2 listopada 2018

WYPOMINKI 2020/2021

Przez cały miesiąc listopad po wieczornych Mszach św. modlimy się w intencji poleconych zmarłych, zaś przez cały rok w intencji poleconych zmarłych będziemy sprawować Mszę św. w pierwsze poniedziałki miesiąca o godz. 18.00.

[Szybkie szukanie Ctrl+f]

 

PONIEDZIAŁEK
BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY DUSZE ŚP:

Zofii MADEJ, Franciszki MADEJ, Stanisława MADEJ, z rodz. MADEJÓW, JASIŃSKICH, NAWROTÓW, KUROWSKICH; Józefa JURASZEK, Alojzego ZAWADA, Krystyny ZAWADA, Janiny ZAWADA, Szczepana KĄKOL, Wiktorii KĄKOL; Franciszka, Antoniego, Danuty, z rodz. SUDOŁ, Józefa, Marii, Stanisława, Jana, z rodz. MACH; Heleny, Mieczysława, Stefana LIS, Heleny, Zygmunta STANECKICH, Stanisławy, Tadeusza WÓJCIKÓW, Bronisławy SIEROŃ, z rodz. LISÓW, STANECKICH; Zofii, Henryka, Zdzisława KOWALSKICH, Wiesławy, Stanisława CHANOW, Leokadii, Michała PIREK; Zofii, Henryka, Zdzisława, Genowefy, Ignacego, Zdzisławy, Jana KOWALSKICH, Kazimiery, Adama DZIKOWSKICH, Wiesławy, Stanisława CHANOW;Leokadii, Michała PIREK, Joanny MACIĄG, Wandy, Zygmunta KIMEL; Kazimiery, Stanisława ZBOINA, Zofii WALICKIEJ; Jana, Heleny, Romana, z rodz. MARGASÓW i PRUSINOWSKICH;Elżbiety, Henryka POGORZELSKICH, Barbary, Jerzego KULIŃSKICH, Krystyny KALINOWSKIEJ; Bogusławy i Czesława MENCEWICZ, Bolesławy, Wawrzyńca, Stanisława, Zdzisławy, Mariana SACZUK, Marianny, Juliana MENCEWICZ, Anny, Czesława, MROCZKOWSKI, Czesławy i Mariana LIPKA, Stanisławy, Jana PORYDZAJ, z rodz. SITKÓW, SACZUKÓW, MENCEWICZÓW, ZIELIŃSKICH, BURACZYŃSKICH, DZIENISIEWICZÓW, GOLLRÓW, GENSLER, Ks. Jana GRYCIUK, księdza który uczył religii w szkole podstawowej, za kapłanów, misjonarzy, siostry zakonne, dzieci nienarodzone, konających; Bernarda BEDNARSKIEGO, Haliny Jóźwiak, Danuty, Stanisława, Ireny, Mieczysława CICHOCKICH, Agnieszki NIEWIAROWSKIEJ, Franciszki CICHOCKIEJ, Stanisława CICHOCKIEGO, Wandy, Leona JÓŹWIAK, Władysława, Natalii OKOŃ, Elżbiety, Jerzego, Janiny, Czesława CICHOCKICH, Ireny BEDNARSKIEJ; Zofii, Aleksandra, Zbigniewa, Anny, Marianny, Stanisława, Marianna, Marii, Reginy, Eugeniusza, Marii, Emilii, Haliny, Hanny; Stefanie i Józefa WITESKA, Stanisława, Janiny KALBARCZYK; Elżbiety, Henryka POGORZELSKICH, Barbary, Jerzego KULIŃSKICH, Krystyny KALINOWSKIEJ; Kazimierza SZCZECIŃSKIEGO, Marii, Michała, Józefa UŚCIJANIUK; Ryszarda RZEWNICKIEGO, Anny, Mariana NIEGOCKICH; z rodz. GUZÓW Janiny, Stanisława, Jana, Katarzynę, Piotra, z rodz. PUDŁÓW Julianny, Stanisława, Romana, Franciszki, Danuty STACHLEWSKI, z rodz. PIELACHÓW Mikołaja, Julii, z rodz. SZYMAŃSKICH Józefy, Józefa, Grażyny; Marii, Heleny, Szczepana, Stanisława, Tadeusza z rodz. WALCZAK, Józefy, Piotra z rodz. NOWAK, Jadwigi, Stanisława, Wiesława z rodz. GANDUSKICH; Genowefy, Jana, Henryka PRASAŁ; Wandy KUCHARSKIEJ, Marii SŁOWIŃSKIEJ, Haliny KUCHARSKIEJ, Szczepana ŻYSZKIEWICZ, Barbary i Mariana WESÓŁ, Anny i Bazylego BOCHNO, Wacława BUŁAT, Anny ROZENGART, Franciszka KUCHARSKIEGO; Ryszarda, Andrzeja, Joanny JĘDRZEJECKICH, Stanisława, Henryki, Agnieszki, Tomasza KUCHARSKICH, Szczepana, Antoniego, Mieczysława, Mariana, Aleksandry, Sławomira SOWIŃSKICH, Pawła WOJCIECHOWSKICH, Jerzego WOJTEWICZA; Ireny i Jerzego RAJCHERT, Franciszki i Pawła MIKIELEWICZ, Zofii ZAJĄC, Franciszka i Jana RAJCHERT, Haliny ŻAKOWSKIEJ, Zdzisława JARMAKOWSKIEGO, Lilianny ZALEWSKIEJ, Marii – Matki Chrzestnej; Zofii, Józefa, Marianny, Stanisława PAJĄK, Heleny, Józefa, Agnieszki, Tadeusza ŁUBEK, Marii, Mieczysława, Jadwigi, Zbigniewa GALANT, Kazimierza NOBIS, Liliany KONCA, z rodz. PAJĄK, ŁUBEK, GALANT; Wandy, Aleksandra WERESZKO, Kazimiery, Stanisława MAKULIŃSKICH, Elżbiety, Włodzimierza OBUSZYŃSKICH, Izabeli, Romana SUJECKICH, Izabeli, Józefa MARCINIAK, Henryka MARCINIAK, z rodz. PAŃCZYK, Zofii, Jerzego MICHALSKICH; Marianny, Marianna, Mieczysława CIEŚLIŃSKICH, Barbary KACPROWICZ, Sylwestra, Michała, Franciszki CIEŚLIŃSKICH, Marii, Antoniego KOWALSKICH, Barbary CIEŚLIŃSKIEJ; Walentyny, Ignacego, Pawła CZEKALSKICH, Zygmunta, Wacławy GOŁĘBIEWSKICH, Janiny CZYRCZAK, Jerzego BERNACIAKA, Ks. ŻMIJEWSKIEGO;

WTOREK
BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY DUSZE ŚP:

Nikodema, Pauliny, Mariana, Heleny, Emilii, Edwarda, Franciszka, Jana, Heleny, Julii; Haliny, Józefa, Jana SADOCH, Ewy, Leszka, Mariana WRONKA; Stefanii KOSZYK, Marka, Ludmiły, Aleksandra SIENIAWSKICH, Jana, Janiny, Józefa, Marii, Czesława, Władysława, Janiny, Stefanii LISOWICZ, Paweła, Katarzyny, Władysława, Zdzisława JAMRO, Jana, Anny MYSLIWY, Adama, Czesławy, Bronisława SOBOCIŃSKI, Anny SAMBORSKIEJ, Jana PIECHOWICZA, Michaliny, Ludwika BROŃSKICH, Penny, Dankan AMOS, Hisa, Iso SAKAMOTO, Hiroe UTSUMI, Bogumiła PARYŻ; Andrzeja i Krystyny ZADRĄG, córki Aleksandry TORUŃ, dziadków: Jana i Wiktorii, Czesława i Danieli; Marii i Wojciecha ZIĘBÓW, Marii i Franciszka JAKUBOWSKICH, Julii, Haliny i Ryszarda UKLEJA, Cecylii KANIA, Zdzisława i Zofii SZLASA, Janusza KĄPIŃSKIEGO, Zofii MADEJ, Agnieszki BISAK, zmarłych Ojców i Braci Paulinów, zmarłych Ojców i Braci Salwatorianów, zmarłych żołnierzy, kapłanów z Ordynariatu Polowego i wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny, Heleny KOWAL, Marii BAREJA, Mirosława SZOSTAKA, ks. bp. Józefa ZAWITKOWSKIEGO, ks. Piotra PAWLUKIEWICZA; Wiktora LESZCZYŃSKIEGO, Władysławy, Tadeusza FILIPOWSKICH, Józefy, Michała TOMASZEWSKICH, Krystyny, Józefa LESZCZYŃSKICH; Rozalii, Jana, Stanisława LESZCZYŃSKICH, Marianny, Franciszka, Heleny KRĘCIWILK, Jadwigi SZKLARSKIEJ, Jana GIEROŃ, Barbary, Remigiusza PIETRUKIEWICZ; Janiny i Bolesława GRECHUTA, Krystyny, Stanisława, Mieczysława PODGÓRSKICH, Stanisławy i Jana MATUSIAKÓW; Stanisława, Stefana, Aleksandra, Jana, Urszuli, Józefiny, Marianny, Szczepana, Stanisława, Emilii, Hanny, Bogdana, Macieja, Zbigniewa; Janiny i Edwarda BANASIŃSKICH, Dariusza BANASIŃSKIEGO, Wojciecha BANASIŃSKIEGO, Władysławy i Jerzego BIERNACKICH, Edmunda BANASIŃSKIEGO; Mirosławy i Tadeusza KRAJEWSKICH, Heleny i Mariana MOCZULSKICH, Bogumiła MACIEJEWSKIEGO, Władysławy PRZYBYLSKIEJ, Marianny i Józefa KRAJEWSKICH, Bernarda STUCKIEGO, Aleksandry i Władysława MACIEJEWSKICH, Bolesława SZUMIŃSKIEGO, Janiny, Józefa, Adama MOCZULSKICH, Celiny, Wiktora SZUMIŃSKICH, Piotra SZUMIŃSKIEGO, Tadeusza MACIEJEWSKIEGO; Anieli, Mieczysława MOCH, Jadwigi, Zofii, Kazimierza NIEWIADOMSKICH, Krystyny KRÓLIK, Ks. Kazimierza, s. Bogumiły, Franciszki, Bolesława, Władysława, Józefa, Jana WÓJCIK; Stanisławy i Stefana LESIECKICH; Janiny, Adama, Tadeusza, Michała, Zofii BARTOSZUK, Adolfa, Jadwigi, Antoniego, Anny PIOTROWSKICH, Pawła, Zygmunta, Pawła, Jerzego, Bronisławy, Grażyny KŁOPOTOWSKICH, Eugeniusza, Jana, Natalki, Jadwigi, Jerzego, Pawła, Krzysztofa, Marii, Zbigniewa; Antoniego i Magdaleny, z rodz. ŻUKOWSKICH, Antoniego i Marii z rodz. GRESZCZYKÓW, Janiny i Jana Szczerbatych, Melanii i Jana z rodz. HOCÓW, Ludwika i Stanisława z rodz. BUCZKOWSKICH, NOWAKÓW, KUSIÓW, SZULÓW, RUTYNÓW, Ks. Ludwika Rutyna, Ks. Mariana NIEWIEŚCIUKA, o. MAJKOWSKIEGO, o. SZYMUSIAKA, Ks. inf. Zdzisława GNIAZDOWSKIEGO, Ks. bp. KRASZEWSKIEGO, ks. KWIETNIA, Marii BURNAT, Alicji DRZYZGA; z rodz. GILEWICZÓW, DOPIERALSKICH, KABATÓW, SIENKIEWICZÓW, KUSIAKÓW, STASINÓW;

ŚRODA
BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY DUSZE ŚP:

Reginy PIETRZAK, Jana i Genowefy GRABOWSKICH, Stefani URBAN, Jarosława i Przemka PETOWSKICH, Haliny i Romana SZLAGE, z rodz. KOWALCZYKÓW, GRABOWSKICH, URBAN, GAJEWSKICH, SZLAGE; Teresy, Stefana GAJÓWKA, Walentyny, Stanisława, Genowefy, Kazimierza KIERSIKOWSKICH, Heleny LANGE, Stanisławy, Henryka SCHNEIDER, Józefy, Jana ALBEKIER, Zofii SYNOWIECKIEJ, Marka KRUCZYKA; Jadwigi, Władysławy, Wincentego, Jana, Kazimierza, Jerzego, Jana, Franciszka, Franciszki, Jadwigi, STARUCHÓW, WEZGRAJÓW, NOWACKICH, BOJANOWSKICH; Stefana, Józefy, Jana, Stanisława, Józefy, MARCINKOWSKICH, CHMIELEWSKICH, KIEPASÓW, KOSELÓW, NOBISÓW; Jadwigi i Józefa, Stanisława i Stanisławy, Stanisława i Władysławy, dziadków TYMIŃSKICH, Józefy i Adama NIEMIAŁTOWSKICH; Macieja, Jerzego, Haliny SIŁA-NOWICKICH; Jana, Stefana, Reginy CEBULA, Karola, Janiny, Stanisława WOJDYNO, Juliana, Stanisławy, Ireny, Jerzego BĘDZIKOWSKICH, Mariana, Krystyny CHMURA, Franciszka, Katarzyny CZERWONKA, Zofii TOMALA; Telimeny, Antoniego TUREK, Zbigniewa WERSOCKIEGO, Marii PYTLACZYK, Andrzeja KOPICZYŃSKIEGO, Magdaleny MROCZEK, Małgorzaty DĄBROWSKIEJ, Ks. Kazimierza FRANCZAK, Henryka DĄBROWSKIEGO, Władysława PYTLACZYK, Marianny OSUCH; Wiesławy, Marii, Jana DRAMIŃSKICH, Marianny, Cypriana WIERZCHOWSKICH, Grzegorza ZAŁĘSKIEGO, Anny BOCHOWICZ, Jerzego SKIBIŃSKIEGO; Józefa BRYC, Katarzyny, Wawrzyńca BOJAKOWSKICH, Anny Kazimierza BRYC, Ks. Tadeusza ZAJĄC; Ewy, Szczepana NOWAK, Ludmiły, Michała DĄBROWSKICH, Natalii, Władysława NOWAK; Anny, Franciszka, Józefa KOŻUCHOWSKICH, Marianny, Romualda STROIŃSKICH, Ks. Mariana STROIŃSKIEGO, Romualda BIELSKIEGO, z rodz. KOŻUCHOWSKICH, STROIŃSKICH, ROMANIUKÓW, KAWKA, WIERZBICKI, RUCIŃSKICH; Anny, Franciszka, Martusi, Kacperka BODZIONY, Heleny, Władysława, Zdzisława ROŻEK, Jana SIENKOWSKIEGO; z rodz. KUŚNIERZ, MOSKAL, CHMIEL, PALIMĄKĄ; Anny, Józefa PIETRUSA, Elżbiety BORYSEWICZ; Marii SIENIEK, Andrzeja NAŁĘCZ-KOBIERZYCKIEGO, Józefa SIENIEK;Szymona, Anieli KUCHCIŃSKICH, Ignacego Józefy KORNACKICH; Jana, Walerii, Henryka, Janiny, Izydora; Walerii DOBKOWSKIEJ, Zofii MADEJ, Anny, Michała GELETA, Janiny, Władysława CHROBAK; Eugeniusza, Janiny, Marka, Sylwestra WÓJCIK, Zygmunta KRASUSKIEGO, Lubosława KARBOCIAKA, Jana MAŃKOWSKIEGO, Włodzimierza KRASUSKIEGO, Rafała BOGUCKIEGO; Teresy, Stefana, Czesława; Józefa, Norberta, Anny, Hildegardy, Mieczysława, Michała, Elżbiety, Sławomira, Andrzeja; Ireny, Tadeusza, Henryki, Jerzego, Izydora, Agaty, Wandy;

CZWARTEK
BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY DUSZE ŚP:

Genowefy i Jana MĄKA, z rodz. MĄKÓW, Heleny i Jana MARUNOWSKICH, z rodz. MARUNOWSKICH, Sabiny i Stanisława LIPIŃSKICH; Marii i Piotra SMOLEŃ, Stanisława SMOLEŃ, Stanisława LIZAKA, Jana JUSZKIEWICZA, Zofii NOWAK; Jadwigi, Józefa KRAUZE, Marii, Józefa, Władysława, Zbigniewa GĄSIOROWSKICH, Józefa, Marceli ZALEWSKICH, Krystyny MROZOWSKIEJ, Tadeusza MICHALSKIEGO, Marii RAJCZAKOWSKIEJ, Ludwika KAŁUZIŃSKIEGO, Agaty WOJEWÓDKA, Weroniki TYCZYŃSKIEJ; Krystyny, Władysława, Antoniny, Józefa WALDOWSKICH, Anny, Józefa, Teodozji, Michała SAŁAGOCKICH, Antoniny, Antoniego RASIŃSKICH, Bogumiła, Bolesława KOZŁOWSKICH, Aurelii, Stefana NAWROCKICH, Elżbiety, Bogdana KIELAKÓW; Witolda, Heleny, Tadeusza, Barbary, Alfreda, Kazimiery, Tadeusza, Witolda, księdza Stanisława; Heleny, Wincentego, Władysława, Jadwigi, Ludwiki, Antoniego KOZŁOWSKICH, Teofili DUBICKIEJ, Walerii, Ignacego JANUSZKO, Sabiny WINNICKIEJ, Cezarego STASIELUKA, Janiny, Henryka PROKOP; Mariana ŻEBEREK, Zofii, Wacława MILEWSKICH, Julianny, Aleksandra MAKOS, Jana KUBICKIEGO, Krzysztofa WOLIŃSKIEGO; Marzeny TOMASZEWSKIEJ, Jana KOSTKA, Wiesławy WŁODARSKIEJ, Pawła MALARZ, Stefana, Stefanii KORDOWINA, Małgorzaty GRZYBOWSKIEJ, Amandy DASZKIEWICZ; z rodz. RYSZKOWSKICH, SKALINOWSKICH, PORADZKICH, SNUSIAŁÓW, KOMOROWSKICH, KONOPIK, ŁASZEWSKICH, SULMA, KONDRACKICH, OKOŃ; Eugeniusza, Janiny, Marka, Sylwestra WÓJCIK, Zygmunta, Włodzimierza KRASUSKICH, Lubosława KARBOWIAKA, Jana MAŃKOWSKIEGO, Rafała BOGUCKIEGO; Jana, Franciszka, Genowefy SADOWSKICH, Ryszarda, Romana, Jadwigi, Jana BAMBURSKICH, Zofii, Jerzego, Janiny, Wincentego KAMIŃSKICH, Jana GAWRYŚ, Zuzanny, Walentego, Jana, Elżbiety WAŚKIEWICZ, Zofii, Stanisława, Henryka LUBAŃSKICH, Stanisławy, Zygmunta, Eugenii KENDZIERSKICH; Janiny, Henryka KSIĄŻEK, Marii, Teodora, Marka, Ryszarda MAZUR, Janiny PAROL, z rodz. KSIĄŻKÓW, MAZURÓW, KRZYŻANOWSKICH, CHMURZYŃSKICH; Janiny, Stanisława, Anny PONIATOWSKICH, Józefy, Dominika HRUBCZYŃSKICH, Marii NIEWIAROWSKIEJ, Marii, Antoniego, Ryszarda SAWICKICH, Jana KORENKIEWICZ; Gabrieli, Czesława, Antoniego, Włodzimierza KALINOWSKICH, Janiny ZASADZIŃSKIEJ, Jerzego WARDZIAK, Jadwigi, Włodzimierza, Jana MARCZUK, Zofii, Franciszka KRYSIAK, Jacka SZUCHNIK, Heleny, Józefa SZYMAŃSKICH, Stanisława, Marii POLUSZCZYK, Henryki, Władysława, Jakuba SŁABYCH, Aleksandry, Juliana, Jerzego GEC, Jolanty NOWAKOWSKIEJ-DĄBROWSKIEJ, Agnieszki RYBAK, Hanny KORAB; Krystyny, Józefa, z rodz. LEWANDOWSKICH, Zofii, Władysława, z rodz. ZGÓRZYŃSKICH, Jadwigi, Janusza CIEPLIŃSKICH, Genowefy, Zygmunta TRZCIŃSKICH, Zdzisława SUGALSKIEGO, Tomasza ENGLER, Izabeli HORODECKIEJ; Marianny, Józefa, z rodz. KRAWCZAKÓW, KIERZKOWSKICH, Haliny, Zygfryda PŁOCHOCKICH, Janiny, Władysława PRZĄDKÓW, z rodz. WAROWNYCH, PRZĄDKÓW, Zbigniewa KALBARCZYKA, Katarzyny NOWICKIEJ, z rodz. NOWICKICH, ROSIŃSKICH; Henryka, Joanny, Anastazji, Stanisława NOWAK, Stanisławy, Józefy, Michała, Mirosława ANDRZEJCZYK, Zygmunta, Janiny IWANOWSKICH, Leszka JAKUSZEWSKIEGO, Teresy, Józefa JURKIEWICZ, Janiny, Mieczysława PAWLIKOWSKICH, Jadwigi NIECIUŃSKIEJ, Urszuli JOHANSEN; Eugeniusza, Genowefy, Zygmunta BISKUPSKICH, Władysławy, Bronisława KLOSKA, z rodz. WĄS; Wiktorii, Andrzeja, Michaliny, Antoniego, Janiny, Antoniego, Jolanty, Radosława, Bronisława, Jana, Jadwigi, Edwarda, Nadziei, Kazimierza, Klaudii, Borysa, Aleksandra, Wiktorii, Genowefy, Andrzeja, Sławomira, Andrzeja, Anny, Krystyny, Zofii, Janiny MARKIEWICZ, Haliny CHYLIŃSKIEJ, Ireny SIKORA, Aleksandra, Henryka SANTOCKICH, Piotra, Domiceli, Michała, Marii, Janiny, Mirosława, Anety BYCZYCH, Władysława, Anieli, Scholastyki, Zofii, Stanisławy, Bronisława, Heleny, Władysława, Walentyny, Aleksandra, Bronisława ZAKRZEWSKICH, Jana, Dominika, Anny, Katarzyny, Piotra PIÓRKOWSKICH, z rodz. BOBROWSKICH, BRZOZOWSKICH.

PIĄTEK
BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY DUSZE ŚP:

Józefa, Barbary, Stanisława, Teresy, Karola, Władysława SZCZOTKÓW, Jana, Agnieszki, Michała, Anny, Anieli, Jana, Emilii, Rafała, Stanisława CAPUTA, Bolesława POGONOWSKIEGO, Heleny, Henryka, Bożeny GAŃKO, Stanisława, Stanisławy, Marianny, Stanisława, Stefanii, Edwarda, Władysława, Zofii KUREK, Wiesławy GRABARCZYK-KUREK, Apolonii, Władysława, Haliny, Eugeniusza OBARA, Jana, Walerii, Jana PITURA; Bożeny, Haliny, Ryszarda BŁASZCZAK, Jadwigi, Ireny, Mariana CUKROWSKICH, Antoniny, Józefa JEZNACH, Grażyny SENDERSKIEJ, Krystyny, Moniki DOMIŃCZAK, Eugenii, Czesława, Anny, Henryka MACIEJSKICH; Władysława i Roberta KĘDZIORA, Antoniego i Ireny DYCHTOŃ; Władysławy, Czesławy i Leona KUROWSKICH, Julianny, Pawła BRZEZIŃSKICH, Henryki MASTALERCZUK, Marianny, Heleny i Józefa SZYMAŃSKICH, Wiesława OMLAŃSKIEGO, Alicji RIDDLE, Apolonii KAMIŃSKIEJ, Lucyny LEŚNIEWSKIEJ; Antoniny, Tomasza, Władysława, Bronisława, Bolesława, Edwarda, Fryderyka, Aleksandra, Janiny, Sabiny, Józefy, Leokadii, Bożeny, Piotra, Heleny, Jana, Elżbiety, Franciszki, Antoniego, Józefa, Alicji, Zenona, Wiesława, Kazimierza, Nadziei, Natalii, Witolda, Mieczysławy, Waldemara, Zenobiusza, Bolesława, Pawła, Alicji, Barbary, Jana, Józefa, Stanisława, Alberta, Jerzego, Jana, Renaty, Antoniego, Mieczysława, Stefanii, Kazimierza, Janusza, Aleksandra, Leona, Marii, Krzysztofa, Danuty, Władysława, Jana, Doroty, Dariusza, Zofii, Jadwigi, Lucjana, Mirosławy, Józefy, Reginy, Janusza; Alberta, Józefy, Stanisława, z rodz. KOZŁOWSKICH, KULBACZEWSKICH, SITKÓW, Józefy, Bolesława, Pawła, z rodz. FABÓW, CHROBAKÓW, OLSZEWSKICH, SOBOLEWSKICH, Janiny, Edwarda, z rodz. GELNIASZKÓW, Franciszki, Antoniego, Piotra, z rodz. POPCZYKÓW, Marii, Antoniny, ZIELIŃSKICH, Marii, Krzysztofa, Stanisławy, Władysława, Zdzisława, Tadeusza; Kazimiery i Ryszarda KUROWSKICH, Aleksandry i Szczepana BANY, Anieli i Piotra KUROWSKICH, Feliksy i Stefana BIENIEK, Stanisławy i Stefana SMOLIŃSKICH, z rodz. ISIO, GODZIAK, KOŁDEJ, CIEŚLA, WEŁNA; Katarzyny Leokadii, Władysława, Jana, Zofii, Adama, Ireny, Stanisława, Marii;Waldemara PEDIUK, Józefy PEDIUK, Małgorzaty PEDIUK-WERESZKA, Jana, Kazimiery, Eleonory CHMIELEWSKICH, Ewy CHĘCIAK; Emilii i Michała KLIMCZAK, Jan KLIMCZAK, Weroniki TOMASZEWSKIEJ, Antoniego, Babci i Dziadka z obu stron, Wujków, Cioci, Koleżanek, Kapłanów, pomordowanych na Wschodzie, Nauczycieli, Trenerów; płk. Zbigniewa WIERZBICKIEGO, z rodz. WIERZBICKICH, WIDŁASZEWSKICH, płk. Jana NOSZCZYŃSKIEGO, Alicji NOSZCZYŃSKIEJ; Sabiny i Stefana, Mieczysławie i Zygmunta, Barbary i Zofii, Hieronima i Gabriela; Janiny, Stefana, Anny WIECZOREK, Wojciecha, Józefa, Franciszka, GRZYWACZ, Krystyny GRALEWICZ, Witolda REMBELSKIEGO, Zbigniewa SABAK, Romana SABAK, Heleny JANASZEK, Renaty MULARCZYK, Krzysztofa SASINA, Zygmunta MATEJEWSKIEGO; Janiny, Reginy, Józefa ŻUKÓW, Anny, Zygmunta, Józefa GMITRZUKÓW, Władysławy, Jana, Anny KLEPACKICH, Krystyny, Antoniego WYRZYKOWICZÓW, Anny KOWALSKIEJ; Janiny, Mariana, Antoniny, Józefa SZCZEPANIK, Bronisławy, Franciszka ŁAWNICZEK, Stanisławy BEDNAREK, Janiny LECHOWSKIEJ, Leszka, Anny SZCZEPANIK, Wiesławy, Grzegorza, Bogdana KRÓLIKOWSKICH, Reginy, Leona GOSZKIEWICZ, Marii, Stanisława, Jerzego, Wiesława, Stanisława PIOTROWSKICH; Zofii, Aleksandra, Zbigniewa, Emilia, Marianny, Anny, Stanisława, Reginy, Eugeniusza, Haliny, Hanny, Marcina, Danuty, Stanisława; Marianny, Kazimierza, Pauliny, Feniksa, Zofii WIECZOREK, Czesława, Adolfa, Bolesławy SOSZKA, Stanisławy BROSZKO, Janiny KOWALCZYK, Jadwigi MIESZKOWSKIEJ, Władysławy FRELAK, Barbary, Ryszarda JACKIEWICZ; Marii, Edwarda, Mirosława KOTUSIEWICZÓW; Fabiana ŁĘSKIEGO; Czesława, Józefa, Władysława, Stanisławy, Stanisława, Zdzisława, Leszka KURPESÓW, Eugenii, Czesława, Heleny, Stanisława, Sławomira JANUS, Krystyny, Edwarda, Józefa, Józefy DZIEDZIC, Jacka, Ryszarda MACIEJCZYKÓW.

SOBOTA
BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY DUSZE ŚP:

Alicji, Bolesława, Mirosława MAJEK, Stanisława PRZYBOROWSKIEGO, z rodz. STROMSKICH, CEGIEŁKÓW; Marii, Edwarda, Mirosława KOTUSIEWICZÓW, z rodz. KABATÓW, KOTUSIEWICZÓW; Ireny, Bogdana, Andrzeja, Leonarda, Józefy, Beaty MOSTOWSKICH, Antoniego LUDWINIAKA, Bogumiły, Ireneusza RADZIUKIEWICZÓW, Bronisława, Anieli, Stanisława, Henryka, Aliny, Izabeli TRĄBIŃSKICH, Jerzego SCHNEIGERTA;Eugenii, Stanisława, Edmunda, Ireny, Tadeusza, Władysława, Marka, Feliksy, Józefa, Stefana, Feliksy, Ireny, Daniela, z rodz. PONIKOWSKICH; Bożeny, Emilii, Ewy, Zofii, Katarzyny, Jana, Tomasza, Józefa, Jakuba, Michała, Bronisława DECÓW, Zofii, Adama, Jana, Filipa DUL, Bronisławy, Jana, Ernesta SETMAJER, Anieli, Franciszka MUCIEK, Zofii, Bolesława KANIÓW, Władysława LIPKĘ, z rodz. HELSTEINÓW, ISZCZKÓW, PĘDZIWIATRÓW, RACHFALSKICH, DWORECKICH, PAWLAKÓW, Jana JANECZKO; Mieczysława, Władysławy, Elżbiety, Stefana, Katarzyny GĄSSECCKICH, Antoniego, Franciszki KOROŃSKICH, Beaty MAKSYMIUK, Szczepana, Heleny BEMOWSKICH; Anny, Cecylii, Władysława, Władysława MALEC, Katarzyny, Władysława, Zofii FLAK, Anny, Władysława, Bronisława RUCHAŁOW, Eleonory, Jana GORCZYCÓW, Jana, Franciszka, Marka, Zbigniewa RZĄSA, Katarzyny, Teresy, Marii GONIÓW, Eugeniusza, Janiny, Stefana, Anny, Justyny SIERZPOWSKICH, Józefy, Lecha ŻUKÓW, Eleonory, Wojciecha, Elżbiety, Antoniego KOZDRACHÓW, Mirosława MINISZEWSKIEGO, Marii, Tadeusza PALOWSKICH; Stanisławy, Stanisława SZWEDÓW, Aleksandry, Władysława, Alicji, Wiesława, Józefa, Stanisławy BARBACHOWSKICH; Janiny, Kazimierza, Zbigniewa SUCHOCKICH, Heleny, Jana, Macieja KRZEŚNIAKÓW, z rodz. SZULIMÓW, JELICKICH, ZIÓŁKÓW, KOMOROWSKICH, MAŁECKICH, CICHOWLASÓW JAKUBOWSKICH, TARCISÓW; z rodz. PAZIEWSKICH, SŁOWIECKICH, ZAKRZEWSKICH; Heleny, Aleksandra, Janusza, Aleksandra KABARÓW, Janiny BOBIŃSKIEJ; Michała, Anny, Jarosława, Natalii TESLUKÓW, Katarzyny, Juriy FEDOROWICZ, Wiesława, Anny OLAKSIEWICZ, Jana, Marii, Aleksandry, Lubomira LYPKA, Stanisława TARASIUKA; Józefa, Barbary, Jana DATA, Anny, Pawła KOZAK, Zofii, Mieczysława, Pawła PÓŁTORAK, Kazimiery, Aleksandra BOLEK, Adama HAJTO, Jacka WIŚNIEWSKIEGO, Kazimierza CZARKOWSKIEGO, Jana TYC, Zdzisława, Zofii SZLASÓW, z rodz. CABAJ, DATA, PÓŁTORAK, ks. Marka SOBOTY, ks. Janusza KRAJEWSKIEGO.