2 listopada 2018

WYPOMINKI 2021/2022

Przez cały miesiąc listopad po wieczornych Mszach św. modlimy się w intencji poleconych zmarłych, zaś przez cały rok w intencji poleconych zmarłych będziemy sprawować Mszę św. w pierwsze poniedziałki miesiąca o godz. 18.00.

[Szybkie szukanie Ctrl+f]

 

PONIEDZIAŁEK

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY DUSZE ŚP:

Czesława, Albiny, Stanisława KOWALIKÓW, Apolinarego, Stanisławy, Szymona, Stanisława POWIERŻA; Janiny i Stanisława PONIATOWSKICH, Józefy i Dominika HRUBCZYŃSKICH, Marii i Antoniego SAWICKICH, Marii NIEWIAROWSKIEJ, Ryszarda SAWICKIEGO, Tadeusza BOGUSZEWSKIEGO, Anny PONIATOWSKIEJ, Jana KORENKIEWICZA; Anny, Franciszka, Marty, Kacpra BODZIONY, Heleny, Władysława, Zdzisława ROŻEK, Jana SIENKOWSKIEGO;Stanisławy i Jana KABATÓW, Marianny i Stanisława KOTUSIEWICZÓW, Marii, Edwarda, Mirosława KOTUSIEWICZÓW; Alicji STELA, Mieczysława STRACHOWSKIEGO, Adeli, Wojciecha i Jana JASKULSKICH, Ireny BOIMSKIEJ, Danuty JASKULSKIEJ z.d. DROŻDŻYŃSKA, Jerzego JASKULSKIEGO; Alicji, Bolesława, Mirosława MAJEK, z rodz. SŁOMSKICH i JASTRZĘBSKICH, Heleny, Stanisława PRZYBOROWSKICH, z rodz. CEGIEŁKÓW; Stanisławy i Bolesława KRASUSKICH, Heleny KAJDRYS, zmarłych z rodziny;Eulalii ROGACZEWSKIEJ, Jerzego ROGACZEWSKIEGO, Marianny i Ryszarda BORYSEWICZÓW; Jana, Leokadii, Haliny z rodz. WIŚNIEWSKICH, Anastazji, Antoniny, Wiktora, Cecylii z rodz. TYSZKIEWICZÓW, Zofii KOKOSIŃSKIEJ; Kazimiery ZBOINA, Stanisława ZBOINA, Zofii WALICKIEJ; Danuty, Jerzego, Janiny, Jana; Ryszarda RZEWNICKIEGO, Mariana i Anny NIEGOCKICH, Kazimierza SZCZECIŃSKIEGO, Michała, Józefa, Marii UŚCIJANIUK; Romana ADAMOWICZA, Janiny, Józefa i Henryki WOJTAŚ, Mariana KASZEWSKIEGO, Romana ŻBIKOWSKIEGO, Zofii PAKUŁA, Doroty i Andrzeja MOHR, Marii DRABEK; Adriana SOSZYŃSKIEGO, Marianny i Piotra KLIMEK, Krzysztofa WRZASK, Bronisławy, Stefana i Józefa CICHOŃ, Heleny, Stanisława, Mieczysława, Czesława SOSZYŃSKICH, Janiny KRAWCZYK, Alicji ADACH, Domiceli i Marii PIOTROWSKICH;Genowefy, Jana, Henryka PRASAŁ; Janusza BIAŁEGO; Emilii ORSZEWSKIEJ, Zbigniewa ROGALA, Haliny KOWALSKIEJ, Zofii, Aleksandra PAŁYS, Reginy, Eugeniusza BEDNARZ, Marianny, Anny, Stanisława SULIK, Mariana KIEŁBOWICZ, Hanny, Bogdana, Macieja, Ryszarda KORZENIEWSKICH; babci Stasi i Heleny, dziadka Stasia i Piotra oraz dziadków RÓŻYCKICH;Władysławy, Franciszka, Danuty i Antoniego z rodz. SUDOŁ, Stanisława, Jana, Marii i Józefa z rodz. MACH; Heleny, Apoloni, Balbiny, Hieronima, Alicji, Zygmunta, Andrzeja; Jana BŁONIARZA, Henryka i Katarzyny, Teofila i Karoliny NAJUCH, Felicji NAJUCH, Heleny, Stanisława, Kazimierza JEZIORO, z rodz. KROCHMAL, PATER; z rodz. KATA, POPIELARZÓW, WIELECHOWSKICH, GÓRECKICH; Zofii i Stanisława, Władysławy i Michała, Marianny, Jana, Andrzeja, Władysławy i Haliny, Eugeniusza, Anieli, Grzegorza, Henryka i Walerii, Władysława, Danuty; Aleksandry i Feliksa SOWIŃSKICH, Henryka PĄCZEK, Genowefy, Jana, Adama JESIONEK; Krystyny, Artura, Anny, Wawrzyńca, Michaliny, Stanisławy, Ludwika, Stanisława, Sabiny, Marka, Adama, Joanny, Marianny, Zygmunta; Czesławy i Piotra KRAJEWSKICH, Marianny i Antoniego WASILEWSKICH, Heleny i Juliana SZEWCZYKOWSKICH, Wandy Walentego SZARLAK, Kazimierza KOBYLIŃSKIEGO, Zdzisława WASILEWSKIEGO, Mieczysława KRAJEWSKIEGO, Jana OLEWNICZAK; Zofii i Hieronima KACZYŃSKICH, Stanisławy i Antoniego WAGNER, Józefy i Feliksa KACZYŃSKICH; Mariana KORCZAKA, Honoraty i Henryka TOPCZEWSKICH, Marii GROCHOWSKIEJ; Anny i Józefa PIETRUSA, Elżbiety Leona BORYSEWICZ; Ewy, Szczepana NOWAK, Ludmiły, Michała DĄBROWSKICH, Natalii, Władysława NOWAK, Leokadii, Leonarda, Heleny DĘBOWSKICH, Władysławy AMBROZIAK, Julii, Feliksa GADZIŃSKICH; Elżbiety SZEWCZYKIEWICZ, Janiny, Leopolda LEWANDOWSKICH, Janiny, Janusza LUBIERSKICH, Krystyny ZADRĄG, Barbary, Michała, Radosława WALTERÓW; Leokadii, Władysława, Jana, Katarzyny, Zofii, Stanisława, Onufrego, Bronisławy, Mikołaja; Szczepana MILCZAREK, Alicji i Wacława WIECZOREK, Heleny i Jana CZAJEWSKICH; Jana; Wacława UCHMAN, Krzysztofa DUDA; Marii, Anny, Stanisława SULIK, Reginy, Eugeniusza BEDNARZ, Zbigniewa ROGALA, Haliny KOWALSKIEJ, Zofii, Aleksandra PAŁYS, Emilii ORSZECZSKA, Adriana, Mieczysława SOSIŃSKICH, Marianny, Piotra KLIMEK, Krzysztofa WRZASK, Mariana KIEŁBOWICZA, Marii, Władysława ROGALA; Ryszarda, Jana, Aleksandry KUREK, Stanisława, Sabiny MISZTA, Teresy ZŁOTNICKIEJ; Marii JUSZCZYŃSKIEJ; Kazimierza STANIEWSKIEGO, Mariana PAPROCKIEGO, Barbary SZOSTEK, Radosława PISKORZ; Władysława BIEL, Janiny SZYPTUR, Marii MALAGA, Danuty MALAGA, Wiktorii MALAGA, Józef BIEL, Henryka JUSZYŃSKIEGO, Zofii i Haliny SMOLAK;Anny KOT, Jadwigi KRZEPIŃSKIEJ, Stanisławy ADAMCZYK, Stanisława ŹEŁAWSKIEGO, Piotra LASKOWSKIEGO, Genowefy SZCZECIAK; z rodz. BUSZTA, RIEDEL, CZETOWICZ, FICNER, SAK; Marianny, Zofii, Stanisławy, Marianny; Antonia i Stefan RUBIEC; Anieli, Mieczysława MOCH, Jadwigi, Zofii, Kazimierza NIEWIADOMSKICH, Krystyny KRÓLIK, Ks. Kazimierza, Bogumiły, Franciszki, Bolesława, Władysława, Józefa, Jana WÓJCIK; Heleny, Stanisława, Tadeusza, Marii, Szczepana WALCZAK, Józefy, Piotra NOWAK, Jadwigi, Stanisława, Wiesława GANDURSKICH; Stefanii i Józefa WITESKA, Stanisława WITESKA, Janiny i Roberta KALBARCZYK; Leszka PASIEKA, Romana DYDYŃSKIEGO, Stanisławy CIĄGŁO, Franciszka CIĄGŁO, Marii PASIEKA, Władysława PASIEKA, Julii KOLEGA, Ewy KOLEGA; Antoniego, Mirosława, Jana, Marka, Adama, Bolesława, Janiny; Ireny i Jerzego RAJCHERT, Franciszki i Pawła MIKIELEWICZ, Jana RAJCHERT, Franciszka RAJCHERT, Zofii ZAJĄC, Barbary BURCZYŃSKIEJ; Haliny STEFAŃSKIEJ, Heleny i Andrzeja STEFAŃSKICH, Marianny i Piotra STEFAŃSKICH, z rodz. MISZTELÓW i STEFAŃSKICH; Macieja SIŁA-NOWICKIEGO, Andrzeja BARAŃSKIEGO, Józefa LESISZ; Leona BORYSEWICZ; Heleny i Józefa POŁCIÓW, Sławomira LISZEWSKIEGO, Katarzyny JAŻWIEC, Danuty RAUSZ; Mariana ŻEBEREK, Zofii MILEWSKIEJ, Wacława MILEWSKIEGO, Julianny MAKOS, Aleksandra MAKOS, Jana KUBICKIEGO, Krzysztofa WOLIŃSKIEGO, Łukasza PĘDOWSKIEGO; z rodz. LASKOWSKICH, PAWŁOWSKICH, ŻEŁAWSKICH, KOT, KRZEPIŃSKICH, ADAMCZYK, SZCZECIAK, CHRYSTOFOR; Wandy KUBANOWSKIEJ, Jana SUŁEK, Adama GIZĘ, z rodz. KUBANOWSKICH, SŁOJEWSKICH, SUŁEK, JEZIERSKICH; Piotra BUCHHOLTZ, Zofii, Stanisława, Barbary, Jacka SZYMCZAK, Cecylii i Józefa PEŁKA; Wiktora LESZCZYŃSKIEGO, Władysławy, Tadeusza FILIPOWSKICH, Józefy, Michała TOMASZEWSKICH, Bożeny, Hieronima LEWANDOWSKICH; syna Witolda, Heleny i Tadeusza, Kazimiery i Tadeusza, brata Witolda, Barbary, Alfreda;

 

WTOREK

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY DUSZE ŚP:

Michała, Emilii, Jana KLIMCZAK, Antoniego, Weroniki TOMASZEWSKICH, Karoliny LISEK, Piotra SIKORY; Anny i Bronisława JĘDRZYJAŚKIEWICZ, Józefa PUCHAŁY; Piotra, Franciszki, Michała, Piotra, Jana, Eugeniusza, Stanisławy, Aleksandry, Janiny, Elżbiety, Marii, Elżbiety, Lucjana, Marii, Józefy; Janiny, Edwarda, Dariusza, Wojciecha BANASIŃSKICH, Władysławy, Jerzego BIERNACKICH, Edmunda BANASIŃSKIEGO, Ewy DAJLIDO; Józefa JURASZEK, Janiny ZAWADA, Krystyny ZAWADA, Aloszy ZAWADA, Wiktorii KĄKOL, Szczepana KĄKOL; z rodz. GILEWICZÓW, KABATÓW, DOPIERALSKICH, SIENKIEWICZÓW, KUSIAKÓW, STASINÓW, Magdaleny i Antoniego ŻUKOWSKICH, Marii i Jana GRESZCZYK, Marii i Antoniego GRESZCZYK, Katarzyny i Michała ŻUKOWSKICH, Melanii i Jana HOC, Marii i Edwarda HOC, Pauliny, Anieli, Antoniego ŻUKOWSKICH, zmarł z tych rodzin, ofiar Katastrofy Smoleńskiej, ks. prał. Ludwika RUTYNĘ, zmarłych Księży, ks. Mariana NIEWIEŚCIUKA, Ks. Wiesława KWIETNIA, ks. Mirosława NOWAKA, o. MAJKOWSKIEGO, o. SZYMUSIAKA;Heleny i Mieczysława SZTANDER, Alicji i Władysława SIATECKICH, Mieczysława BIAŁECKIEGO, Elżbiety i Andrzeja PRZYSTUPA, Stanisławy i Kazimierza CHROMIŃSKICH, Jana i Wacława CHROMIŃSKICH, Jana CHROMIŃSKIEGO, Anny i Władysława STEFAŃCZUK, Jadwigi MAZUR, Antoniego WILK; Gabrieli i Jana TOLAK, z rodz. TOLAK i LASKOWSKICH, Pelagii i Franciszka BUŁAWA, z rodz. CZYŻ i BUŁAWA; Anieli i Zdzisława, z rodz. i sąsiadów z Odyńca 69 w Warszawie, Koleżanek, Kolegów i Przyjaciół; Janiny, Bronisława, Zofii, Józefa, Piotra, Adama, Pawła, z rodz. WIĘCKOWSKICH, KOMOSIŃSKICH, KOWALCZYKÓW;Dawida GAŁĄZKĘ; Stanisławy, Józefa MAŁACHOWSKICH, Stanisławy, Zygmunta CHWEDCZUK; Telimeny, Antoniego TUREK, Andrzeja KOBYLIŃSKIEGO, Henryka DĄBROWSKIEGO, Marii, Władysława PYTLARCZYK, Magdy MROCZEK, Joanny GASZCZYŃSKIEJ, Zbigniewa, Kazimiery WERSOCKICH, Małgorzaty DĄBROWSKIEJ, Zdzisława, Barbary PYTLARCZYK, Marianny, Gieni OSUCH, Haliny ZIELIŃSKIEJ; Dariusza BĄDKOWSKIEGO, Miry BERGER, Czesława CYWIŃSKIEGO, Doroty DZIWŻYŃSKIEJ, Stefanii, Wacława KOPIŚ, Józefa NIGBOR, Zofii MADEJ, Haliny, Romana CZEPUŁKOWSKICH, Romualdy PROKOP, Jerzego LEWNKIEWICZ, Marii, Krzysztofa RADZIWIŁ, Ryszarda PANKIEWICZ; Władysławy, Anny, Jana KLEPACKICH, Krystyny, Antoniego WYRZYKOWICZÓW, Janiny, Reginy, Józefa, Stanisława ŻUKÓW, Anny KOWALSKIEJ, Anny, Stanisława, Józefa GMITRZUKÓW; Alicji, Bolesława, Mirosława MAJEK, Mariana ADAMCZYK; Janiny, Henryka KSIĄŻEK, Marii, Teodora, Ryszarda, Marka MAZUR, Janiny PAROL, z rodz. KSIĄŻKÓW, KRZYŻANOWSKICH, MAZURÓW, CHMURZYŃSKICH; Marii, Wojciecha ZIĘBA, Marii, Franciszka JAKUBOWSKICH, Ryszarda, Haliny, Julii, Władysława JAKUBOWSKICH, Zofii, Zdzisława SZLASA, Aurelii KASPRZYKOWSKIEJ, Cecylii KANIA, Heleny KOWAL, Zofii MADEJ, Romualdy PROKOP, Janusza KĄPIŃSKIEGO, ks. Piotra PALUKIEWICZA, ks. Michała SOPOTĘ, ks. bpa Józefa ZAWITKOWSKIEGO, o. Walerego JAKUBCZYK, o Alojzego KOSOBUDZKIEGO, ojców i braci Paulinów, Salwatorianów, kapelanów Ordynariatu Polowego; Krystyny, Antoniny, Władysława, Stanisława WALDOWSKICH, Heleny, Franciszka ZELBÓW, Aureli, Stefana NAWROCKICH, Zbigniewy TIMOFIJCZYK, Wiesława SKÓRY, Anny, Józefa, Teodozji, Michała SAŁAGACKICH, Antoniny, Antoniego ROSIŃSKICH, Bogumiła, Bolesława KOZŁOWSKICH, Reginy ZADROŻNEJ, Janiny HOFFMAN; Jadwigi, Wacława, Marii, Michała SZKLARSKICH; Rozalii, Jana, Stanisława, Leona LESZCZYŃSKICH, Marianny, Heleny, Franciszka KRĘCIWILK; Heleny, Aleksandra, Stanisława, Jana, Marianny SIEŃSKICH, Alicje ĆWIRTA, Jana, Marianny, Władysława, Zofii, Bronisławy, Jana, Stanisława, Aleksandry, Leokadii NIEWĘGŁOWSKICH, Henryki, Jana, Zdzisława, Zofii, Hipolita, Anieli KOWALSKICH, Antoniny, Stefana, Jana, Józefy MACIOSÓW, Franciszki, Jana DEJERÓW, Mateusza PĘKSY, Rozalii Łabuda, s. Heleny CHOŁYK; Weroniki, Aleksandra, Stanisławy, Józefa RYSZKOWSKICH, Zenobii, Mateusza KUJAWA, Heliodory, Mariana MALINOWSKICH, Marianny, Józefa MUSIAŁÓW, Marcjanny, Józefa MALINOWSKICH, Heliodory, Stanisława GRAD, Ireny, Józefa SULMA, Adelajdy, z rodz. ŁASZEWSKICH, Zofii MALINOWSKIEJ, Longina PRZYBYŁ, Genowefy, Mariana MUSIAŁ, Józefy, Romana KOMOROWSKICH, z rodz. KONOPIK, PORADZKICH, STRACHÓW, MUSIAŁÓW, KUJAWA, Franciszki MALINOWSKIEJ, Jana SUŚ, Tadeusza ILASZ, Urszuli, Zbigniewa ROŻNOWSKICH, Amelii, Henryka, Aleksandry, z rodz. GROCHOWSKICH, WOŻNIAK-LIS, MORYCIŃSKICH; Jadwigi, Wincentego, Kazimierza, Jana, Franciszka, z rodz. STARUCHÓW, WEZGRAJÓW, Władysławy, Jana, Jerzego, Franciszka, Jadwigi, Krystyny, z rodz. NOWACKICH, BOJANOWSKICH; Stanisławy, Stanisława SZWED, Władysława, Aleksandry, Alicji, Wiesława, Józefa, Stanisławy BARBACHOWSKICH; Zofii, Aleksandra PAŁYS, Reginy, Eugeniusza BEDNARZ, Marianny, Anny, Stanisława SULIK, Zbigniewa ROGALA, Danuty, Stanisława FALSKICH, Emilii ORSZEWA, Haliny KOWALSKIEJ, Marii, Władysława ROGALA; Józefy, Józefa MASTERNAK, Mieczysława HACIŃSKIEGO, Zbigniewa ROGALA, Emilii ORSZEWSKIEJ, Haliny KOWALSKIEJ, Zofii, Aleksandra PAŁYS, Hanny, Macieja, Bogdana, Ryszarda KORZENIEWSKICH, Reginy, Eugeniusza BEDNARZ; Genowefy, Edwarda, Leszka, Jerzego, Krzysztofa; Lucyny, Bogdana MILEWSKICH, Heleny, Mieczysława LIS, Heleny, Zygmunta STANECKICH, Jana KARWACKIEGO, Stanisławy, Tadeusza WÓJCIK, Bronisławy SIEROŃ; Franciszka, Stanisława, Zofii, Stanisława MADEJ, Józefa, Agnieszki NAWROT, z rodz. MADEJÓW, NAWROT; Ryszarda, Andrzeja, Joanny JĘDRZEJECKICH, Stanisława, Henryki, Tomasza Agnieszki KUCHARSKICH, Szczepana, Antoniny, Mieczysława, Mariana, Aleksandry SOWIŃSKICH, Pawła WOJCIECHOWSKIEGO, Wandy TOIFFL; Elżbiety, Jerzego, Stanisława, Danuty, Mieczysława, Ireny, Czesława, Janiny CICHOCKICH, Bernarda, Ireny BEDNARSKICH, Agnieszki NIEWIAROWSKIEJ, Wandy, Leona, Haliny JÓŹWIAK, Władysława, Natalii OKOŃ, Franciszka, Leokadii, Franciszki MAZURKIEWICZ, Apolonii BEDNARSKIEJ, Aliny SIWKOWSKIEJ, Stanisława, Franciszki CICHOCKIEJ; płk. Edwarda HORBOWIEC, Arkadiusza, Antoniny, Aleksandra, Stefanii, Jana, Franciszka, Halinki, Tadeusza, Marty, Józefa, Zofii; Zofii, Czesława WOŁĄSEWICZ, Ryszarda MAŃK, Walerii, Jerzego, Adama WNUCZEK, Julii MATUSZEWSKIEJ, Sylwestra, Witolda RUTKOWSKICH, Macieja, Anny, Stanisława WOŁĄSEWICZ; Czesławy, Piotra KRAJEWSKICH, Marianny, Antoniego WASILEWSKICH, Heleny, Juliana SZEWCZYKOWSKICH, Wandy, Walentego SZARLAK, Kazimierza KOBYLIŃSKIEGO, Zdzisława WASILEWSKIEGO, Mieczysława KRAJEWSKIEGO, Jana OLEWNICZAK;

 

ŚRODA

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY DUSZE ŚP:

Michała HAWRYLAK, Jana, Hanny, Stanisławy, Gosi HAWRYLAK, Jerzego MAJEWSKIEGO, Kazimierza KRAJEWSKIEGO, Franciszka OZIĘBŁO; Kazimierza KAPŁON, Zofii, Stanisława KAPŁON, Katarzyny, Stanisława PIĘKOŚ, Rafała KAPŁON, Zbigniewa HARASYMOWICZA, Krystyny, Romana CHODKOWSKICH, Stefanii, Wacława PETNIAK, Bogdana, Zdzisława KĘDZIORA, Urszuli POPIELARZ; Lecha, Marianny, Mariana GÓRKA, Zofii, Kazimierza ROJEK; Zofii, Henryka PIECYCHNA, Zofii, Mirosława MAJEWSKICH, Zbigniewa DĘBSKIEGO, Józefy, Mariana WŁODARCZYK; Adama NAŁĘCZ-KOBIERZYCKIEGO, z rodz. KOBIERZYCKICH, ŻYCHLIŃSKICH, Marii, Józefa SIENIEK, Andrzeja NAŁĘCZ-KOBIERZYCKIEGO; Sefanii KOSZYK, z rodz. SIENIAWSKICH: Marka, Ludmiły, Aleksandra, z rodz. LISOWICZÓW: Jana, Janiny, Józefa, Marii, Czesława, Władysława, Janiny, Stefanii, z rodz. JAMRO: Pawła, Katarzyny, Zdzisława, Władysława, Jana, Anny MYŚLIWY, Adama, Czesławy, Bronisława SOBOCIŃSKICH, Anny, Andrzeja SAMBORSKICH, Penny, Dankan AMOS, Jana PIECHOWICZA, Michaliny, Ludwika, Kazimierza BROŃSKICH, Isoro, Hisa SAKAMOTO, Hiroe UTSUMI, Reginy ZADROŻNEJ, Marianny, Bogdana PARYŻ; Gustawa, Józefy BIEDZRZYCKICH, Teodory, Stanisława, Grzegorza KOMUDA, Janiny, Stanisława, Jarosława SALAK, Haliny, Włodzimierza SKOPCZYŃSKICH, Barbary, Michała, Radosława WALTER; Jerzego TABACZYŃSKIEGO, Stanisławy, Edwarda SUJECKICH, Martyny, Stanisława MATYJASIK, Alicji, Mariana TABACZYŃSKICH; Mieczysława, Władysławy, Elżbiety, Stefana, Katarzyny, GĄSECKICH, Antoniego, Franciszki KOROŃSKICH, Stanisława KOROŃSKIEGO, Beaty MAKSYMIUK, Henryka, Heleny GAJDEMSKICH, Szczepana, Heleny BEMOWSKICH; Zbigniewa WERSOCKIEGO, Telmeny, Antoniego TUREK, Marii, Władysława PYTLARCZYK, Adama KOBYLIŃSKIEGO, Henryka DĄBROWSKIEGO, Magdy MROCZEK, Joanny, Oskara GASZCZYŃSKICH; Stanisławy, Teodora, Genowefy PERKOWSKICH, Renaty, Haliny, Witalija KUCZYŃSKICH, Jadwigi DANIS, Apolonii, Genrzycha PERKOWSKICH; Marii, Mieczysława, Marka, Wiesława PRYGIEL, Anny PIWKO, Anny, Władysława DONNER, Alicji, Adama, Marka, Ewy WYGYDOWSKICH, Wiesławy, Teresy, Stanisława GALAS, Zbigniewa GÓRNICKIEGO; Władysławy, Józefy, Kazimierza MICHALCZUKÓW, Zdzisława, Mariana, Marianny WOLSKICH; Henryki, Dariusza Jana, Marii, Krzysztofa, Doroty, Romualdy, Eugeniusza, Władysława, Alicji, Józefy, Reginy, Zenobii, Henryka, Adama, Marianny, Zenona, Sabiny, Józefy, Leokadii, Bożeny, Henryka, Aleksandra, Leona; z rodz. KIERUZALÓW, PIERZYNÓW, ONISZKÓW, ZALEWSKICH, Krzysztofa KRON, Genowefy OLEŚ-PLESNER; Bogusławy, Czesława, Marianny, Juliana ALENCEWICZ, Bolesławy, Wawrzyńca SACZUK, Stanisławy, Jana PORYDZAJ, Marianny, Mariana CHUDZIK-LIPKA, z rodz. ALENCEWICZ, SITEK, SACZUK, DZIENISIEWICZ, GOLLER, GENSLER, Zofii, Michała SACZUK; Kazimiery, Michała, Piotra, z rodz. OLBRYCHTÓW, Stefanii, Stanisława CIEŚLA, Ryszarda, Czesława IGNATOWICZ, Marii ŻURAWEL, Marii, Jana HOMA, Zofii, Michała BUJA, Genowefy, Józefa, Stanisława OWSIAK; Wiktorii, Walentego, Stanisława NIEWIADOMSKICH, Stanisława, Czesława ZIEMIŃSKICH, Stefanii, Czesława CHOROCH, Zofii, Józefa JURKIEWICZ, Marii LESZCZYŃSKIEJ, z rodz. NIEWIADOMSKICH, ZIEMIŃSKICH; Alberta, Józefy, Stanisława, Edwarda, Janiny, Antoniny, Tomasza, Władysława, Franciszki, Antoniego, Elżbiety, Józefa, Alinki, Nadziei, Zenona, Stefanka, Gabrysia, Jana, Sabiny, Heleny, Janusza, Stanisława, Józefy, Donata, Barbary, Alicji, Aliny, Zofii; Zdzisława, Tadeusza, Stanisławy, Władysława, Sabiny, Bronisława, Edwarda, Kazimiery, Janusza, Aleksandry, Wita, Mieczysławy, Waldemara, Natalii, Witolda, Kazimiery, Janusza, Mirosława, Pawła, Bolesława, Marylki, Fryderyka, Józefy, Wandy, Władysława, Danuty, Jadwigi; Zofii, Józefa, Marianny, Stanisława PAJĄK, Heleny, Józefa, Agnieszki, Tadeusza ŁUBEK, Marii, Mieczysława, Jadwigi, Ewy, Zbigniewa GALANT, Kazimierza NOBIS, Liliany KOŃCA, z rodz. PAJĄK, ŁUBEK, GALANT; Stefana, Janiny, Anny WIECZOREK, Wojciecha, Józefy, Franciszka GRZYWACZ, Romana, Zbigniewa SABAK, Krystyny GRALEWICZ, Witolda REMBELSKIEGO, Marka MROCZKA, Renaty MULARCZYK, z rodz. WIECZOREK, KOSIERADZKICH, GRZYWACZ;

 

CZWARTEK

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY DUSZE ŚP:

Kseni, Franciszka, Stefani, Stefana, Jana, Władysława, Waldemara, Andrzeja, Michała, Józefa ZAJĄCZKOWSKICH, Bronisławy, Michała, Aleksandra NOGA, Wandy, Jana, Józefa, Andrzeja, Ireneusza, Zofii, Józefa KRÓL, Lucyny, Zygmunta MACIEJEWSKICH, Marianny, Jana KULA; Józefa, Barbary, Jana DATA, Anny, Pawła, KOZAK, Zofii, Mieczysława, Pawła PÓŁTORAK, Kazimiery, Aleksandra BOLEK, Adama HAJTO, Edwarda POTĘPA, Jacka WIŚNIEWSKIEGO, Kazimierza CZARKOWSKIEGO, Zdzisława SZLASA, z rodz. CABAJ, DATA, PÓŁTORAK, GÓRECKICH, księży: Janusza KRAJEWSKIEGO, Marka SOBOTY, Jana ZŁOTNICKIEGO; Gabrieli, Czesława, Antoniego, Włodzimierza, Janiny, Zofii, Franciszka, Jacka, Jerzego, Jadwigi, Jana, Włodzimierza, Heleny, Józefa, Henryka, Władysława, Jakuba, Stanisława, Marianny, Aleksandry, Juliana, Jerzego, Jolanty, Hanny, Agnieszki, Artura; Mirosławy, Tadeusza KRAJEWSKICH, Heleny, Mariana MOCZULSKICH, Bogumiła MACIEJEWSKIEGO, Władysławy PRZYBYLSKIEJ, Bolesława, Wiktora MUMIŃSKICH, Bernarda STUOKIEGO, Janiny, Józefa, Adama MOCZULSKICH, Stanisławy, Jana DUBAJ, Aleksandry, Władysława MACIEJEWSKICH, z rodz. OSIPIAK, MOCZULSKICH, Zofii CIESIELSKIEJ, Anny NORBERCIAK, Piotra OGNIK; Wiktorię, Andrzeja, Michaliny, Antoniego, Janiny, Antoniego, Joli, Radosława, Bronisława, Jana, Jadwigi, Edwarda, Nadziei, Kazimierza, Klaudii, Borysa, Aleksandra, Wiktorii, Genowefy, Aleksandra, Andrzeja, Sławomira, Andrzeja, Bohdana, Anny, Krystyny POLONISÓW, Anieli, Władysława, Scholastyki, Zofii, Stanisławy, Bronisława, Heleny, Władysława, Walentyny, Aleksandra, Bronisława, Tadeusza, Grzegorza ZAKRZEWSKICH, z rodz. BOBROWSKICH, BRZOZOWSKICH, Zofii JAWOROWICZ, Janiny MARKIEWICZ, Haliny CHYLIŃSKIEJ, Marii PASIECZNEJ, Haliny SCHYFFER, Ireny SIKORSKIEJ, Henryka SANTOCKIEGO, Jana, Dominiki, Anny, Katarzyny, Piotra PIÓRKOWSKICH, Piotra, Domicelii, Michała, Marii, Janiny, Anety, Mirosława BYCZYCH; Janiny, Stanisława, Jana, Katarzyny, Piotra GRUZÓW, Julianny, Stanisława, Romana, Franciszki PUDŁÓW, Danuty STACHLEWSKIEJ, Józefy, Józefa SZYMAŃSKICH, Mikołaja, Julii PIELACHÓW, Tadeusza, Michaliny CHUMOWICZÓW; Romana BOŻYK, Szczepana ŻYSZKIEWICZ, Marii SŁOWINSKIEJ, Anny, Bazylego BOCHNO, Barbary, Mariana WESÓŁ, Anny, Jana, Wandy, Haliny KUCHARSKICH, Anny ROZENGARD, Wacława BUŁAT; Agaty, Wandy, Izydora, Jerzego, Henryka NIEWĘGŁOWSKICH, Tadeusza, Ireny JAGLIŃSKICH; Zofii, Henryka, Zdzisława, Genowefy, Ignacego, Jana, Zdzisławy KOWALSKICH, Wiesławy, Stanisława CHANOW, Kazimiery, Adama DZITKOWSKICH, Joanny MACIĄG, Marii BRAMOWICZ, Leokadii, Michała PIREK; Edwarda, Janiny, Antoniny, Tomasza, Jana, Franciszki, Antoniego, Piotra, Heleny, Alberta, Józefy, Stanisława, Ludwika, Elżbiety, Józefa, Aliny, Nadziei, Zenona, Wiesławy, Sabiny, Bronisława, Wita, Mieczysławy, Waldemara, Aleksandry, Pawła, Bolesława, Marylki, Stanisławy, Władysława, Zdzisława, Tadeusza, Janusza, Stanisława, Józefy, Donata, Barbary, Alicji, Natalii, Witolda, Stefanii, Mirosława, Mieczysława, Kazimiery, Henryki, Jadwigi, Fryderyka, Józefy, Aliny, Marii, Krzysztofa, Doroty, Zofii, Romualdy, Dariusza; Izabeli, Józefa, Henryka MARCINIAK, Wandy, Aleksandra, Anny WERESZKO, Elżbiety, Włodzimierza OBUSZYŃSKICH, Izabelli, Romana SUJECKICH, Kazimiery, Stanisława MAKULIŃSKICH, Felicji, Marii, Stanisława SZUREK, Zofii, Jerzego, Jacka MICHALSKICH, Jarosława, Romana, Mieczysława, Krzysztofa, Marii, Zofii, Wandy, dzieci nienarodzonych; Krystyny, Janiny, Józefa, z rodz. LEWANDOWSKICH, Jadwigi, Janusza CIEPLIŃSKICH, Z rodz. ZGÓRZYŃSKICH, Genowefy, Zygmunta TRZCIŃSKICH, Tomasza ENGLER, Zdzisława SUGALSKIEGO, Genowefy, Zygmunta BECMER, Romana PARADOWSKIEGO, Izabeli CHORODECKIEJ; płk. Zbigniewa WIERZBICKIEGO, z rodz. WIERZBICKICH, WIDŁASZEWSKICH, płk. Jana, Alicji NOSZCZYŃSKICH; Edwarda POPOWICZA, Henryki, Wiktora SKOWYRA, Zofii, Franciszka RAJTAK, Franciszki SCHABA, Czesława RATAJCZAKA, Władysławy, Juliana WÓJCIK, Heleny, Jana POPOWICZÓW, Janiny, Ludwika NOWOGRODZKICH; Antoniny, Stanisława NOWAK, Marianny, Marcina, Zofii, Wacława, Marysi, Mariana PYTLIKÓW, Marianny, Ludwika, Cecylii, Czesława, Zygmunta WODZICKICH, Leontyny i Stanisława BARTCZAK; Bronisławy, Heleny, Marii, Anieli, Józefa, Stanisława, Jana, Stanisława, Władysława, Katarzyny ADAMCZYKÓW, Marii, Józefy, Sebastiana FLISAKÓW, Marianny, Leanuty, Leonardy, Franciszka, Bronisława, Zygmunta, Henryka BARTUSZEK; Jadwigi, Józefa KRAUZ, Marii, Józefa, Władysława, Antoniego, Jana GĄSIOROWSKICH, Tadeusza MICHALSKIEGO, Ludwika KAŁUZIŃSKIEGO, Marii RAJCZAKOWSKIEJ, Anny, Marceli ZALEWSKICH, Agaty WOJEWÓDKI, Krystyny MROZOWSKIEJ; Janusza WÓJCIK, z rodz. WÓJCIKÓW, Alberta, Stanisława, Józefy KOZŁOWSKICH, Janiny, Edwarda, Tomasza, Antoniny, Władysława, Bronisława, Sabiny, Janusza CIELNIASZEK, Pawła, Bolesława, Józefy, FABA, Aliny WIŚNIEWSKIEJ, Mariana CHMIELEWSKIEGO, Barbary, Donata SOBOLEWSKICH, Stanisławy, Władysława, Zdzisława, Tadeusza OKRZEJA, Elżbiety, Józefa, Wiesławy OLSZEWSKICH, Danuty, Władysława, Jana, MAGDZIAK, Alicji, Stefana GRABIS, Zenona, Nadziei KOPCZYŃSKICH, Stefani, Adama, Mieczysława, Natalii, Witolda, Marii NOWAKÓW, Piotra, Heleny, Franciszki, Antoniego, Jana, Sabiny POPCZYK; Anny, Franciszka, Józefa KOŻUCHOWSKICH, Marianny, Romualda STROIŃSKICH, Romualda BIELSKIEGO, ks. Mariana STOIŃSKIEGO, z rodz. KOŻUCHOWSKICH, STROIŃSKICH, ROMANIUKÓW, WIERZBICKICH, RUCIŃSKICH, STEIDLERÓW; Władysławy, Wiesława, Leona, Czesławy KUROWSKICH, Julianny, Pawła BRZEZIŃSKICH, Marianny, Heleny, Józefa SZYMANSKICH, Henryki, Czesława MASTALERCZUK, Mieczysławy, Sławosza KUROWIAK, Wiesława OMLAŃSKIEGO, Apolonii KAMIŃSKIEJ, Lucyny LEŚNIEWSKIEJ, Alicji RIDDLE; Józefy, Tadeusza, Józefy, Feliksa, Jana KACALIŃSKICH, Henryka RUDNICKIEGO, Katarzyny WÓJCIK, Jadwigi i Józefa WÓJTOWICZ, Krystyny i Zdzisława GUŁA, Józefy i Michała KOSIERADZKICH, Lucjana i Marianny GIZIŃSKICH, Henryka, Marianny, Zofii, Aldony, Stefana SOBOTÓW, Teresy i Emila PLEWKO; Janiny i Józefa KORNATOWSKICH, Aureli MATACZUN z.d. KORNATOWSKA, Małgorzaty BILIŃSKIEJ, Heleny i Jana SIWEK, Janusza PIETRZELA, Tadeusza LEWANDOWSKIEGO; Tomasza, Stanisława, Czesława PAPIS, Józefa KOMOSA, Stanisława Janiny Juliana WROTEK, Zdzisława KONDEJ, Stanisława SOSINOWSKIEGO; Franciszki i Władysława WIELOCHOWSKICH, Doroty NOWAK, Irminy; Jerzego, Stanisławy, Marianna, Marty KASZEWSKICH, Alicji i Leonarda ADAMCZYK, Andrzeja GNIADEK; Elżbiety i Janusza SUCHECKICH, Stefanii i Stanisława CHMIELEWSKICH; Stanisławy, Jana, Krystyny, Stanisława, Heleny, Mieczysława, Marii, Alberta, Roberta, Jana, Antoniego, Anny, Bronisławą, Adeli, Huberta, Janiny; Mariana, Władysława, Stanisławy, Julii, Wasyla, Katarzyny, Leona, Marianny z rodz. LITWAKÓW i STANICKICH;

 

PIĄTEK

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY DUSZE ŚP:

Janiny, Józefa, Antoniny, Stanisława, Piotra, Anny, Marii, Anny; Elwiry, Julianny, Janusza KALISTA, Heleny, Juliana KASPRZAK; Tadeusza LIPIŃSKIEGO, Lucjana MAJCHROWSKIEGO, Wiesława WIŚNIEWSKIEGO, Teresy LIPIŃSKIEJ, Alfreda MAJCHROWSKIEGO, Haliny SIKORA; Jadwigi, Zygmunta, Haliny, Kazimierza, Lucjana, Wiesławy, Czesława; Józefa, Bronisława, Bogusława, Cecylii, Kazimiery, Andrzeja, Leszka, Leona; Genowefy i Jana MĄKA, Heleny i Jana MARUNOWSKICH, Sabiny i Stanisława LIPIŃSKICH; z rodz. PRZYBYŁÓW, STRASBURGERÓW; Aniela i Szymon KUCHIŃSCY, Józefy i Ignacego KORNACKICH, Fabiana ŁĘSKI; Mieczysława KANTARSKIEGO, z rodz. KANTARSKICH, Stanisławy i Mariana PATEREK, Heleny STĘPIEŃ, z rodz. STĘPNIÓW; Józefa WOŹNIAK, Anny KURZAWA, Norberta KURZAWA, Hildegardy HLIWA, Mieczysława HLIWA, Elżbiety TYPKIEWICZ, Michała TYPKIEWICZ, Stefanii i Czesława WĄSOWSKICH, Haliny, Sławomira, Andrzeja MODZELEWSKICH; Marii PŁOCHOCIŃSKIEJ; Stanisławy i Edmunda FRYDRYK, Zenona KWIATEK; Jadwigi i Mieczysława KOCIK, Rozalii WALCZAK, Jacka KOCIK, Stanisława KATANĘ, Aleksandry i Antoniego RZEŹNICKICH, z rodz. WALCZAKÓW, KOCIKÓW, ŚLUBOWSKICH; Waldemara PEDIUK, Małgorzaty PEDIUK-WIERESZKA, Józefy PEDIUK, Kazimiery CHMIELEWSKIEJ, Jana CHMIELEWSKIEGO, Eleonory CHMIELEWSKIEJ; Alicji BUCZEK, Stanisława, Marianny, Marianny BARTOLD, Krzysztofa ŻURAWSKIEGO; Zofii i Jana DORACZYŃSKICH, Jana i Klary ŚWIERK, Julii JANISZOWSKIEJ, Zofii, Zygmunta, Witolda, Jerzego SZYWAŁA, Lidii OSTAŁOWSKIEJ; Stanisława BRZEGOWSKIEGO, z rodz. KURCZABÓW, BRZEGOWSKICH, KULIKOWSKICH, Wandy; Iwony NOWAK, Urszuli POPIELARZ; Wiesławy, Marii, Jana, Marianny, Cypriana, Grzegorza, Tadeusza, Jerzego; Lidii KOWALSKIEJ, Andrzeja SIĘBORA; z rodz. RUDNICKICH, KACZOREK, MAZUR; Kaźmierza i Leokadii; Heleny SŁOKA, Tadeusza i Czesławy WOŁOS, Józefy i Adama LONDO, Mieczysława PRZEŹMIŃSKIEGO, Elżbiety WOŁOS, Stanisława WOŁOS, Kazimierza PIEKUT, Tadeusza, Józefa, Eugeniusza KOŁOTA, Jadwigi i Józefa STOJANOWSKICH, Alicji i Jana ŻULIŃSKICH Martynki GÓRA, Anny PALLUTH, Mieczysława PRZEŹMIŃSKIEGO; z rodz. SKRZYPIŃSKICH, LASKOWSKICH, ŻEŁAWSKICH, PAWŁOWSKICH, ROZBIJGŁOWY, ADAMCZYK, SZCZECIAK, Anny KOT; Emilii, Antoniny, Józefa, Janiny i Mariana z rodz. SZCZEPANIKÓW, Bronisławy i Franciszka ŁAWNICZEK, Stanisława BEDNAREK, Wiesławy i Grzegorza KRÓLIKOWSKICH, Reginy i Leona GORZKIEWICZ, Marianny, Stanisława, Jerzego, Wiesława i Stanisława z rodz. PIOTROWSKICH; Bogdana DUDZIŃSKIEGO, Jana SZYDŁOWSKIEGO, Romana DUDZIŃSKIEGO; Stanisława TRYC; Haliny, Józefa, Jana SADOCH, Ewy, Leszka, Mariana WRONKA; Hanny MIĘTKOWSKIEJ, Waldemara MIĘTKOWSKIEGO, Marii KĘDZIORY, Henryka KĘDZIORY, Hanny KOS, Józefa i Stanisławy BARANOWSKICH, Marianny i Bronisława MIĘTKOWSKICH, Teresy MARKIEWICZ, Zofii LEWANDOWSKIEJ; z rodz. DOBRANOWSKICH, MELAK; Juli KISIELEWICZ, Janiny, Antoniny, Aleksandra, Marcina, Adeli, Ireny, Mirosławy, Włodzimierza; Zofii, Józefa, Barbary, Jerzego RUCIŃSKICH, Ireny WALO, Cezarego ROSTKOWSKIEGO, Stefana JACKOWIAKA; Franciszki, Marcina JASTRZĘBSKICH; Nadzieji, Franciszka, Wiesława, Marianny i Józefa Marii i Stanisława; Jadwigi, Jana KOŁODZIEJAK; Antoniego WILK; Leona, Krystyny, Ryszarda GAJEWSKICH, Krzysztofa, Franciszka, Apolonii OSOWSKICH, Tatiany KANABELA, Stanisława MADEJ, Stanisławy MADEJ, Aliny KOTYŃSKIEJ; Anny, Heleny, Jerzego TRYSŁA, Anny, Heleny, Tadeusza NAJDA; Barbary JABŁOŃSKIEJ, Genowefy NIEWIADOMSKIEJ, Krystyny POTOK, Zbigniewa POTOK, Zdzisława JABŁOŃSKIEGO, Jacka ŁAWNICKIEGO; Mieczysława i Ryszardy KUBAJKA; Eugenii, Stanisława, Ireny, Władysława, Tadeusza, Edmunda, Marka, Feliksy, Józefa, Feliksy, Stefana, Ireny, Daniela PONIKOWSKICH; Ireny BURZYŃSKIEJ, Rozalii i Jana BURZYŃSKICH, Krystyny PRZYBYLSKIEJ, Czesława, Mirosława BŁOCH, Prababci KOPERKOWEJ, Genowefy i Józefa BURZYŃSKICH; Zofii, Juliana, Fryderyka, Wacława, Władysława z rodz. SŁAWIŃSKICH, Katarzyny, Wawrzyńca i Agnieszki z rodz.  BOGDAN; męża Eugeniusz BISKUPSKIEGO, rodziców Władysławy i Bronisława KLOSKA, teściów Genowefy i Zygmunta BISKUPSKICH; Jadwigi TKACZYK, Bożeny TRZASKA, Józefa SZULIK, Anny, Jana SKOBEL, Kazimierza, Stanisławy KLESZCZYŃSKICH; Jadwigi, Józefa, Stanisława, Czesława, Stanisławy, Stanisława, Władysławy, Józefy, Adama, Kazimierza, Stanisławy; Ireny, Bernarda, Stanisława, Józefy, Stanisława, Józefa, Mariana, Stanisławy, Leona, Natalii, Jana, Teresy, Stanisława, Teresy, Janiny, Tadeusza, Danuty, Eugeniusza, Waldemara, Andrzeja; Anny, Zbigniewa OLEK, Waldemara BADAJ, Jana CIEŚLI, Tadeusza, Kazimiery, Bolesława, JAMROŻEK, Heleny, Czesława GADZIAK, Stanisławy, Jana BIENIEK, z rodz. KUROWSKICH, KOŁDEJ; Kazimiery, Ryszarda KUROWSKICH, Stanisławy, Stefana SMOLIŃSKICH, Aleksandry, Szczepana BANY, Stefana, Feliksa BIENIEK, Anieli, Piotra KUROWSKICH, z rodz. SMOLIŃSKICH, KUROWSKICH, BANY, BIENIEK, ISIO, GADZIAK; Marianny, Zdzisława BOBOŁOWICZ, Janiny, Bogdana ŚWIDERSKICH, Agnieszki SZULBORSKIEJ; Jadwigi, Józefa, Stanisława, Czesława, Stanisławy, Stanisława, Władysławy TYMIŃSKICH, Józefy, Adama NIEMIAŁTOWSKICH, Kazimierza, Stanisławy BOGUCKICH; z rodz. Józefa, Stefana WITESKA, Stefana LESIECKIEGO, Władysława, KUSKI, Apolonii GRZYBOWSKIEJ, Marianny DĘBSKIEJ; z rodz. FRANKÓW, JAŚKIEWICZ: Marii, Pawła, Heleny, Piotra, Katarzyny, Marcina, Anastazji, Jana, Anny, Juliana, Agnieszki, Jana, Jana FRANKOWICZ; Matyldy, Eugeniusza, Leszka JASTRZĘBSKICH, Waldemara, Władysławy, Eugeniusza GÓRZYŃSKICH, Ireny, Edwarda, Bronisławy KSIĘŻOPOLSKICH, Bronisławy, Józefa KRASNODĘBSKICH, Józefa JASTRZĘBSKIEGO, Leokadii TROCIUK, Heleny GORZYŃSKIEJ, Zuzanny, Jerzego, Wojtka CMOCH; Jadwigi, Władysława KIŻUK, Franciszki, Aleksandra GRZĘDA, Władysława, Krystyny HAZIEWICZ; Romana, Heleny, Józefa, Mirosławy, Marii, Zbigniewa, Aleksandra, z rodz. NAPIERAŁÓW, KALISZANÓW; Janusza, Stanisława ZADECKICH, Mariana, Władysławy DOBROWOLSKICH; Walentyny, Ignacego, Pawła, Ewy, Heleny, Bronisława, Jadwigi CZEKALSKICH, Wacławy, Zygmunta GOŁĘBIEWSKICH, Janiny CZYRCZAK, Jana MAZUREK, kapłanów; Sławomira, Balbiny JASIŃSKICH, Stanisławy, Teodora, Genowefy, Henryka PERKOWSKICH, Renaty, Haliny, Witalija KUCZYŃSKICH; Stanisława, Krystyny, Mieczysława PODGÓRSKICH, Janiny, Bolesława GRECHUTÓW, Stanisławy, Jana MATUSIAKÓW; Stanisława, Kazimierza, Marii, Mariana, Mieczysława, Genowefy BUCZYŃSKICH, Ksawerego, Franciszka, Natalii, Anieli MIARA, z rodz. TARAPATÓW; Jadwigi, Barbary, Stefana, Aliny HORNUK, Marianny RYBICKIEJ, Józefa MROCZKOWSKIEGO, Władysławy RÓPKA, Krystyny, Stanisława SMORAWIŃSKICH; Ludwika, Klementyny, Tadeusza SPIŻEWSKICH, Janiny, Witolda, Władysława KRYST, Józefa, Zofii, Janiny WIDŁASZEWSKICH, Krystyny, Grażyny KRZYWICKICH, Stefana GRODZKIEGO; Stanisława, Bronisławy TYSZKO, Czesława, Stanisławy TYMINSKICH, Janiny KRAMAŻ; Jadwigi, Józefa, Stanisława, Czesława, Stanisława, Władysławy TYMIŃSKICH, Józefy, Adama NIEMIAŁTOWSKICH; Józefa, Anny, Kazimierza BRYC, Katarzyny, Wawrzyńca BOJAKOWSKICH, ks. Tadeusza ZAJĄC; Jana, Gertrudy BORYSEWICZ, Kazimiery WIRASZKO, Elżbiety BARTEL-MOLSKIEJ, Nikodema, Genowefy CZAJKA; Jana, Reginy, Stefana CEBULA, Karola, Janiny, Stanisława WOJDYNO, Mariana, Krystyny CHMURA, Juliana, Stanisławy, Ireny BĘDZIKOWSKICH, Zofii TOMALA; Kunegundy, Marii, Walerii, Henryka, Władysława, Józefa STĘPAK, Rozalii, Józefa GÓRECKICH; Czesława KURPESY, Eugenii, Czesława, Heleny, Stanisława JANUS, Krystyny, Edwarda, Józefa, Józefy DZIEDZIC, Józefy, Władysława, Stanisława, Stanisławy KURPESA, Jacka, Ryszarda MACIEJCZYK, Sławomira JANUS; Janiny Tadeusza, Adama, Michała, Zofii BARTOSZUK, Eugeniusza GALA, Jana, Natalii TREPKA, Pawła, Bronisławy, Zygmunta, Grażyny, Jerzego, Pawła KŁOPOTOWSKICH, Jadwigi, Jerzego GADOMSKICH, Adolfa, Anny, Antoniego, Jadwigi PIOTROWSKICH, sąsiadów, znajomych;

 

SOBOTA

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY DUSZE ŚP:

Bożeny, Emilii, Zofii, Marii, Ewy, Katarzyny, Jana, Tomasza, Józefa, Jakuba, Bronisława, Stanisława DEC, Jana, Genowefy NIELIPSKICH, Jana, Marii MOROZ, Władysława LIPKI z rodziną, Jana NOWICKIEGO z rodziną, Marianny, Czesława, Jakuba PEDZIWIATR, z rodz. ISZCZKÓW, Jana JANECZKO z rodziną, Jana HELSTEIN z rodziną, Bronisławy, Jana, Ernesta SETMAJER, Anieli, Franciszka MUCIEK, Heleny, Stanisława RACHWALSKICH; Jana, Michała, Władysławy i z rodz. KOWALSKICH, Jana, Bronisławy, Zygmunta, Lucjana, Mieczysława, Mariana i z rodz. SZYSZKÓW, Józefy, Stanisława, Kazimiery i z rodz. SZTYBRÓW, Agnieszki, Jana i z rodz. WYZIŃSKICH, Romana CELEJA, Leszka BARCZAKA, z rodz. RYGIELSKICH, LAZURKÓW; Jarosława, Natalii, Michała, Anny TESLUK, Antoniego PAPARA, Katarzyny FEDOROWICZ, Lubomira, Jana, Marii LYPKA, Wiesława, Anny OLAŚKIEWICZ, Oleksego KUROWIEC, Anny ARTYKOWSKIEJ, Marii, Wasylija WITRYK, Andrzeja DREWNIAKOWSKIEGO, Wiktorii ALEKSANDROWICZ; Genowefy, Kazimierza KIERSIKOWSKICH, Stanisławy, Henryka SCHNEIDER, Teresy, Stefana GAJÓWKA, Heleny, Jerzego LANGE, Józefy, Jana ALBEKIER, Walentyny, Stanisława, Stefana KIERSIKOWSKICH, Zofii SYNOWIECKIEJ, Salomei KOWALSKIEJ, z rodz. NOWAKÓW, JABŁONOWSKICH; Jana i Marianny KOWALIK, Czesławy, Anieli BIAŁEK, Marianny MIĄSKIEWICZ, Jadwigi BULGE, Władysławy, Eugeniusza ŁOKIETEK; Krystyny, Stanisława, Stanisławy, Wincentego, Ryszarda PIÓRKOWSKICH, Leszka STEFAŃSKIEGO, Adama FRĄCZEK, Heleny, Aleksandra, Zofii, Henryka, Tomasza JAZOWSKICH, Mieczysława ŚWIDY, Romualda RYKOWSKIEGO, Edwarda POMYKAŁY, Wincenty, Stanisława ABRAMCZYK, Anny, Piotra BIAŁCZAK, Katarzyny, Stanisława, Jana, Edwarda ABRAMCZYK, Jadwigi NIEDZWIECKIEJ, Hieronima, Marka BIAŁCZAK, Stanisława SZUTKOWSKIEGO, Hieronima, Zofii, Stanisława GRZYB, Marianny, Antoniego STOLARCZYK, Jadwigi TORYFTER, Ireny FILIPOWICZ; Jana, Haliny ZIELIŃSKICH, Feliksy, Zygmunta BURAKOWSKICH, Genowefy WISŁOCKIEJ, Stefani SABCZAK, Walerii CZASAK, z rodz. CZASAKÓW, WISŁOCKICH, SOBCZAKÓW, BURAKOWSKICH, ZIELIŃSKICH; Stanisława, Teresy, Józefa, Barbary, Karola, Władysława SZCZOTKA, Jana, Agnieszki, Anieli, Emilii, Jana, Anny, Michała, Rafała, Stanisława CAPUTA, Bolesława, Joanny POGONOWSKICH, Stanisławy, Stanisława, Marianny, Stanisława, Edwarda, Stefanii, Wiesławy KUREK, Apolonii, Władysława, Eugeniusza, Haliny OBARA, Jana, Walerii, Jana PITURA, Bożeny, Heleny, Henryka GAŃKO; Heleny, Zbigniewa CZERNEK, Krystyny, Eugeniusza, Krzysztofa MUĆKA, Renaty PERZYNA, Antoniny, Eugeniusza, Jerzego PAKUŁA, Anny, Jana, Andrzeja Teresy NIEDZIELSKICH, Ewy DAJLIDO; Marianny, Kazimierza, Pauliny, Zofii, Feliksa WIECZOREK, Marianny, Władysława DRZEWICZ, Czesława, Adolfa, Bolesławy SOSZKA, Jadwigi, Romana MIESZKOWSKICH, Barbary, Ryszarda JACKIEWICZ, Władysławy, Piotra FRELAK, Janiny KOWALCZYK, Stanisławy BROSZKO; Marianny, Józefa KRAWCZYKÓW, Haliny, Zygfryda PŁOCHOCKICH, Janiny, Władysława PRZĄDKÓW, Katarzyny NOWICKIEJ, Zbigniewa KALBARCZYKA, Marcina KIKOLSKIEGO, z rodz. PRZĄDKÓW, NOWICKICH, ROSIŃSKICH, KRAWCZYKÓW, KIERZKOWSKICH, PŁOCHOCKICH; Jadwigi, Fabiana BUKOWSKICH, Zofii, Barbary, Józefa, Jerzego RUCIŃSKICH, Eugenii, Apoloni, Piotra, Stanisława KALICCKICH, Bartłomieja KOTYRBA, Mirosławy, Jacka PRYMEK, Krystyny, Stefana FYSZENBERG, Honoraty ŻAK, Jadwigi TOCZYŃSKIEJ; Reginy PIETRZAK, Genowefy, Jana GRABOWSKICH, Stefani URBAN, Przemysława, Jarosława PIETOWSKICH, Haliny, Romana SZLAGA, z rodz. GRABOWSKICH, URBANÓW, GAJEWSKICH, SZLAGA; Janiny, Kazimierza, Zbigniewa SUCHOCKICH, Heleny, Jana, Macieja KRZEŚNIAKÓW, z rodz. WIELOGÓRSKICH, SZULIMÓW, ZIÓŁKÓW, KOMOROWSKICH, JELICKICH, JAKUBOWSKICH, CICHOLASÓW, TARASÓW; Stefana STARZEWSKIEGO, Stanisławy, Wacława DRABIO, Tadeusza ARTYCHA, Romana STARAKA, Danuty, Antoniego KOZIOŁ, Janiny, Eugeniusza PAWŁOWSKICH, Zofii, Juliana, Mieczysława DMOWSKICH, Genowefy, Czesława DRABIO, Justyny, Sabiny; Stefanii, Adama, Stefana STARZEWSKICH, Wojciecha, Stanisławy, Bolesława DMOWSKICH, Marianny, Zygmunta KRUSZEWSKICH, Barbary, Jerzego BURCHART, Marianny, Józefa ŚWIETEK, Alojzego GOŁOWSKIEGO;