICH; Piotra PLEWKO, Grażyny MICHALSKIEJ, Aldony Krzywulec, Marcina PIOTROWSKIEGO, Ewy KACPRZAK; Adama, Danuty, Wiktorii ŻMIJEWSKICH; Wiktorii, Stanisława, Bogdana BUCZYŃSKICH; Czesława, Józefa, Mirosława, Elżbiety KOWALCZYK, Pawła WIECZOREK; Ludwiki Władysława ŁUKOMSKICH, Aleksandry KAMIŃSKIEJ, Marii CENDROWKIEJ; Kazimierza, Stanisława, Zofii, Rafała KAPŁON, Katarzyny, Stanisława PIĘKOŚ, Zbigniewa HARASYMOWICZ, Bogdana KĘDZIORA, Krystyny, Romana CHODKOWSKICH, Stefani, Romana PETNIAK, Urszuli POPIELARZ, Michała HAWRYLAK, z rodz.: HAWRYLAK; Anieli, Mieczysława MOCH, Jadwigi, Zofii, Kazimierza NIEWIADOMSKICH, Krystyny KRÓLIK, ks. Kazimierza, s. Bogumiły, Franciszki, Bolesława, Władysława, Józefa, Jana WÓJCIK; Jana, Michała, Stanisława, Władysławy, z rodz.: KOWALSKICH, Jana, Bronisławy, Lucjana, Zygmunta, Mieczysława, Mariana, z rodz.: SZYSZKO, Józefa, Józefy, Agnieszki, Jana, Stanisława, Kazimiery, z rodz.: WYZIŃSKICH, SZTYBRÓW; Heleny, Aleksandra, Stanisława, Jana, Marianny, z rodz.: SIEŃSKICH, Antoniny, Stefana, z rodz.: MACIOSÓW, Jana, Hipolita, Anieli, Zofii, Henryki, Teresy, z rodz.: KOWALSKICH, Franciszki, Jana, Elżbiety, Mirosławy, Stanisława, Leokadii, z rodz.: DEJERÓW, Krystyny, Edwarda MUSZYŃSKICH, Barbary, Czesława, Piotra CHUDZIKÓW, Heleny CHOŁYK, Alicji ĆWIRTA, Rozalii, Apolinarego ŁABUDÓW, Jana, Marianny, Zofii, Bronisławy, Bolesława, Stanisława, Aleksandra NIEWĘGŁOWSKICH; Bożeny, Janusza BIEŃKOWSKICH, Barbary, Kazimierza BEKERT, Bronisława DROZD, Edwarda KURC, Edwarda JÓZEFCZYK, Marka HAJNOSZ; Józefa, Barbary, Stanisława, Teresy, Karola, Władysława SZCZOTKA, Jana, Agnieszki, Anieli, Emilii, Jana, Anny, Michała, Rafała, Stanisława CAPUTA, Bolesława, Joanny POGONOWSKICH, Stanisławy, Stanisława, Marianny, Stanisława, Edwarda, Stefanii, Władysława, Zofii, Wiesławy KUREK, Władysława, Apolonii, Eugeniusza Haliny OBARA, Jana, Walerii, Jana PITURA, Henryka, Heleny, Bożeny GAŃKO; Beaty, Józefy, Bogdana, Ireny, Leonarda, Andrzeja MOSTOWSKICH, Bogumiły, Ireneusza RADZIUKIEWICZ, Aliny, Stanisława, Izabeli, Henryka, Bronisława, Anieli, TRĄBIŃSKICH, Antoniego LUDWINIAK, Jerzego SCHNEIGER; Marianny, Ryszarda BORYSIEWICZ, Eulalii, Jerzego ROGACZEWSKICH; Bronisławy, Marii, Heleny, Anieli, Katarzyny, Józefa, Stanisława, Jana, Stanisława ADAMCZYK, Władysława FESZLER, Elżbiety SZEWCZYKIEWICZ, Janiny, Leopolda LEWANDOWSKICH, Marii, Józefa, Sebastiana FLISAK; Anny PIWKO, Anny, Władysława DONNER, Mieczysława, Marii, Marka, Wiesława PRYGIEL, Adama, Alicji, Marka, Ewy, WYGLĘDOWSKICH, Teresy, Stanisława, Wiesławy GALAS; Marianny, Danuty, Anny, Bronisława, Zygmunta, Henryka BARTUSZEK, Leonardy HELEWSKIEJ, Janiny, Jana LUBIERSKICH, Danuty, Karola BĘBEN, Barbary ROGOWIEC, Leokadii SACIUK, Adolfa GŁASZCZKA; Marianny, Józefa KRAWCZAKÓW, Haliny, Zygfryda PŁOCHOCKICH, Janiny, Władysława PRZĄDKÓW, Katarzyny NOWICKIEJ, Tadeusza ROSIŃSKIEGO, Marcina KIKOLSKIEGO, z rodz.: KRAWCZAKÓW, KIERZKOWSKICH, PRZĄDKÓW, PŁOCHOCKICH, NOWICKICH, ROSIŃSKICH; Leokadii, Władysława, Jana, Zofii, Stanisława, Marii, Adama, Ireny; płk. Zbigniewa WIERZBICKIEGO, z rodz.: WIERZBICKICH, WIDŁASZEWSKICH, płk. Jana NOSZCZYŃSKIEGO, Alicji NOSZCZYŃSKIEJ; Heleny KAJDRYS, Stanisławy, Bolesława KRASUSKICH, Krzysztofa KRON, Genowefy OLEŚ-PLESNER, Antoniego KIERUZAL, ++ z rodziny, Janiny, Bolesława, ++ z rodziny PIERZYNÓW, Andrzeja ONISZK; Rozalii, Stanisława, Józefy, Kazimierza, Władysławy, z rodz.: MICHALCZUKÓW, Marii, Bogusława, Ireneusza, z rodz.: MATEJEK, Zdzisława, Marianny, Władysława, z rodz.: WOLSKICH; Józefy, Jana, Waldemara, Witolda, Marii, Florentyny, Piotra, Wacława, Jadwigi, Mieczysławy, Aliny, Jana, Heleny, Feliksa, Heleny; Haliny, Tadeusza RACZYŃSKICH, Alfredy, Czesława KOSTECKICH, Stanisławy, Henryka ZARZYCKICH, Adeli, Feliksa ŚNIEG, Andrzeja ZABIELSKIEGO, Henryka ZARZYCKIEGO, Zygmunta, Marii SŁOWIŃSKICH, z rodz.: BUCZEK, RODZAJEWSKICH, RACZYŃSKICH, ZAWISTOWSKICH, KAMIŃSKICH; Leszka, Marii, Władysława PASIEKA, Stanisławy, Franciszka CIĄGŁO, Romana DYDYŃSKIEGO, Julii SUCHEJ, Ewy KOLEGA, Szczepana, Bronisławy DEDERKO, Wandy, Agaty, Izydora, Jerzego, Henryki NIEWĘGŁOWSKICH, Tadeusza, Ireny JAGLIŃSKICH; Emilii, Michała, Jana, Weroniki, Antoniego, Karoliny, Piotra, z rodz.: TOMASZEWSKICH, KLIMCZAKÓW, SIKORSKICH, LISKÓW, Władysława, Anastazji, krewnych i znajomych; Janiny, Stefana, Anny WIECZOREK, z rodz.: WIECZORKÓW, KOSIERADZKICH, Wojciecha, Józefy, Franciszka GRZYWACZ, Heleny, Witolda REMBELSKICH, Romana, Zbigniewa SABAK, Renaty MULARCZYK, Jadwigi, Stanisława LISZCZYK, z rodz.: GRZYWACZÓW, Krystyny GRALEWICZ; Antoniego WILK; Heleny, Mieczysława SZTANDER, Alicji, Władysława, Mieczysława SIATECKICH, Elżbiety, Andrzeja PRZYSTUPA, Stanisławy, Kazimierza, Jana, Wacława, Jana, Anny, Szczepana CHROMIŃSKICH, Anny, Władysława STEFAŃCZUK; Jana, Marianny, Andrzeja, Stanisława, Jacka OLSZAK, Zofii, Adama, Marianny, Ludwika, Teresy, Marty, Romualda, Anny, Kamila PRZĄDKÓW, Wiktorii, Stanisława, Heleny, Wacława, Leokadii, Stefana BUCZKÓW, z rodz.: MIŁOSZÓW, NOWICKICH, Ireny, Zygmunta NĘDZIA, Wandy WASKIEWICZ; Bolesława, Alicji, Mirosława MAJEK, Mariana ADAMCZYK, Jerzego STROMSKIEGO; Krystyny, Józefa, Janiny, z rodz.: LEWANDOWSKICH, Janusza, Jadwigi CIEPLIŃSKICH, Genowefy, Zygmunta TRZCIŃSKICH, Tomasza ENGLER, Genowefy, Zygmunta BECMER, Zdzisława SUGALSKIEGO, Romana PARADOWSKIEGO, Izabeli CHORODECKIEJ, Heleny, Zygmunta ZGÓRZYŃSKICH; Ewy, Szczepana NOWAK, Ludmiły, Michała  DĄBROWSKICH, Natalii, Władysława NOWAK, Leokadii, Leonarda, Heleny DĄBROWSKICH, Julii, Feliksa GADZIŃSKICH, z rodz.: NOWAK, GADZIŃSKICH, DĄBROWSKICH, BOGACZ, Władysławy AMBROZIAK;

 

WTOREK

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY DUSZE ŚP:

 Marii, Jana, Kazimierza NIZIOŁEK, Heleny, Juliana PARSZUTO, Reginy SZYMCZAK; Stefana GRANISZEWSKIEGO; Gabrieli, Jana TOLAK, Pelagii, Franciszka BUŁAWA, z rodz.: LASKOWSKICH, TOLAK, CZYŻ, BUŁAWA; Ireny, Bernarda, Stanisławy, Leona, Teresy, Stanisława, Natalii, Jana, Janiny, Tadeusza, Danuty, Eugeniusza, Stanisława, Józefa, Stanisława, Józefa, Mariana, Jadwigi; Wandy, Franciszka, Anny KUCHARSKICH, Marii SŁOWIŃSKIEJ, Szczepana ZYSZKIEWICZ, Anny, Wacława BUŁAT, Barbary, Mariana WESÓŁ, Anny, Bazylego BOCHNO, Romana BOŻYK, Aliny KUJDA; Władysławy, Tadeusza, Bożeny, Hieronima, Józefy GRZĘDA, Józefy, Michała, Krystyny, Józefa, Teresy, Henryka, Jarosława; Józefa, Michał TOMASZEWSCY, Władysławy, Tadeusza FILIPOWSKICH, Bożeny, Hieronima LEWANDOWSKICH, Józefy GRZĘDA, Leokadii, Stanisława MIERZEJEWSKICH, Zofii, Stefana OLEKSIK, Anny SZAFIRSKIEJ; Zbigniewa WERSOCKIEGO, Telimeny, Antoniego TUREK, Marii, Władysława PYTLARCZYK, Magdy MROCZEK, Małgosi DĄBROWSKIEJ, Joanny GASZCZYŃSKIEJ, Andrzeja KOPICZYŃSKIEGO; Marii, Heleny, Stanisława, Szczepana WALCZAK, Marii, Józefy, Piotra NOWAKÓW, Jadwigi, Stanisława, Wiesława GADURSKICH; Heleny, Józefa POŁEĆ, Katarzyny JAŻWIEC, Sławomira LISZEWSKIEGO; Nikodema, Pauliny, Mariana, Heleny, Emilii, Aleksandra, Edwarda, Franciszka, Jana, Heleny, Julii, Antoniego, Grzegorza, Michała; Józefa JURASZEK, Krystyny, Alojzego, Janiny ZAWADA, Szczepana, Wiktorii KĄKOL; Eugeniusza BISKUPSKIEGO, Władysławy, Bronisława KLOSKA, Genowefy, Zygmunta BISKUPSKICH; Heleny, Danuty, Mariana BIELECKICH, Teodory SLIWIŃSKIEJ, Genowefy, Józefa DOMAGAŁÓW; Franciszka, Władysławy Danuty, Antoniego SUDOŁ, Stanisława, Jana, Marii, Józefa MACH; Szczepana, Elżbiety, Jana MILCZAREK, Alicji, Wacława WIECZOREK, Heleny, Jana CZAJEWSKICH; Jerzego, Alicji, Mariana TABACZYŃSKICH, Stanisławy, Edwarda SUJECKICH, Martyny, Stanisława MATYJASIK; Zofii, Józefa, Marianny, Stanisława PAJĄK, Heleny, Józefa, Agnieszki, Tadeusza ŁUBEK, Marii, Mieczysława, Ewy, Jadwigi, Zbigniewa GALANT, Kazimierza NOBIS, Liliany KONCA, z rodz.: PAJĄK, ŁUBEK, GALANT, Bogusławy, Czesława, Marianny, Juliana ALENCEWICZ, Stanisławy, Jana PORYDZAJ, Bolesławy, Wawrzyńca, Stanisława SACZUK, Anny, Czesława MROCZKOWSKICH, Czesławy Mariana CHUDZIK-LIPKA, z rodz.: GENSLER, ALENCEWICZ, SACZUK, SITEK, GOLLER, DZIENISIEWICZ, BURACZYŃSKICH; Józefa, Barbary, Jana, Kazimierza DATA, Anny, Pawła KOZAK, Zofii, Mieczysława, Pawła, Sylwestra, Władysławy PÓŁTORAK, Kazimiery, Aleksandra BOLEK, Edwarda POTĘPA, Adama HAJTO, Jacka WIŚNIEWSKIEGO, Kazimierza CZAJKOWSKIEGO, Zdzisława SZLASA, Józefa, Władysławy GŁOWACKICH, z rodz.: CABAJ, PÓŁTORAK, GÓRECKICH, ks. Józefa SADOWSKIEGO, ks. Marka SOBOTY, ks. Janusza KRAJEWSKIEGO, ks. Jana ZŁOTNICKIEGO; Rozalii, Jana, Stanisława, Leona LESZCZYŃSKICH, Marianny, Franciszka, Heleny KRĘCIWILK, Jadwigi, Wacława SZKALRSKICH; Roberta, Mariusza, Pawła, Tadeusza TKACZYK, Wandy, Stanisława SKAŁĘCKICH, Marianny, Mieczysława GĘCÓW, Bożeny, Krystyny, Teresy, Edwarda, Bolka, Piotra; Bogusława KORYTKOWSKIEGO; Macieja SIŁY-NOWICKEGO; Janiny, Stefana WIECZOREK, Alicji, Steli, Mieczysława STRACHOWSKICH, Wiktorii, Teofila KOSIERADZKICH, Adeli, Jana, Danuty, Jerzego JASKULSKICH, Anny WIECZOREK; Aleksandry, Jana, Ryszarda KUREK, Sabiny, Stanisława MISZTA, Teresy ZŁOTNICKIEJ; Genowefy, Jana MĄKA, Heleny, Jana MARUNOWSKICH, Sabiny, Stanisława LIPIŃSKICH, z rodz.: MĄKÓW, MARUNOWSKICH; Lecha, Mariana, Marianny GÓRKA, Zofii, Kazimierza, Elżbiety, Stanisława ROJEK, Joanny BOCIŃSKIEJ; Lucyny, Michała, Wacława, Wiktorii, Zdzisława PAWŁOWSKICH; Sabiny, Stefana, Mieczysławy, Zygmunta, Zofii, Łucji, Barbary, Zofii, Lucyny, Hieronimy, Gabriela, Teresy, Józefa, Dawida; Kazimiery, Michała, Piotra, Józefa, Jana, Antoniego, Józefa OLBRYCHTÓW, Stefani, Stanisława, Wandy, Mieczysława CIEŚLA, Macieja MICHALSKIEGO, Ryszarda, Czesława IGNATOWICZ, Zofii, Antoniny OWSIAK, Genowefy, Józefa, Stanisława OWSIAK, Antoniego WÓJTOWICZ, Marii, Jana HOMA, Zofii, Michała BUJA, Anny, Stanisława, Kazimierza, Mariana RAK, Marii, Zdzisława SIKORA, z rodz.: SIKORA; Stanisława, Wiktorii, Walentego NIEWIADOMSKICH, Czesława, Stanisława ZIEMIŃSKICH, Stefani, Czesława CHOROCH, Zofii, Józefa JURKIEWICZ, Marii LESZCZYŃSKIEJ, Anny CZUK, Stanisławy DUBIECKIEJ; Jana, Genowefy, Kazimierza, Ireny, Adama KOSESKICH, Stanisława, Ireny, Marianny, Wacława URBAŃSKICH, Franciszki, Antoniego, Pawła KLERZOWSKICH, Marianny, Stanisława JAWORSKICH, Ireny, Zdzisława, Andrzeja SOBKIEWICZ; Jadwigi, Waldemara BOGUSZ, Barbary, Józefa BĄKOWSKICH, Marii ŻURAWEL, Piotra KARACZEWSKIEGO, Sylwestra KWIECIEŃ, Małgorzaty SADOWSKIEJ, Sławomira LENCZEWSKIEGO, Jacka RUPIŃSKIEGO; Jadwigi, Wacława, Eugeniusza, Janiny, Jana, Józefa; Janiny, Henryka KSIĄŻEK, Marii, Teodora, Ryszarda, Marka mazur, Janiny PAROL, z rodz.: KSIĄŻKÓW, KRZYŻANOWSKICH, MAZURÓW, CHMURZYŃSKICH; z rodz.: SIENIAWSKICH, LISOWICZÓW, JAMRO, Stefani KOSZYK, Jana, Anny MYŚLIWY, Czesławy, Bronisława, Adama SOBOCIŃSKICH, Anny, Andrzeja SAMBORSKICH, Jana PIECHOWICZ, , Michaliny, Ludwika, Kazimierza, BROŃSKICH, Penny, Dankan AMOS, Isao, Hisa SAKAMOTO, Hiroe UTSUMI, Reginy ZADROŻNEJ, Sabiny RAFALSKIEJ, Marianny, Bogumiła PARYŻ; z rodz.: STRASBURGERÓW, PRZYBYŁÓW; Wiesławy, Marii, Jana DRAMIŃSKICH, Marianny, Cypriana WIERZCHOWSKICH, Grzegorza ZAŁĘSKIEGO; Gabrieli, Czesława, Antoniego, Włodzimierza, Elżbiety KALINOWSKICH, Janiny ZASADZIŃSKIEJ, Zofii, Franciszka KRYSIAK, Jadwigi, Jana, Włodzimierza MARCZUK, Jerzego WARDZIAKA, Jacka, Danuty SZUCHNIK, Heleny, Józefa SZYMAŃSKICH, Henryki, Władysława, Jakuba SŁABY, Hanny KORAB, Jolanty NOWAKOWSKIEJ, Juliana, Aleksandry, Jerzego GEC, Agnieszki RYBAK, Janiny, Stanisława, Jana, Katarzyny, Piotra GRUZÓW, Julianny, Stanisława PUDŁÓW, Józefy, Józefa, Grażyny SZYMAŃSKICH, Mikołaja, Julii PIELOCHÓW; z rodz.: GILEWICZÓW, KABATÓW, DOPIERALSKICH, KUSIAKÓW, STASINÓW, STEFANICKICH, PONIEWIERSKICH, Magdaleny, Antoniego, Jana, Zofii, Józefy, Ludwika, Anny ŻUKOWSKICH, Antoniego, Marii, Jana, Marii, Melani, Jana, Anny GRESZCZYJÓW, Katarzyny, Michała, Janiny, Wojciecha, Stanisława, Karola ŻUKOWSKICH, z rodz.: CHŁADKÓW, HOCÓW, GRABOWSKICH, BUCZKOWSKICH, Ludwika, Józefy, Stanisława DĘBICKICH, Władysławy, Jerzego FABISIEWICZ, Marii BURNAT, Marii MOREK, księży: Ludwika RUTYNY, Mariana NIEWIEŚCIUKA, Antoniego ŁASSA, ojców: Jana SZUMUSIAKA, MAJKOWSKIEGO, WACZYŃSKIEGO, księży pomordowanych w czasach komunizmu, podczas II wojny światowej w obozach niemieckich i sowieckich; Władysława, Stanisławy, Mariana, Julii, Wasyla LIWAKÓW, Marianny, Leona STANICKICH; Janiny, Józefa, Anny, Piotra, Antoniny, Marii, Stanisława, Pawła, Anny, Wawrzyńca, Sebastiana, Jacka, Anny, Marii, Józefa, Sergieja, Anny, Stanisławy, Genowefy, Stanisława, Anny, Tadeusza, Janusza SMYKÓW; Mirosławy, Tadeusza, Marianny, Józefa KRAJEWSKICH, Heleny, Mariana, Janiny, Józefa MOCZULSKICH, Bogumiła, Aleksandry, Władysława MACIEJEWSKICH, Władysławy PZRYBYLSKIEJ, Bolesława, Wiktora, Celiny, Piotra SZUMIŃSKICH, Bernarda STUCKIEGO, Stanisławy, Jana DUBAJ, Anny, Tadeusza NORBERCIAK, Zofii CIESIELSKIEJ; Anny, Franciszka, Józefa KOŻUCHOWSKICH, Marianny, Romualda, STROIŃSKICH, Romualda BIELSKIEGO, księdza Mariana SROIŃSKIEGO, z rodz.: KOŻUCHOWSKICH, STROIŃSKICH, ROMANIUKÓW, KAWKÓW; Kazimiery, Ryszarda, Anieli, Piotra KUROWSKICH, Aleksandry, Szczepana BANY, Stanisławy, Stefana SMOLIŃSKICH, Feliksy, Stefana BIENIEK, Anny, Zbigniewa OLEK, Waldemara BADAJA, z rodz.: KUROWSKICH, SMOLIŃSKICH, BIENIEK, GADZIAK, ISIO, WEŁNA, CIEŚLA; Zofii, Hieronima KACZYŃSKICH, Marianny, Antoniego WASILEWSKICH, Heleny, Juliana WESZCZYKOWSKICH, Stanisławy, Antoniego WAGNER, Józefy, Feliksa KACZYŃSKICH, Wandy, Walentego SZARLAK, Czesławy, Piotra, Mieczysława KRAJEWSKICH, Zdzisława WASILEWSKIEGO, Jana OLEWNICZAK, Iwony, Jana, Tadeusza KACZYŃSKICH; Franciszki, Stanisława, Zofii, Stanisława MADEJ, z rodz.: MADEJÓW, JASIŃSKICH, NAWROTÓW, KUROWSKICH; Mirosława, Jana WROŃSKICH, Sławomira ŻABICKIEGO; Czesława, Józefy, Władysława, Stanisławy, Stanisława, Zdzisława, Leszka KURPESÓW, Jacka, Ryszarda MACIEJCZYK, Eugenii, Czesława, Heleny, Stanisława JANUSZ, Krystyny, Edwarda, Józefy, Józefa DZIEDZIC; Elżbiety, Henryka POGORZELSKICH, Barbary, Jerzego KULIŃSKICH, Janiny TUDEK, Marii, Józefa, Marianny POGORZELSKICH, Aleksandry SZYDŁOWSKIEJ, Mieczysława KALINOWSKIEGO;

 

ŚRODA

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY DUSZE ŚP:

Józefy, Tadeusza, Józefy, Feliksa, Jana KACALIŃSKICH, Henryka RUDNICKIEGO, Katarzyny WÓJCIK, Jadwigi, Józefa WÓJTOWICZ, Krystyny, Zdzisława GUŁA, Józefy, Michała KOSIERADZKICH, Marianny, Lucjana GIZIŃSKICH, Henryka, Aldony, Mariana, Zofii, Stanisława, Stefana SOBOTÓW, Teresy, Emila, Wojciecha, Piotra PLEWKO; Jana, Jadwigi, Jacka, Marianny, Tymoteusza, Marka, Bernarda, Anny, Waldemara, Józefa, Jana, Jurka, Barbary; Hanny OZGA, Stanisława PAWLĘGA; Marii PŁOCIŃSKIEJ, Henryka PŁOCIŃSKIEGO; Janiny, Stanisława, Anny PONIATOWSKICH, Marii NIEWIAROWSKIEJ, Tadeusza BOGUSZEWSKIEGO, Marii, Antoniego, Ryszarda SAWICKICH, Jana KORENKIEWICZ, Grzegorza, Józefy, Dominika HRUBCZYŃSKICH; Antoniny, Stefana RUBIEC, Józefa PUCHAŁA, Anny, Bronisława JĘDRYJAŚKIEWICZ; Stanisława, Zofii, Wandy, KARCZEWSKICH, Jadwigi, Mariana, Wacława, Bolesława, Stanisława, Stanisławy NASIŁOWSKICH, Albiny DYMOWSKIEJ, Anny PIEKUT, Janiny, Stanisława RYBAK, Janiny BIERNAT; Teodora, Stanisława, Grzegorza KOMUDA, Janiny, Stanisława, Jarosława SALAK, Józefy, Gustawa BIEDRZYCKICH, Barbary, Michała, Radosława WALTER, Ireneusza RAKOWSKIEGO, Ireneusza WĄSIKOWSKIEGO, Haliny, Włodzimierza SKOPCZYŃSKICH; Krystyny, Władysława, Antoniny, Stanisława, Krystyny, Czesława, Stanisławy, Stanisława WALDOWSKICH, Heleny, Franciszka, Romany, Bolesława ZELBÓW, Anny, Józefa, Tadeusza, Teodozji, Michała SAŁAGACKICH, Antoniny, Antoniego ROSIŃSKICH, Bogumiła, Bolesława KOZŁOWSKICH, Wiesława SKÓRY, Zbigniewy, Adama TYMOFIJCZYK, Aureli, Stefana NAWROCKICH, Stefanii, Jana BANAT, Marii OKRZOS, Reginy ZADROŻNEJ, Janiny HOFFMAN, Tadeusza SZYMCZAKA, Anny LESZCZYŃSKIEJ, Elżbiety, Bogdana KIELAK; z rodz.: MOSKAL, CHMIEL, PALMĄKA, MRÓZ, BOGDAN, MADERA; Ryszarda, Andrzeja, Joanny, Celestyna, Michaliny JĘDRZEJECKICH, Teodora, Marii LEWICKICH, Stanisława, Henryki, Tomasza, Agnieszki KUCHARSKICH, Szczepana, Antoniny, Mieczysława, Mariana, Aleksandry, Sławomira SOWIŃSKICH, Pawła, Ryszarda WOJCIECHOWSKICH; Jadwigi, Józefa, Stanisława, Czesława, Władysławy, Stanisława TYMIŃSKICH, Adama, Józefy NIEMIAŁTOWSKICH, Stanisławy, Janiny; Zofii, Henryka, Zdzisława, Genowefy, Ignacego KOWALSKICH, Adama, Kazimiery DZITKOWSKICH, Wiesławy, Stanisława, Sławomira CHANOW, Leokadii, Michała PIREK; Waldemara, Józefy PEDIUK, Małgorzaty PEDIUK-WERESZKA, Kazimiery, Jana CHMIELEWSKICH; Stefana, Janusza, Jarosława, Józefy, Jana, Jana, Józefy, Stanisława, z rodz.: MARCINKOWSKICH, CHMIELEWSKICH, KOSELÓW, NOBISÓW, KIEPASÓW, KONOPKÓW, PIETRZAKÓW, DZWONKOWSKICH; Teresy, Tadeusza LIPIŃSKICH, Alfredy, Lucjana MAJCHROWSKICH, Wiesława WIŚNIEWSKIEGO, Mariana ŻEBEREK, Zofii, Wacława, Cecylii MILEWSKICH, Jadwigi, Jana KUBICKICH, Krzysztofa WOLIŃSKIEGO, Julianny, Aleksandra MAKOS; Marii, Edwarda, Mirosława KOTUSIEWICZ; Andrzeja, Aleksandry, Antoniego RZEŹNICKICH, Jadwigi, Mieczysława KOCIK, Stanisława KATANA, z rodz.: KOCIKÓW, WALCZAKÓW, ŚLUBOWSKICH; Wandy KUBANOWSKIEJ, Jana SUŁEK, Adama WIZY, z rodz.: KUBANOWSKICH, STOJEWSKICH, SUŁEK, JEZIERSKICH; Józefy, Stanisława KANDEFER; Walentyny, Jana, Heleny, Józefa BOGUSOWSKICH, Marianny, Zygmunta POTORSKICH; Rozalii, Gertrudy, Franciszka, Albina, Klemensa RASZEJA, Wandy, Brunona BUDZISZ, Anny KRENSKIEJ, Łucji MIRONIUK, Doroty OŚKO, Henryka, Jadwigi BUDZISZ, Salomei, ŁUCJI KRENSKIEJ, Cecylii CHODZIŃSKIEJ; Haliny, Jurka, Felka, Zofii KOS, Stanisławy, Romana OCHMAN, Barbary CHODZIŃSKIEJ, Andrzeja HEBEL, Oli MAZUROWSKIEJ; Janiny, Eugeniusza, Jerzego, Henryka, Jana, Heleny SIARKIEWICZÓW, Zygmunta, Cecylii STĘPNIAK, Jacka MUSZYŃSKIEGO, Jarosława PEPLĘ; Czesława, Albiny, Stanisława KOWALIK, Apolinarego, Stanisławy, Szymona, Stanisława POWIERŻA; Janiny, Edwarda, Dariusza, Wojciecha, Edmunda BANASIŃSKICH, Władysławy, Jerzego BERNACKICH, Ewy DAJLIDO, Izabeli PIETRZAK; Kazimierza, Stanisława, Heleny SZAFRANIEC, Zofii, Juliana SŁAWIŃSKICH; Witolda, Heleny, Tadeusza, Kazimiery, Tadeusza, Witolda, Barbary, Alfreda; Anny, Wawrzyńca, Stanisława SARZYŃSKICH, Bronisławy, Kazimierza ZABORÓWSKICH, Kazimiery, Wacława WALCZAK, Krystyny, Artura KOT, Stanisława KWAK, Michaliny, Wawrzyńca KOT, Stanisławy, Lucjana, Marka, Stanisława, Sabiny RADOMSKICH, Natalii SARZYŃSKIEJ, Marii ZAWADZKIEJ, Jasia RADOMSKIEGO, Adama, Janusza, Eli, Joanny, Zygmunta WEGRZYNOWICZ, Mariana, Marianny, Zofii, Kazimierza, Joanny, Elżbiety, Stanisława LACH; Andrzeja, Barbary, Zbigniewa DANIELEWSKICH, Czesławy, Stefani, Aleksandra, Janusza MRÓZ, Anastazji, Franciszka JANICKICH, Henryki Zygmunta POCHEĆ; Jadwigi, Wincentego, Kazimierza, Jana, Franciszki, z rodz.: STARUCHÓW, WEZGRAJÓW, Władysławy, Jana, Jerzego, Franciszka, Jadwigi, z rodz.: NOWOLCKICH, BOJANOWSKICH; Marii, Czesława RATAJCZAK, Edwarda POPOWICZ, Wiktora, Henryki SKOWYRA, Franciszka SCHAB, Zofii, Franciszka RAJTAK, z rodz.: WÓJCIKÓW, POPOWICZÓW, SKOWYRÓW, NOWOGRODZKICH;

 

CZWARTEK

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY DUSZE ŚP:

Marianny, Piotra KLIMEK, Adriana, Mieczysława, Czesława, Marianny, Stanisława SOSZYŃSKICH, z rodz.: CICHOŃ, STANIEK, Alicji ADACH, Janiny KRAWCZYK, Marianny, Domiceli PIOTROWSKICH, Jadwigi PARTYGA, Krzysztofa WRZASK, Anny MICZKA, Urszuli POPIELARZ; Janiny. Kazimierza, Zbigniewa SUCHOCKICH, Jana, Heleny KRZEŚNIAK, z rodz.: CICHOWLASÓW, ZIÓŁKÓW, KOMOROWSKICH, SZULIMÓW, JAKUBOWSKICH, KRZEŚNIAKÓW, JELICKICH; Edwarda, Arkadiusza, Antoniny, Aleksandra, Stefani, Jana, Haliny, Franciszka, Zbigniewa, Tadeusza; Grzegorza, Wandy, Tomasza, Jana, Włodzimierza NOSARZEWSKICH, Wacława, Wandy ŻBIKOWSKICH, Aleksandry BALCERZAK; Władysława, Anny, Cecylii, Władysława MALEC, Jana, Franciszka, Marka, Eleonory, Jana GORCZYCA, Władysława, Haliny FALKOWSKICH, Zofii KOŁODZIEJ, Zbigniewa RZĄCY; Walentyny, Ignacego, Pawła, Ewy CZEKALSKICH, Wacławy, Zygmunta GOŁĘBIEWSKICH, Janiny CZYRCZAK, Jadwigi MAŁUJ, Heleny, Bronisława CZEKALSKICH, dzieci nienarodzone, Jana ROMAŃSKIEGO, Jerzego BERNACIAK, z rodz.: WAWRZYNIAKÓW; Zdzisława MICHALIK, Janiny, Marka, Eugeniusza WÓJCIK, Zygmunta, Lubosława KONBOCIAK; Ewy, Ryszarda, Walentego, Mariana, Marianny WÓJTOWICZ, Elżbiety WÓJTOWICZ-SZMIDT; Elżbiety, Janusza SUCHECKICH, Stefani, Stanisława CHMIELEWSKICH; Matyldy, Eugeniusza, Leszka, Józefa, Antoniego JASTRZĘBSKICH, Waldemara, Władysławy, Heleny, Eugeniusza GÓRZYŃSKICH, Edwarda, Bronisławy, Teresy KSIĘŻOPOLSKICH, Bronisławy, Józefa KRASNODĘBSKICH, Hanna DOMERADZKIEJ, Leokadii TROCIUK, Teresy, Eugeniusza ŻURAWSKICH, Zofii, Stanisława BORUCKICH; Elżbiety, Jerzego, Janiny, Czesława CICHOCKICH, Ireny, Bernarda BEDNARSKICH, Franciszka, Franciszki, Leokadii MAZURKIEWICZ; Ireny, Mieczysława, Danuty, Stanisława, Franciski, Stanisława CICHOCKICH, Agnieszki NIEWIAROWSKIEJ; Józefa, Anny, Norberta, Hildegardy, Mieczysława, Elżbiety, Michała, Haliny, Andrzeja, Sławomira, Urszuli; Jana, Marianny KOWALIK, Czesława, Anieli BIAŁEK, Zbigniewa, Beaty KAWCZYŃSKICH, Mirosławy, Marianny MIĄSKIEWICZ, Jadwigi BULGE, Eugeniusza, Władysława ŁOKIETEK; Jadwigi, Fabiana BUKOWSKICH, Zofii, Józefa, Barbary, Jerzego RUCIŃSKICH, Eugenii, Piotra, Apoloni, Stanisława KALICKICH, Bartłomieja KOTYRBA, Iwony NOWAK, Mirosławy, Jacka PRYMEK, Krystyny, Stefana FYSZENBERG, Honoraty ŻAK, Przemysława BOGUSZ; Czesławy, Władysławy, Leona, Wiesława, KUROWSKICH, Marianny, Józefa, Heleny SZYMAŃSKICH, Julianny, Pawła BRZEZIŃSKICH, Henryki, Czesława MASTALERCZUK, Mieczysławy, Sławosza KUROWIAK, Apoloni KAMIŃSKIEJ, Lucyny LEŚNIEWSKIEJ, Józefa, Wiesława OMLAŃSKICH, Alicji RIDDLE; Józefa, Anny PIETRUSA, Elżbiety, Leona BORYSIEWICZ; Jerzego, Ireny RAJCHERT, Zofii ZAJĄC, Jana, Franciszka, Barbary BURCZYŃSKICH, Haliny, Zdzisława JARMAKOWSKICH, Lilianny, Marii KOPCZYŃKIEJ; Hieronima, Heleny, Apolonii, Balwiny DZIĘCIOŁ, Alieii, Zygmunta, Krystyny, Andrzeja KAMIŃSKICH, Eugenii KOZŁOWSKIEJ; Stanisława, Stanisławy, Kazimierza SZWED, Aleksandry, Władysława, Wiesława, Alicji, Stanisławy, Józefa BARBACHOWSKICH; Marianny, Stefana, Włodzimierza, Jana, Gustawy, Mariana WIERZBIŃSKICH, Marka JABŁOŃSKIEGO; Janiny, Mariana, Antoniny, Józefa SZCZEPANIKÓW, Bronisławy, Franciszka ŁAWNICZKÓW, Stanisława BEDNARKA, Wiesławy, Grzegorza KRÓLIKOWSKICH, Reginy, Leona GOSZKIEWICZÓW, Marianny, Stanisława, Jerzego, Wiesława, Stanisława PIOTROWSKICH; Zofii, Józefa RUCIŃSKICH, Stefana, Jadwigi, Karoliny, Krystyny JAŚKOWIAK, Stefana PALARCZYK; Pelagii, Edmunda, Grzegorza KONIECZNY, Zdzisława KRZYŻANOWSKIEGO, Marii, Tomasza KASPRZAK, Marii, Józefa WŁODARCZYK, Zofii KUKLIŃSKIEJ, Edwarda URYCH, Antoniego SZUDRAWSKIEGO; Irenki, Stanisława, Heleny, Ewy, Waldemara, Wiesławy, Sylwestra WITKOWSKICH, Stefanii, Krzysztofa, Józefa, Urszuli, Leona KŁOSIEWICZ, Franciszka KMIEĆ; z rodz.: LASKOWSKICH, ZELAWSKICH, PAWŁOWSKICH, Anny KOT, Jadwigi KRZEPIŃSKIEJ, Anny ROZBIJGŁOWY, Genowefy SZCZECIAK, Wiktora CHRYSTOFORA; Marianny, Zdzisława BOBOŁOWICZ, Janiny, Bogdana ŚWIDERSKICH, Janiny, Józefa, Nadziei, Eugeniusza, Marii, Remigiusza, Heleny, Ludmiły, Barbary, Jana, Natalii, Michała, Benedykta, Heleny, Haliny, Agnieszki; Haliny, Józefa, Jana SADOCH, Ewy, Leszka, Mariana WRONKA; Jadwigi, Józefa, Henryka, Mieczysława, Wiesława ROGOWSKICH, Heleny, Józefa, Zofii ŁOKIEĆ; Heleny, Mariana, Bogusława SOSZYŃSKICH, Andrzeja LISA, Danuty z mężem, Heleny, Wacława MĘŻYŃSKICH, Stanisławy, Heleny KAWECKIEJ-CHRZANOWSKIEJ; Elżbiety, Henryka, Marii, Józefa POGORZELSKICH, Barbary, Jerzego KULIŃSKICH, Aleksandry, Józefa SZYDŁOWSKICH, Krystyny KALINOWSKIEJ; Marii, Franciszka JAKUBOWSKICH, Marii, Wojciecha ZIĘBA, Ryszarda, Władysława JAKUBOWSKICH, Zofii GUT, Cecylii, Juli, Ryszarda UKLEJA, Aureli KASPRZYKOWSKIEJ, Dawida LEGUTKI, Stanisława LEWCZUKA, Zofii KRAS, Tadeusza WASILEWSKIEGO, Ojców i Braci Paulinów, Księży i Braci Salwatorianów, Księży Ordynariatu Polowego, ks. bp. Józefa ZAWITKOWSKIEGO, Jana STYRNA, ks. Piotra PAWLUKIEWICZA, ks. Stanisława MĘKORSKIEGO; ks. Michała SOPATY, ks. Andrzeja JEDYNAKA, s. Gracjany SUPIŃSKIEJ, Zofii MADEJ, Romualdy PROKOP; Jana, Michaliny, Feliksa, DUŁOWICZ, Jana, Heleny, Walentyny ROKITA, Marii, Grzegorza kozłowskich, Kazimiery, Zbigniewa BUKOWSKICH, Krystyny, Czesława SOSZKA, Zofii, Feliksa, Marianny, Kazimierza, Pauliny WIECZOREK, Stanisławy BROSZKO, Janiny KOWALCZYK, Marianny, Władysława DREWICZ; Zdzisława MICHALIK, Janiny, Eugeniusza, Marka WÓJCIK, Lubosława, Zygmunta; Józefa, Stefanii, Janiny, Stanisława WITESKA, Marcina, Stefana, Stanisławy LISIECKICH; Józefa, Anny, Kazimierza BRYC, Katarzyny, Wawrzyńca BOJAKOWSKICH, ks. Tadeusza ZAJĄC; Mieczysława, Władysławy, Elżbiety, Stefana, Katarzyny GĄSECKICH, Antoniego, Franciszki, Stanisława, Zofii KOROŃSKICH, Henryka, Heleny GAJDEMSKICH, Beaty MAKSYMIUK, Szczepana, Heleny BEMOWSKICH; Zofii, Zygmunta, Witolda, Jerzego SZYWAŁA, Julii JANISZOWSKIEJ, Lidii OSTAŁOWSKIEJ, Zofii, Jana DORACZYŃSKICH, Klary, Jana SWIERK, Ryszarda PRZEWNICKIEGO, Mariana, Anny NIEGOCKICH, Stanisława NAWROT, Kazimierza SZCZECIŃSKIEGO; Józefa, Franciszki, Wojciecha, Weroniki, Bogdana, Jana KROCZAK, Stanisława, Marii, Tadeusza, Heleny, Jana SYCHOWSKIEGO, Julii PABIAN, Karola TYLEK; Kazimierza SZUCHNIK, Henryka, Anieli SZWED, Janiny LICBARSKIEJ, Stefana GNIADEK; Antoniego, Cecylii CZAJKOWSKICH, Kazimiery BIAŁEJ, Zdzisławy, Waldemara TKACZYK, Bożeny CHOJNOWSKIEJ, Andrzeja KAZUKIEWICZA, Zenona FASZYŃSKIEGO; Jadwigi, Teodory, Stanisławy, Jerzego, Aliny, Janusza, Genowefy, Haliny, Renaty, Pawła, Genowefy, Stanisławy, Kazimierza, Hanny, Barbary, Zofii, Czesława; Stefanii, Stefana, Kseni, Jana, Władysława, Józefa, Michała, Waldemara ZAJĄCZKOWSKICH, Wandy, Jana Józefa, Andrzeja, Ireneusza KRÓL, Bronisławy, Michała, Aleksandra NOGA, Lucyny, Zygmunta MACIEJEWSKICH;

 

PIĄTEK

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY DUSZE ŚP:

Genowefy, Franciszka, Jana SADOWSKICH, Ryszarda, Romana Jadwigi, Jana BAMBURSKICH, Zuzanny, Walentego, Elżbiety, Jana WAŚKIEWICZ, Janiny, Władysława WAŚKIEWICZ, Zofii, Stanisława, Henryka LUBAŃSKICH, Zofii, Jerzego, Janiny, Wincentego KAMIŃSKICH, Jana GAWRYŚ, Hanny, Mariana, Jana MYDLAK, Stanisławy, Eugenii, Zygmunta KENDZIERSKICH, Karola, Apolonii DĄBROWSKICH, Krystyny, Marka JURCZAK, Dariusza SOCHACKIEGO; Janiny, Józefa, Reginy, Bogumiły, Jana, Sebastiana ŻUK, Władysławy, Anny, Jana KLEPACKICH, Ludwika SOSZKO; Anny, Stanisława, Józefa GMITRZUK, Krystyny, Natalii, Stanisława, Antoniego WYRZYKOWICZ, Anny KOWALSKIEJ; Lucyny, Bogdana MILEWSKICH, Teresy, Jana KARWACKICH, Heleny, Mieczysława, Stefana LIS, Heleny, Zygmunta STANECKICH, Tadeusza, Stanisławy WÓJCIK, Bronisławy SIEROŃ; Jadwigi, Józefa, Czesławy, Stanisławy, Władysławy, Stanisława TYMIŃSKICH, Józefy, Adama NIEMIAŁTOWSKICH; Stanisławy TRYC; Jadwigi, Barbary, Alicji, Stefana, Pawła HORNUK, Marianny, Józefa MROCZKOWSKICH, Władysławy RÓPKA, Krystyny, Stanisława SMORAWIŃSKICH; Romana, Heleny NAPIERAŁA, Zbigniewa, Józefa, Heleny KALISZAN, Mirosławy, Dionizego KLAWITER, Benito CHAROŃSKIEGO, Marii, Zbigniewa KOWALSKICH; Nadziei, Franciszka, Wiesława, Marianny, Stanisława, Radosława, Marii; Weroniki, Aleksandra, Stanisławy, Józefa RYSZKOWSKICH, Zenobii, Mateusza KUJAWA, Heliodory, Mariana MALINOWSKICH, Marianny, Józefa MUSIAŁÓW, Marcjanny, Józefa MALINOWSKICH, Heliodory, Stanisława GRAD, Ireny, Józefa SULMA, Adelajdy ŁASZEWSKIEJ, z rodz.: ŁASZEWSKICH, KONOPIK, PORADZKICH, STRACHÓW, MUSIAŁÓW, KUJAWÓW, GROCHOWSKICH, WOŹNIAK-LIS, MORYCIŃSKICH, CHORZEMSKICH, BYLIŃSKICH, Zofii MALINOWSKIEJ, Longina PRZYBYŁ, Genowefy, Mariana MUSIAŁ, Józefy, Romana KOMOROWSKICH, Franciszki MALINOWSKIEJ, Jana SUŚ, Tadeusza ILASZ, Urszuli, Zbigniewa, Władysława ROŻNOWSKICH, Amelii, Henryka, Aleksandry; Pawła, Zygmunta, Jerzego, Bronisławy, Grażyny KŁOPOTOWSKICH, Natalii, Jana TREPKA, Adolfa, Anny, Jadwigi PIOTROWSKICH, Jerzego, Jadwigi GADOMSKICH, Tadeusza, Janiny, Adama, Michała, Zofii BARTOSZUK, Eugeniusza GALI, Bogdana KLIMIUK, Romana PITROWSKIEGO; z rodz. CZYBIRÓW: Janiny, Jana, Huberta, Alberta, Roberta, JANUSZEWSKICH: Bronisława, Adeli, Antoniego, Anny, JAROSZÓW: Krystyny, Jana, Stanisława, Heleny, SOBOLEWSKICH: Mieczysława, Marty, Marii; Józefy, Tadeusza, Józefy, Feliksa, Jana KACALIŃSKICH, Henryka RUDNICKIEGO, Katarzyny WÓJCIK, Jadwigi i Józefa WÓJTOWICZ, Krystyny i Zdzisława GUŁA, Józefy i Michała KOSIERADZKICH, Marianny i Lucjana GIZIŃSKICH, Henryka, Aldony, Mariana, Zofii, Stanisława i Stefana SOBOTÓW, Teresy, Emila i Wojciecha PLEWKO; Barbary PASIEKA, Stanisławy i Stanisława SMOLEŃ; Jana, Marka, Mirosława, Wiesława, Stanisława, Ewy, Antoniego, Janiny, Bolesława, Tadeusza, Stanisława, z rodz. KIERUZALÓW; Piotra, Barbary, Jerzego, Arkadiusza CZOSTEK, Henryka, Stanisławy, Władysława, Mieczysława, Czesława STRYJEK, Antoniego, Genowefy, Zygmunta WIELĄDEK, Mirosława, Tadeusza, Józefa JASIŃSKICH, Roberta WŁOGĘ, Zofii MARCINKOWSKIEJ, Pawła KRAWCZYKA, dziadków i pradziadków; Antoniego PUTKOWSKIEGO, Ireny, Zofii, Jana GAWDZIK, Leokadii, Józefy BICZ, z rodz. PUTKOWSKICH, GAWDZIKÓW, STOLARSKICH, Haliny KOZA; Antoniny, Aleksandra RĄŻEWSKICH, Julii, Janiny KISIELEWICZ, Weroniki, Adeli, Heleny, Bolesława, Jadwigi, Ireny, Cecylii, Janiny, Aleksandry; Ireny BIERNACKIEJ, Mirosławy KRAWCZYK, Zofii SZYMANIK, Włodzimierza, Mirosława, Marcina, Antoniny, Ludmiły, Władysława, Jacka, Mariana, Mirosława; Ireny i Jana MICHALIK, Stanisława KRÓLIK; Stanisława BRZEGOWSKIEGO, z rodz. BRZEGOWSKICH, KRUCZABÓW, KUNIKOWSKICH, Wandy; Fabiana ŁĘSKIEGO, Anieli I Szymona KUCHCIŃSKICH, Józefy i Ignacego KORNACKICH; Stanisława, Eugenii, Edmunda, Ireny, Tadeusza, Władysława, Marka, Feliksy, Stefana, Józefa, Feliksy, Ireny, Daniela z rodz. PONIKOWSKICH; Reginy i Henryka SAWICKICH, Henryki i Kazimierza PIASECKICH, Zbigniewa PIASECKIEGO, Michała MICHALSKIEGO, Marianny i Jana MICHALSKICH, Zofii i Stanisława ZIELIŃSKICH, Waldemara ZIELIŃSKIEGO, Haliny i Jerzego KIELAK; Krystyny, Julii, Stanisława, Józefa SAWICKICH, Marianny, Kazimierza KUREK, Józefa RYBIEWSKIEGO, Haliny, Wojciecha BEDNAREK, Zofii i Edmunda MALISZEWSKICH; Zofii DUL, Ewy, Adama, Filipa, Jana, Jana RYGLA, Genowefy NIELIPIŃSKIEJ, Jana NOWICKIEGO, Jurka, Ireny CHMIELEWSKICH, Mariana WRÓBLEWSKIEGO, Bogusławy, Zdzisława PAWLAK, Eugeniusza MARKS, Jacka MARZĘCKIEGO, Agaty, Jerzego DWORECKICH, Marii, Jana MOROZ, Marii, Jana SOKÓŁ, Jana JANECZKO, Bożeny DEC, Emilii, Zofii, Marii, Ewy, Katarzyny, Jana, Tomasza, Jakuba, Józefa, Bronisława, Jana HELESTEINA, Władysława LIPKHE, Anieli, Franciszka MUCIEK, Zofii, Franciszka KANIA, Marianny, Marii, Władysławy, Teresy, Leokadii, Stanisławy, Czesława, Jakuba, Zenona, Władysława, Stanisława PĘDZIWIATR, Leokadii, Antoniego, Marka, Jacka RYL, Bronisławy, Ernesta SETMAJER; Grażyny PIURO, z rodz. JAWORSKICH i BUCZYŃSKICH;

 

SOBOTA

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY DUSZE ŚP:

Marianny i Franciszka HORBOWICZ, Edwarda HORBOWICZ, Jerzego, Leokadii, Pawła ŚWIRYDÓW, Bronisławy i Adama CHROMIEC, Zofii i Franciszka HORBOWIEC; Bolesława, Alicji, Mirosława MAJEK, z rodz. STOMSKICH, Stanisława, Heleny, Franciszka, Leokadii PRZYBOROWSKICH, Feliksy i Piotra CEGIEŁKÓW; Adama i Stanisława, Katarzyny i Stanisława ABRAMCZYK, Anny i Piotra, Marka i Hieronima  BIAŁCZAK, Jana i Edwarda ABRAMCZYK, Jadwigi NIEDŹWIECKIEJ, Zofii, Stanisława, Hieronima GRZYB, Stanisława SZUTKOWSKIEGO; Krystyny i Stanisława, Stanisława i Wincentego PIÓRKOWSKICH, Heleny i Aleksandra JAZOWSKICH, Leszka STEFAŃSKIEGO, Adama FRONCZEK, Zofii JAZOWSKIEJ; Bogumiły, Kazimierza, Aliny, Janiny, Haliny, Bronisława, Angeliki, Dariusza, Bogumiła, Haliny, Piotra, Pawła, Zbigniewa, Jerzego, Wacława, Wojciecha, Macieja, Michała, Janiny, Wandy, Adama. Lidii, Stanisława, Waldemara, Marii; z rodz. RUDNICKICH, KACZOREK, Danuty RUDNICKIEJ, Janusza KACZOREK; z rodz. BUSZTA, RIDEL, FICNER, CZETOWICZ, WARNO, SAK; Jadwigi, Józefa, Czesława, Stanisława, Stanisławy, dziadków Władysławy, Stanisława TYMIŃSKICH, dziadków Józefy, Adama NIEMIAŁTOWSKICH, Bronisławy, Stanisława TYSZKO; Barbary, Zdzisława, Marii i Lucjana JABŁOŃSKICH, Zbigniewa, Krystyny POŁOK, Jacka KAWNICKIEGO, Barbary PIETRAS, Stanisławy, Aleksandra LEJMAN; Elżbiety GOSK, Teodora SIERZPUTOWSKI, Kazimierza GOSK, Stanisława, Leokadii, Czesława JARCZEWSCY, Józefa, Józefy PIEKARCZYK; Józefa, Władysławy, Grażyny, Franciszka NAMIOTKO, Piotra DZIEDZICA, Janiny i Wacława ŻYLIŃSKICH, Hieronimy i Józefa WIERZBICKICH, Stanisława DZIEDZIC, Janiny i Adama FURGAŁA, Cecylii ERICSON; Stanisława, Krystyny i Mieczysława PODGÓRSKICH, Janiny i Bolesława GRECHUTA, Stanisławy i Jana MATUSIAK; Jana, Leokadii, Haliny, Stanisława, Zdzisława z rodz. WIŚNIEWSKICH, Wiktora, Cecylii, Antoniny, Anastazji, Weroniki z rodz. TYSZKIEWICZÓW; Jadwigi, Józefa KRAUZ, Marii, Józefa, Władysława, Zbigniewa GĄSIOROWSKICH, Marceli, Marii, Anny ZALEWSKICH, Ludwika KAUZIŃSKIEGO, Tadeusza MICHALSKIEGO, Agaty, Kazimierza WOJEWÓDKO, Marii JĘDRZYSIK; Marii i Antoniego KRYSTIAN, Marii i Aleksandra WOŁOS, Anny, Mariana i Magdaleny LONDO, Czesławy i Tadeusza WOŁOS, Tadeusza KOŁOTA, Jadwigi i Józefa STOJANOWSKICH, Lucyny i Józefa KOŁOTA, Heleny SŁOKA, Józefy i Adama LONDO, Martynki GÓRA, Stefani i Kazimierza BIELSKICH, Walerii i Władysława MAŚLAK, Mieczysława PRZEŹMIŃSKIEGO, Stanisława i Elżbiety WOŁOS, Marka GOLAŃSKIEGO, Barbary KORDECKIEJ, Stanisława KORDECKIEGO, Franciszka i Heleny SŁONINA; Henryka i Katarzyny, Teofila i Karoliny NAJUCH, Felicji, Stanisława NAJUCH, Ireny i męża KROCHMAL, Heleny, Kazimierza, Władysława JEZIORO, Jana BŁONIARZA.