26 października 2023

Wypominki 2023

 

W poszczególnych dniach tygodnia listopada, Miłosierdziu Bożemu 

w modlitwach wypominkowych polecamy naszych bliskich zmarłych:

 

SOBOTA

 

+ Stanisława, Jadwigę, Józefa KARCZEWSKICH, Czesławę, Tadeusza LUBAŃSKI, Zdzisława GAŁKĘ, Stanisława KUBIŃSKIEGO

+ Jadwigę, Józefa, Stanisława, Czesława, Stanisławę, zm. dziadków: Stanisława, Władysławę TYMIŃSKICH, Józefę, Adama NIEMIAŁTOWSKICH

+ Stanisława, Bronisławę TYSZKA

+ Tadeusza BYCZUK, Kazimierza, Czesławę MĘKAL, Grażynę PESZUK, zm. funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

+ Jana, Mariannę, Andrzeja, Stanisława, Jacka OLSZAKÓW, Zofię, Adama, Mariannę, Ludwika, Teresę, Martę, Romualda, Annę, Kamila PRZĄDKÓW, Wiktorię, Stanisława, Helenę, Wacława, Leokadię, Stefana, Janinę Buczków, zm. z rodz. MIŁOSZÓW, NOWICKICH, Irenę, Zygmunta NĘDZI, Wandę, WAŚKIEWICZ

+ Marię, Szczepana, Helenę, Stanisława, Tadeusza KALCZAK, Wiesława, Jadwigę, Stanisława GANDURSKICH, Józefę, Piotra NOWAKÓW

+ Zbigniewa, Wandę KWIATKOWSKICH, Marię, Dionizego REDLEWSKICH, Jerzego, Bożenę, Krzysztofa, Beatę, Dorotę REDLEWSKICH, Dariusza, Barbarę KWIATKOWSKICH

+ płk. Edwarda HORBOWIEC, Arkadiusza HORBOWIEC, Aleksandra, Antoninę MELANIUK, Stefanię, Jana HORBOWIEC, Halinę, Franciszka MELANIUK, Zbigniewa PRZYBYLSKIEGO, Franciszkę DANIELSKĄ, dusze w czyśćcu cierpiące

+ Jadwigę, Eugeniusza, Martę, Kazimierza, Helenę, Tomasza, Władysława, Aleksandra, Jana, Stefana, Stanisława, Balbinę, Stanisławę, Stefana

+ Wojciecha, Barbarę JARUZELSKICH, zm. z rodz.

+ Mariannę, Józefa RUDNICKICH, Henryka JANERKA

+ Mirosława, Helenę, Jana, Janinę, Józefa WROŃSKICH, Mariannę, Stanisława LITWIŃCZUK, Sławomira ŻABICKIEGO, Czesławę, Czesława WÓJCIKÓW

+ Krystynę, Józefa zm. z rodz. LEWANDOWSKICH, Janusza, Jadwigę, Edytę, Tomasza, Genowefę, Zygmunta TRZCIŃSKICH, Helenę, Zygmunta, Tadeusza ZGÓRZYŃSKICH, Izabelę, Genowefę, Mieczysławę, Zygmunta, Romana, ZDZISŁAWA

+ Ryszarda TOMASZEWSKIEGO, Weronikę, Antoniego, Aliego TOMASZEWSKICH, Emilię, Michała, Jana KLIMCZAKÓW, Karolinę, Piotra SIKORSKICH, Karolinę, Jana LISEK, zm. koleżanki i kolegów, dusze w czyśćcu cierpiące

+ Zofię, Józefa, Mariannę, Stanisława PAJĄKÓW, Helenę, Józefa, Agnieszkę, Tadeusza ŁUBEK, Marię, Mieczysława, Szczepana, Jadwigę, Zbigniewa GALANT, Kazimierza NOBIS, Lilianę KONCA, zm. z rodz. PAJĄK, ŁUBEK, GALANT, dusze w czyśćcu cierpiące

+ Zofię, Henryka, Zdzisława, Jana, Zdzisławę, Genowefę, Ignacego KOWALSKICH, Wiesławę, Stanisława, Sławomira CHANÓW, Kazimierę, Adama, DZITKOWSKICH, Leokadię, Michała PIREK

+ Stanisława, Jana, Marię, Józefa MACH, Franciszka, Władysławę, Danutę, Antoniego SUDOŁ

+ zm. z rodz. GILEWICZÓW, KABATÓW, SIENKIEWICZÓW, STEFANICKICH, PONIEWIERSKICH, KUSIAKÓW, STASINÓW

+ Gertrudę, Józefa, Hildegardę, Annę. Norberta, Mieczysława, Sławomira, Urszulę

+ Stefana, Sabinę, Jana, Halinę, Mirosława FLOROWSKICH, zm. z rodz. FLOROWSKICH, GROMULSKICH, Stanisławę, Telesfora DĄBKOWSKICH

+ płk. Zbigniewa WIERZBICKIEGO, zm. z rodz. WIERZBICKICH, WIDŁASZEWSKICH, płk. Jana NOSZCZYŃSKIEGO, Alicję NOSZCZYŃSKĄ

+ Wandę, Władysława zm. z rodz. KIRMIEL, Janinę, Józefa zm. z rodz. ŁUCZAK, Halinę, Jana zm. z rodz. NARKIEWICZÓW, zm. z rodz. JURKIEWICZÓW, Marzenę KORZA, Wiesławę, Andrzeja BANCERZ, Stanisława GŁUCH, Tomasza LIMANOWSKIEGO

+ Genowefę, Jana, Henryka PRASAŁ

+ Kazimierę, Stanisława ZBOINA, Zofię WALICKĄ

+Kazimierza, Helenę, Stanisława SZAFRANIEC, Zofię, Juliana, Władysława, Fryderyka SŁAWIŃSKICH

+ Krystynę, Władysława, Antoninę, Stanisława WALDOWSKICH, Helenę, Franciszka, Romanę, Bolesława ZELBÓW, Wiesława SKÓRĘ, Zbigniewa, Adama, TYMOFIJCZYK, Aurelię, Stefana NAWROCKICH, Irenę, Jana, Tadeusza SKOWROŃSKICH, Annę, Józefa, Teodozję, Michała, Tadeusza SAŁAGACKICH, Antoninę, Bolesława, Bogumiła KOZŁOWSKICH, Antoniego ROSIŃSKIEGO, Stefanię, Jana BANAT, Elżbietę, Bogdana KIELAKÓW, Tadeusza Szymczaka, Genowefę, Zygmunta OLCZYKÓW

+ Marię, Henryka PŁOCIŃSKICH

+ Helenę, Tadeusza, Witolda, Kazimierę, Tadeusza, Witolda, Barbarę, Zdzisława, Dariusza

+ Annę, Bronisława JĘDRYJAŚKIEWICZ, Józefa PUCHAŁA

+Antoninę, Stefana RUBIEC, Antoniego LINKIEWICZ

+ Stanisławę, Stanisława NASIŁOWSKICH, Zofię, Stanisława, Wandę KARCZEWSKICH, Hannę PIEKUT, Janinę, Stanisława RYBAK, Albionę, Ferdynanda DMOWSKICH

+ Jana, Gabrielę TOLAK, zm. z rodz. TOLAK, LASKOWSKICH, Franciszka, Pelagię BUŁAWA, zm. z rodz. BUŁAWA, CZYŻ

+ Ewę, Szczepana NOWAK, Józefa NOWAK, Jadwigę, Jana NOWAK, Reginę, Wojciecha NOWAK, Janinę, Stefana NOWAK, Zofię, Bogdana PROKOPIUK, Henrykę, Apoloniusz CZERNOW, Grażynę CZERNOW, Feliksa, Józefa PESZKO, Alicję DĄBROWSKĄ-JELENIEWSKĄ, Adama JELENIEWSKIEGO, Ludmiła, Michała DĄBROWSKICH, Natalia, Władysława Nowak, zm. z rodz. BOGACZ, Władysławę AMBROZIAK

+ Janinę, Mariana SZCZEPANIAKÓW, Antonię, Józefa SZCZEPANIAKÓW, Bronisławę, Franciszka ŁAWNICZAKÓW, Stanisława BEDNARKA, Wiesławę, Grzegorza KRÓLIKOWSKICH, Reginę, Leona GOSZKIEWICZÓW, Mariannę, Stanisława, Jerzego, Wiesława, Stanisława, zm. z rodz. PIOTROWSKICH, Zdzisława Janusa, Dariusza JAROS

+ Irenę, Józefa LESISZ, Macieja SIŁA-NOWICKIEGO

 

NIEDZIELA

 

+ Ksenię, Franciszka, Stefanię, Stefana, Jana, Władysława, Waldemara, Michała, Józefa, Andrzeja ZAJĄCZKOWSKICH, Bronisławę, Michała, Aleksandra NOGA, Wandę

Jana, Józefa, Andrzeja, Ireneusza, Zofię, Józefa KRÓL, Mariannę, Jana, Józefa KULA, Lucynę, Zygmunta MACIEJEWSKICH

+ Antoniego, Wacława, Zygmunta GOŁĘBIEWSKICH, Walentynę, Ignacego, Pawła, Ewę CZEKALSKICH, Janinę CZYRCZAK, Piotra, Leonarda MATYSZEWSKICH, Henryka JÓŹWIK, Mieczysława NOWICKIEGO, Helenę, Bronisława, Michała CZEKALSKICH, ks. URSUS, dzieci nienarodzone, poległych żołnierzy

+ Mariana ŻEBEREK, Zofię, Wacława MILEWSKICH, Jadwigę, Jana KUBICKICH, Cecylię MILEWSKĄ, Juliannę, Aleksandra MAKOS, Krzysztofa WOLIŃSKIEGO

+ Janinę, Stefana WIECZORKÓW, Alicję, Stelę, Mieczysława STRACHOWSKICH, Wojciecha, Jana, Adelę JASKULSKICH, Wiktorię, Teofila KOSIERADZKICH, Danutę, Jerzego JASKULSKICH, Irenę, Jana BOIMSKICH, Annę WIECZOREK

+ Telimenę, Antoniego TUREK, Zbigniewa, Kazimierę WERSOCKICH, Małgorzatę DĄBROWSKĄ, Magdę MROCZEK, Andrzeja KOPICZYŃSKIEGO, Kazimierza FRANCZAK, Joannę GASCZYŃSKĄ

+ Wiktora LESZCZYŃSKIEGO, Władysławę, Tadeusza FILIPOWSKICH, Józefę, Michała TOMASZEWSKICH, Józię GRZĘDA, Bożenę, Hieronima LEWANDOWSKICH

+ Helenę, Mieczysława SZTANDER, Alicję, Władysława SIATECKICH, Mieczysława SIATECKIEGO, Elżbietę PRZYSTUPA, Stanisławę, Kazimierza CHROMIŃSKICH, Annę, Szczepana CHROMIŃSKICH, Jana, Wacława CHROMIŃSKICH, Jana CHROMIŃSKIEGO, Antoniego WILKA

+ Stanisława, Władysławę TYSZKO

+ Janinę, Wincentego KRAMARZ

+ Helenę, Juliana KASPRZAK, Juliannę, Janusza, Elwirę KALISTĘ, Romana GŁĄB, Renatę, Artura SZEWCZYK, Krystynę, Piotra MICHALAK

+ Wojciecha GRZYWACZ, Janinę, Stefana WIECZORKÓW, Witolda REMBELSKIEGO, Zbigniewa, Romana SABAK, Renatę MULARCZYK, Kazimierza, Krystynę SASIN, Jadwigę, Stanisława LISZCZYK, Leokadię, Stefana ŻOŁĄDKIEWICZ

+ Antoniego, Bronisławę TRACZYK, Jadwigę HEGMAN, Zbigniewa SACIUK, Krzysztofa JANKOWSKIEGO, Stanisława GOŁĘBIOWSKIEGO

+ Janinę, Edwarda, Dariusza, Wojciecha, Edmunda BARAŃSKICH, Władysławę BERNACKĄ, Jerzego BERNACKIEGO, Izabellę PIETRZAK

+ Halinę, Józefa, Jana SADOCH, Mariannę, Ewę, Leszka WRONKA

+ Barbarę, Leszka PASIEKA, Stanisławę, Franciszka CIĄGŁO, Marię, Władysława PASIEKA, Emilię KOLEGA, Julię SUCHA, Romana DUDYŃSKIEGO

+ Stanisławę, Eugeniusza MYŚLIWIEC, Adama KĘDRA

+ Stanisławę, Eugeniusza Joannę MYŚLIWIEC, Adama KĘDRA, Martę PIECHOTA, Bogdana STYCZYŃSKIEGO, Stanisława CHMIELARZA, Henrykę DĄBROWSKĄ

+ Teresę ZAJĄC, Annę, Józefa PIETRUSA, Elżbietę, Leona BORYSIEWICZ, Julię, Stefana DULOWSKICH, Bronisławę, Stanisława ZAJĄC, Grzegorza STEFANIAK

+ Jacka, Beatę SACIUK, Wandę GOŁĘBIOWSKĄ

+ Józefę, Tadeusza, Józefę, Feliksa, Jana KACALIŃSKICH, Henryka RUDNICKIEGO, Katarzynę WÓJCIK, Jadwigę, Józefa WÓJTOWICZÓW, Krystynę, Zdzisława GUŁA, Józefę, Michała KOSIERADZKICH, Mariannę, Lucjana GIZIŃSKICH, Henryka, Aldonę, Mariana, Zofię, Stanisława, Stefana SOBOTÓW, Teresę, Emila, Wojciecha, Piotra PLEWKO

+ Nikodema, Paulinę, Mariana, Helenę, Michała, Waldemara, Emilię, Aleksandrę, Edwarda, Franciszka, Jana, Helenę, Grzegorza, Julię, Antoniego

+ Józefa JURASZEK, Janinę ZAWADĘ, Alojzego, Krystynę ZAWADA, Szczepana, Wiktorię KĄKOL+ Szczepana, Elżbietę, Jana MILCZAREK, Alicję, Wacława WIECZORKÓW, Helenę, Jana CZAJEWSKICH

+ Wandę KUCHARSKĄ, Marię SŁOWIŃSKĄ, Barbarę, MARIANA WESÓŁ, Annę, Bazylego BOCHNO, Annę ROZENGARD, Szczepana ŻYSZKIEWICZA, Jana WALUKIEWICZA, Wacława BUŁAT

+ Zofię, Stanisława MAKUCH, zm. z rodz. CHĘCIŃSKICH i MAKUCHÓW, Juliannę, Władysława ZMARZLIŃSKICH, zm. z rodz. ZMARZLIŃSKICH, MAJEWSKICH

+ Ryszarda, Andrzeja, Joannę, Wandę, Michalinę, Celestyna, Marię, Teodora, Stanisława, Henryka, Tomasza, Agnieszkę, Szczepana, Antoninę, Mieczysława, Mariana, Sławomira, Aleksandrę, Pawła, Ryszarda

+ Ryszarda, Andrzeja, Joannę, Celestyna, Michalinę JĘDRZEJECKICH, Wandę TOIFL, Stanisława, Henryka, Tomasza, Agnieszkę KUCHARSKICH, Szczepana, Antoninę, Mieczysława, Mariana, Aleksandrę Sławomira SOWIŃSKICH, Pawła, Ryszarda WOJCIECHOWSKICH, Teodora, Marię LEWICKICH

+ Stanisława, Franciszkę, Józefa, Agnieszkę, Stanisława, Zofię, Stanisława, Władysława, zm. z rodz. MADEJÓW, JASIŃSKICH, NAWROTÓW, KUROWSKICH

+ zm. z rodz. SIENIAWSKICH, LISOWICZÓW, JAMRO, Jana, Annę MYŚLIWY, Czesławę, Bronisława, Adama SOBOCIŃSKICH, Andrzeja, Anna SAMBORSKICH, Jana PIECHOWICZÓW, Michalinę, Ludwika, Kazimierza BROŃSKICH, Peny, Dankan AMOS, Isao, Hisa SAKAMOTO, Hiroe UTSUMI, Reginę ZADROŻNĄ, Sabinę RAFALSKĄ, Mariannę, Bogumiła PARYŻ, Stefanię KOSZYK, Zenobię, Józefa BUTRYM, dusze w czyśćcu cierpiące

+ Bogusławę, Czesława ALENCEWICZ, Bolesławę, Wawrzyńca SACZUK, Mariannę, Juliana ALENCEWICZ, Stanisławę, Jana PORYDZAJ, Stanisława SACZUK, Annę MROCZKOWSKĄ, zm. z rodz. SACZUK, ALENCEWICZ, SITEK, GENSLER, GOLLER, DZIENISZEWICZ, BURACZYŃSKICH, Barbarę KUBICKĄ, Mariannę ŚLIWIŃSKĄ, Czesławę, Mariana CHUDZIK-LIPKA, za dusze w czyśćcu cierpiące

+ Eugenię, Józefa OKULUS, Zofię, Tadeusza LEWANDA, Irenę, Franciszka LEWANDA, Tadeusza SŁOWIK, Janinę, Bronisława SŁOWIK, Stanisława, Zofię OKULUS, Stefanię, Józefa RYBAK, Grażynę, Krzysztofa KURAL, Elżbietę LEWANDOWSKĄ

 

PONIEDZIAŁEK

 

+ Stanisławę, Józefa, Annę LIPIŃSKICH, Marcjannę, Antoniego SZYRWIŃSKICH, ks. Antoniego SZYRWIŃSKIEGO, Jana MICHALSKIEGO, Felicję, Jana URBANOWICZ, Stanisławę, Piotra MICHALSKICH, Marię POPIEL, Annę, Janusza PALIŃSKICH

+ Janinę, Wincentego KRAMARZ

+ zm. z rodz. KIERUZALÓW, PIERZYNÓW, Andrzeja ONISZK, Krzysztofa KRON, Genowefę OLEŚ, Stanisławę, Bolesława KRASUSKICH, Halinę KAJDRYS, dusze w czyśćcu cierpiące

+ Jana, Mirosława, Marka, Wiesława, Janinę, Bolesława, Stanisława, Tadeusza, Zofię, Antoniego KIERUZAL

+ Jadwigę, Władysławę, Wincentego, Jana, Kazimierza, Jerzego, Jana, Franciszka, Franciszkę, Jadwigę, Krystynę, zm. z rodz. STARUCHÓW, WEZGRAJÓW, NOWACKICH, BOJANOWSKICH

+ Mariannę ROSTKOWSKĄ, Stanisława KATA, zm. z rodz. WIELECHOWSKICH, POPIELARZY

+ Aleksandrę, Feliksa, Henryka, Genowefę, Jana, Adama, Stanisławę, Eugeniusza

+ Mariannę, Janusza ZALEWSKICH, Bogdana LISTEK, Eugenię, Jerzego RUDNICKICH, Jana SZUBIŃSKIEGO

+ Stefana, Sabinę, Mieczysławę, Zygmunta, Zofię, Lucynę, Kazimierza, Marię, Mariana, Dawida, Barbarę, Antoniego, Jadwigę, Józefa, Hieronima, Gabriela, dusze w czyśćcu cierpiące

+ Mieczysława, Władysławę, Elżbietę, Stefana, Katarzynę GĄSECKICH, Antoniego, Franciszkę, Stanisława, Zofię KOROŃSKICH, Henryka, Helenę GAJDEMSKICH, Janusza, Beatę MAKSYMIUK, Szczepana, Helenę BEMOWSKICH

+ Wacława UCHMAN, Krzysztofa DUDĘ, Jerzego SPYRA

+ zm. z rodz. SZWED: Stanisławę, Stanisława, Kazimierza, zm. z rodz. BARBACHOWSKICH: Władysława, Aleksandrę, Wiesława, Alicję, Józefa, Stanisławę

+ Wandę, Aleksandra, Artura WERESZKO, Elżbietę, Włodzimierza OBUSZYŃSKICH, Izabellę, Romana SUJECKICH, Izabelę, Katarzynę, Józefa MARCINIAK, Bogdana MAKULIŃSKIEGO, Kazimierę, Stanisława MAKULIŃSKICH, Henryka MARCINIAK, dusze w czyśćcu cierpiące

+ Antonię, Stanisława, Władzię, Stasia NOWAK, Mariannę, Marcina, Zofię, Wacława, Mariana, Marysię PYTLIK, Mariannę, Ludwika, Cecylię, Czesława, Zygmunta WODZICKICH, Leontynę, Stanisława BARTCZAK

+ Jadwigę, Wacława SZKLARSKICH

+ Irenę, Jerzego RAJCHERT, Franciszkę, Pawła MIKIELEWICZ, Jana, Franciszka RAJCHERT, Zofię ZAJĄC, Barbarę BURCZYŃSKĄ, Marię KAPCZYŃSKĄ, Halinę ŻAKOWSKĄ, Zdzisława JARMAKOWSKIEGO

+ Władysławę, Wiesława, Czesławę, Leona KUROWSKICH, Mariannę, Józefa, Helenę, Arkadiusza SZYMAŃSKICH, Juliannę, Pawła BRZEZIŃSKICH, Henrykę, Czesława MASTALERCZUK, Wiesława OMLIAŃSKIEGO, Alicję RIDDLE, Apolonię KAMIŃSKĄ, Lucynę LEŚNIEWSKĄ, Marię CHITRUSZKO

+ zm. z rodz. POLONISÓW: Wiktorię, Andrzeja, Michalinę, Antoniego, Janinę, Antoniego, Idę, Radosława, Bronisława, Jana, Jadwigę, Edwarda, Nadzieję, Kazimierza, Klaudię, Borysa, Aleksandra, Wiktorię, Genowefę, Bohdana, Andrzeja, Sławomira, Annę, Krystynę, Andrzeja, Zofię JAWOROWICZ, Janinę MARKIEWICZ, Halinę CHYLIŃSKĄ, Irenę SIKORSKĄ, Aleksandra, Henryka SATOCKICH

+ zm. z rodz. BOBROWSKICH, BRZOZOWSKICH, ZAKRZEWSKICH: Anielę, Władysława, Scholastykę, Zofię, Stanisławę, Bronisława, Helenę, Władysława, Walentynę, Aleksandra, Bronisława, Grzegorza, Tadeusza, zm. z rodz. PIÓRKOWSKICH: Jana, Dominikę, Annę, Katarzynę, Piotra, zm. z rodz. BYCZYCH: Piotra, Domicelę, Michała, Marię, Janinę, Mirosława, Anetę, Irenę

+ Halinę SCHŐFFER, Marię PASIECZNĄ

+ Jadwigę, Fabiana BUKOWSKICH, Barbarę, Jerzego RUCIŃSKICH, Zofię, Józefa RUCIŃSKICH, Eugenię, Piotra KALICKICH, Teresę, Stanisława KALICKICH, Apolonię KALICKĄ, Iwonę NOWAK, Bartłomieja KOTYRBA, Mirosława, Jacka PRYMEK, Krystynę, Stefana FYSZENBERG, Honoratę ŻAK, Przemysława BOGUSZA, Kazimierę, Antoniego RUCIŃSKICH, Bożenę MELAŃCZUK, Elżbietę ZIENIEWICZ

+ Józefa, Barbarę, Jana, DATA, zm. z rodz. DATA, Annę, Pawła, KOZAK, zm. z rodz. CABAJ, Kazimierę, Aleksandra BOLEK, Pawła, Zofię, Mieczysława PÓŁTORAK, zm. z rodz. PÓŁTORAK, Edwarda POTĘPA, Jacka WISNIEWSKIEGO, Adama HAJTO, ks. Józefa SADOWSKIEGO, Janusza KRAJEWSKIEGO, ks. Marka SOBOTĘ, zamordowanych podczas wojen

+ Bogusława KORYTKOWSKIEGO, zm. z rodz. KORYTKOWSKICH, LEŚNIEWSKICH, Elżbietę JAKÓBCZYK, Grażynę KLOCH

+ Helenę, Apolonię, Balwinę, Hieronima DZIĘCIOŁ, Alicję, Zygmunta KAMIŃSKICH

+ Katarzynę, Helenę, Danutę, Janinę, Józefa, Sławonira, zm. w rodz. LISZEWSKICH, POŁECIÓW

+ Ewą, Waldemara, Wiesławę, Sylwestra, Irenkę, Helenę, Stanisława WITKOWSKICH, zm. z rodz. WITKOWSKICH, LESZCZYŃSKICH, KŁOSIEWICZÓW, dusze w czyśćcu cierpiące

+ Mariannę, Stefana, Włodzimierza JACH, Gustawę, Mariana WIERZBIŃSKICH, Marka JABŁOŃSKIEGO, zm. z rodz. JACHÓW, WIERZBIŃSKICH

+ Zbigniewa, Helenę CZERNEK, Antonię, Eugeniusza, Jerzego PAKUŁA, Krystynę, Eugeniusza, Krzysztofa MUĆKA, Annę, Jana NIEDZIELSKICH

+ Genowefę, Jana MĄKA, Apolinarego, Edwarda MĄKA, Emilię ORACZEWSKĄ, Helenę, Jana MARUNOWSKICH, Sabinę, Stanisława LIPIŃSKICH

+ Zofię, Hieronima KACZYŃSKICH, Józefę, Feliksa KACZYŃSKICH, Stanisławę, Antoniego WAGNERÓW, Helenę, Juliana SZEWCZYKOWSKICH, Mariannę, Antoniego WASILEWSKICH, Wandę, Walentego SZARLAK, Zdzisława WASILEWSKIEGO, Mieczysława KRAJEWSKIEGO, Jana OLEWNICZAKA, Jana, Iwonę, Tadeusza KACZYŃSKICH

 

WTOREK

 

+ Edwarda POPOWICZA, Henrykę, Wiktora SKOWYRA, Marię, Czesława RATAJCZAK, Władysławę, Franciszka SCHAB, Zofię, Franciszka RAJTAK, Władysławę, Juliana WÓJCIK, Helenę, Jana POPOWICZ, Janinę, Ludwika NOWOGRODZKICH, Annę, Adama SKOWYRA

+ Janinę, Mariana, Jana ROMANIUKÓW, Henrykę, Tadeusza CZAJKÓW, Annę, Pawła, Feliksa BOROWICZÓW, Mariannę, Tadeusza SKORUPSKICH, Helenę, Piotra ROMANIUKÓW, ks. URCUSA, ks. ŻMIJEWSKIEGO, Ewę LEJEK

+ Franciszkę, Stanisława CICHOCKICH, Leokadię, Franciszka, Franciszkę MAZURKIEWICZÓW, Annę SZELĄGOWSKĄ, Agnieszkę NIEWIAROWSKĄ, Artura ŁUKASIEWICZA, Halinę, Edmunda SZTYGIEL, Elżbietę, Jerzego, Janinę, Czesława, Irenę, Mieczysława, Danutę, Stanisława CICHOCKICH, Irenę, Bernarda BEDNARSKICH

+ Macieja SZTYGIEL, Adamina, Jacka KOTLIŃSKICH

+ Jerzego TABACZYŃSKIEGO, Stanisławę, Edwarda SULECKICH, Martynę, Stanisława MATYJASIK, Alicję, Mariana TABACZYŃSKICH, Włodzimierza SUJECKIEGO

+ zm. z rodz. PRZYBYŁÓW, STRASBURGERÓW

+ Bogdana, Władysławę, Eugeniusza GÓRZYŃSKICH, Matyldę, Eugeniusza, Leszka JASTRZĘBSKICH, Irenę, Edwarda, Bronisławę KSIĘŻOPOLSKICH, Bronisławę, Józefa KRASNODĘBKICH, Hannę, DUMERADZKĄ, Eugeniusza, Teresę ŻURASKICH, Stanisława, Zofię BORUCKICH

+ Władysławę NIESŁUCHOWSKĄ, Elżbietę SOJKA, Alfreda, Zbigniewa NIESŁUCHOWSKIEGO, Henryka, Tadeusza, Jana, Karolinka BEPIERSZCZ, Tadeusza, Mariannę, Kazimierza, Eugeniusza TATARCZAK, Jana, Martę, Stanisława KUSYK, Stanisławę CHRUŚCICKĄ

+ Stefanię, Krzysztofa, Józefa, Urszulę, Leona KŁOSIEWICZÓW, Adama WOŹNIAKA, Grzegorza SZADKOWSKIEGO, Andrzeja, Iwonę TRZUPEK, Kingę CHOROŚ

+ Stefana, Adama, Stefanię STARZEWSKICH, Stanisławę, Wacława, Marię, Józefa DRABIO, Tadeusza ARTYCHA, zm. z rodz. DMOWSKICH, Barbarę, Jerzego BURCHARD, Marię, Zygmunta KRYSZEWSKICH, Danutę, Tolka, Janinę, Eugeniusza, Romana, dusze w czyśćcu cierpiące

+ Lecha, Mariannę, Władysława GÓRKA, Zofię, Kazimierza, Elżbietę, Stanisława ROJEK, Janinę BOCIŃSKĄ

+ Jana, Martę KOSTKA, Jerzego RUMIENCEW, Pawła MALARZ, Wiesławę WŁODARSKĄ, Stefana, Stefanię KORDOWINA, Marzenę TOMASZEWSKICH, Małgorzatę GRZYBOWSKĄ

+ Mirosławę, Tadeusza KRAJEWSKICH, Bogumiła MACIEJEWSKIEGO, Helenę, Mariana MOCZULSKICH, Janinę, Józefa, Adama MOCZULSKICH, Mariannę, Józefa KRAJEWSKICH, Władysławę PRZYBYLSKĄ, Piotra, Bolesława, Wiktora Szumińskich, Aleksandrę, Władysława, Tadeusza MACIEJEWSKICH, Bernard STUCKI, Zofię CIESIELKSĄ, Stanisławę, Jana DUBAJ, Alinę, Tadeusza NORBERCIAK, Michała OSIPIAK

+ Adelę, Antoniego, Annę, Janinę, Alberta, Roberta, Jana, Huberta CZYBIROWSKICH, Leona, Bronisława, Adelę, JANUSZEWSKICH, Feliksa, Jana HORBACZOWSKICH, Weronikę, Józefa, Tadeusza

+ zm. z rodz. SOBOLEWSKICH: Mariannę, Martę, Mieczysława, zm. z rodz. JAROSZÓW: Jana, Krystynę, Stanisława, Helenę, Tadeusza, Danutę, Krzysztofa ZAKRZEWSKIEGO, Urszulę POPIELARZ, Elżbietę ZIENIEWICZ

+ Jarosława SADZYŃSKIEGO, Alicję ZAŁUCKĄ, zm. z rodz. SADZYŃSKICH, KOWALSKICH, PIASECKICH, RZYMOWSKICH, LIPIŃSKICH, PAWEŁAS, Urszulę POPIELARZ

+ Annę, Janusza, Danielę, Feliksa KĘDIORKÓW, Andrzeja, Lucynę, Zofię, Tadeusza GRĘBECKICH, Feliksa, Gryzeldę, Mariannę, Franciszka MISSALÓW, Edwarda, Wiktorię HANS, Stanisława, Leokadii MIZERSKICH, Henryka, Lucynę, Juliannę GRĘBECKICH, Antoniego, Mariannę, Jana, Katarzynę KASIŃSKICH, Józefa, Bronisławę IWAŃSKICH, Jana, Juliannę KĘDZIOREK

+ Grzegorza, Katarzynę KĘDZIORKÓW, Mikołaja, Agatę PAWEŁEK, Stanisława, Helenę KUSKÓW, Wandę, Albinę KACZMARKÓW, Kazimierza STEFANOWICZA, Zygmunta, Irenę, Jana, Marię AUGUSTYNÓW, Józefa, Anielę ZIELIŃSKICH, Irenę MISSALA, Radosława, Tamarę HANSÓW, Stanisława, Alicję ŁUKASIK

+ Bożennę KĘDZIOREK, Stanisława, Mariannę BRUDZIŃSKICH, Ludwika, Apolonię STEFANOWICZÓW, Józefa, Stefanię BRUDZIŃSKICH,

+ Aleksandra, Katarzynę JACZKOWSKICH, Antoniego, Monikę, Józefata, Mariannę ŁUKASIK, Antoniego, Katarzynę ŁUBISZ, nienarodzoną Wandę ŁUKASIK

+ Annę PIWKO, Annę, Władysława DONNER, Mieczysława, Wiesława, Marka, Mariannę PRYGIEL, Ewa, Marka, Adama, Alicję WYGLĘDOWSKICH, Teresę, Stanisława, Wiesławę, Marka SALAS

+ Zdzisława MICHALIK, Mariannę, Zygmunta KRASUSKICH, Janinę, Marka, Eugeniusza Wójcik,

+ Krzysztofa, Wiesławę, Hieronima, zm. z rodz. KWIATKÓW, KRZYKOWSKICH

+ Rafała, Marię, Edwarda, Grzegorza, Wiktorię, Apolonię, Władysława, Helenę, Henryka, Czesława, Sigitas, Antoniego

+ Józefę, Gustawa BIEDRZYCKICH, Ireneusza RAKOWSKIEGO, Teodora, Stanisława, Grzegorza KOMUDA, Janinę, Stanisława, Jarosława SALAK, Barbarę, Michała WALTER, Radosława WALTER, Ireneusza WĄSIKOWSKICH, Halinę, Włodzimierza SKOPCZYŃSKICH

+ Mariannę, Zdzisława BOBOŁOWICZ, Janinę, Bogdana ŚWIDERSKICH, Nadzieję, Eugeniusza, Janinę, Józefa, Marię, Jana, Helenę, Ludmiłę, Renatę, Remigiusza, Agnieszkę, Barbarę, Helenę, Benedykta, Natalię, Michała, Halinę, Czesława, Aurelię, Antoniego, Andrzeja, Zofię, Wojciecha, Wacławę, Juliana, Adama, Bogdana, Krzysztofa, Antoniego, Bogumiłę, Władysława, Marka

+ Julię JANISZEWSKĄ, Zygmunta, Zofię, Witolda, Jerzego SZYWAŁA, Jana, Zofię DORACZYŃSKICH, Jana, Klarę ŚWIERK, Lidię OSTAŁOWSKĄ

+ Gabrielę, Czesław, Antoniego, Włodzimierza, Elżbietę KALINOWSKICH, Janinę ZASADZIŃSKĄ, Zofię, Franciszka KRYSIAK, Jerzego WARDZIAK, Jadwigę, Jana, Włodzimierza MARCZUK, Jacek, Danutę SUCHNIK, Helenę, Józefa SZYMAŃSKICH, Henryka, Władysława, Jakuba SŁABY, Mariannę, Stanisława, Artura POLUSZCZYK, Jolantę NOWAKOWSKĄ, Juliana, Aleksandrę, Jerzego GEC, Hannę KORAB, Agnieszkę RYBAK

 

ŚRODA

 

+ Annę, Kazimierza, Mirosławę, Leszka, Zbigniewa, Jerzego, zm. z rodz. CHINALSKICH, Marię, Józefa, Janusza, z zm. z rodz. KANDEFER, Danutę, Józefa, zm. z rodz. KINEL, Władysławę, Henryka, Krzysztofa HEBICH, Elżbietę, Włodzimierza, zm. z rodz. CZEREPANIAK, Alicję OPALA

+ Janinę, Kazimierza, Zbigniewa KRZEŚNIAKÓW, Helenę, Jana KRZEŚNIAKÓW, zm. z rodz. KOMOROWSKICH, ZIÓŁKOWSKICH, JAKUBOWSKICH, WIECZORKÓW, Tadeusza ŚWIDZIŃSKIEGO, zm. z rodz. TARASÓW

+ Jana, Janinę DANIELEWICZ, Jadwigę MOŻEJKO, Bogdana BUKOWSKIEGO, Irenę, Aleksandra TREJGO, Adama PAWIŃSKIEGO, Zofię BARCIKOWSKĄ, Marię MOŻEJKO, Bolesława, Bolesławę DANIELEWICZ, Edwarda DANIELEWICZ, Danutę ŁUCZAK

+ Tadeusza, Helenę, Stanisława, Stanisławę, Franciszkę, Stanisława, Edmunda

+ Janinę, Henryka KSIĄŻEK, Marię, Teodora MAZURÓW, Janinę PAROL, Ryszarda, Marka MAZUR, zm. z rodz. KSIĄŻKÓW, MAZURÓW, KRZYŻANOWSKICH, CHMURZYŃSKICH

+ Wandę KUBANOWSKĄ, Jana SUŁKA, płk. Adama GIZĘ, zm. z rodz. KUBANOWSKICH, SUŁKÓW, JEZIERSKICH, SŁOJEWSKICH

+ zm. z rodz. KOTÓW, RADOMSKICH, RODEK, WĘGRZYNOWICZÓW, SARZYŃSKICH, WALCZAKÓW, ZABOROWSKICH

+ Kunegundę, Marię, Henryka, Józefa, Władysława, Walerię STĘPNIAK, Rozalię, Józefa GÓRECKICH

+ Józefa BRYC, Katarzynę, Wawrzyńca BOJAKOWSKICH, Annę, Kazimierza BRYC, Jana BOJAKOWSKIEGO

+ Kazimierę, Ryszarda KUROWSKICH, Aleksandrę, Szczepana BANY, Anielę, Piotra KUROWSKICH, Stanisławę, Stefana SMOLIŃSKICH, Feliksę, Stefana BIEŃKÓW, Annę, Zbigniewa OLEK, Waldemara BADAJ, zm. z rodz. GADZIAK, ISIO, BIENIEK, BANY, SMOLIŃSKICH, KUROWSKICH, KOŁDEJ, JAMROŻEK, WEŁNA

+ Waldemara PEDIUK, Małgorzatę PEDIUK-WIERESZKA, Józefę PEDIUK, Jana, Kazimierę, Eleonora CHMIELEWSKICH

+Rozalię, Jana, Stanisława, Tomasza, Leona LESZCZYŃSKICH, Mariannę, Franciszka, Helenę KRĘCIWILK

+ Helenę, Aleksandra, Stanisława SIEŃSKICH, Alicję ĆWIRTĘ, Antoninę, Stefana MACIOS, Jana, Zofię, Henrykę KOWALSKICH, Jana, Mariannę NIEWĘGŁOWSKICH, Rozalię, Apolinarego ŁABUDA, Mirosławę, Grzegorza DEJER, Krystynę, Edwarda MUSZYŃSKICH, siostrę ŻAK, Helenę CHOŁYK, dusze potrzebujące Bożego Miłosierdzia

+Teresę, Tadeusza LIPIŃSKICH, Alfredę, Lucjana MAJCHROWSKICH, Halinę, Ireneusza SIKORÓW, Wiesława WIŚNIEWSKIEGO

+ Annę, Franciszka, Martę, Kacpra BODZIONY, Helenę, Władysława, Zdzisława ROŻEK, Jana SIENKOWSKIEGO

+ Annę, Helenę, Tadeusza NAJDA, Annę, Helenę, Jerzego TRYSŁA

+ Bronisławę, Helenę, Marię, Anielę, Wandę, Józefa, Stanisława, Jana, Stanisława ADAMCZYKÓW, Marię, Józefę, Sebastiana FLIZAK, Władysława FESZLER, Elżbietę SZEWCZYKIEWICZ, Janinę, Leopolda LEWANDOWSKICH, Adolfa GŁASZCZKA, Marię, Sylwestra PIOTROWSKICH, Janinę, Janusza LUBIERSKICH, Danutę, Karola BĘBEN, Leonardę HELEWSKĄ

+ Mariannę, Danutę, Annę, Bronisława, Franciszka, Zygmunta, Henryka BARTUSZEK

+ FABIANA ŁĘSKIEGO, ANIELĘ, SZYMONA KUCHCIŃSKICH, Józefę, Ignacego KORNACKIEGO

+ Alicję BUCZEK, Stanisława, Mariannę BARTOLD

+ Irenę, Bernarda, Stanisławę, Leona, Natalię, Jana, Teresę, Stanisława, Janinę, Tadeusza, Danutę, Eugeniusza, Stanisława, Józefę, Stanisława, Józefa, Mariana, Jadwigę, Waldemara, Andrzeja, Barbarę

+ męża Stefana, syna Janusza, wnuka Jarosława, rodziców: Józefę, Jana, teściów: Józefę, Stanisława, zm. z rodz. KIEPASÓW, CHMIELEWSKICH, KOSELÓW, MARCINKOWSKICH, NOBISÓW, dusze w czyśćcu cierpiące

+ Stanisławę, Wacława, Marię, Józefa DRABIO, Stefana, Adama, Stefanię STARZEWSKICH, Tadeusza ARTYCHA, zm. z rodz. DMOWSKICH, Barbarę, Jerzego, Marię, Zygmunta, Danutę TOLKA, dusze w czyśćcu cierpiące

+ Helenę, Stanisława PRZYBOROWSKICH, Feliksa, Leokadię PRZYBOROWSKICH, Piotra, Feliksę CEGIEŁKÓW, Alicję, Bolesława, Mirosława MAJEK, zm. z rodz. STROMSKICH

+ Wandę, Jana SZUBERT, Jana MICHAŁOWSKICH, Wiesława, Eugenię SZUBERT, Waldemara SZUBERT, Janinę MICHAŁOWSKĄ, Alicję CHRUŚCIŃSKĄ

+ Józefę, Barbarę, Stanisława, Teresę, Karola SZCZOTKA, Jana, Agnieszkę, Anielę, Zofię, Michała, Annę, Emilię, Jana, Andrzeja CAPUTA, Bolesława, Joannę POGONOWSKICH, Apolonię, Władysława OBARA, Jana, Walerię, Jana PITURA, Stanisława, Mariannę, Stanisława, Stanisławę, Edwarda, Stefanię, Wiesławę KUREK, Bożenę, Helenę, Henryka GAŃKO

+ Alicję, Bolesława, Mirosława, zm. z rodz. Majek, Mariana ADAMCZYK

+ Anielę, Mieczysława MOCH, Jadwigę, Zofię, Kazimierza NIEWIADOMSKICH, Krystynę KRÓLIK, ks. Kazimierza, s. Bogumiłę, Franciszkę, Bolesława, Władysława, Józefa, Jana WÓJCIK, dusze w czyśćcu cierpiące

+ Janinę, Stanisława PONIATOWSKICH, Józefę, Dominika, Grzegorza HRUBCZYŃSKICH, Marię NIEWIAROWSKĄ, Annę PONIATOWSKĄ, Tadeusza BOGUSZEWSKIEGO, Marię, Antoniego, Ryszarda SAWICKICH

+ Janinę, Jana, Marka, Ryszarda, Stanisława, Stanisławę TUREK, Katarzynę, Władysława, Andrzeja, Grażynę, Elżbietę JANAS, Katarzynę, Andrzeja OLECH

+ Elżbietę GOSK, Teodora SIERZPUTOWSKIEGO, Stanisława JAŁBRZYKOWSKIEGO, Apolonię, Ignacego GOSK, Józefę, Józefa PIEKARCZYK, Leokadię, Czesława JARCZEWSKICH

+ Helenę, Józefa, Janusza, Zbigniewa, Marię, Andrzeja KALISZAN, Romana, Helenę, NAPIERAŁA, Zbigniewa, Marię KOWALSKICH, Dionizego, Mirosławę KLAWITER, Benito CHAROŃSKIEGO, Stanisława, Stanisławę ZANIEWICZ, Kazimierę, Sebastiana, Magdalenę SIKORSKICH, Helenę MICHALAK

+ Eugeniusza BISKUPSKIEGO, Władysławę, Bronisława KLOSKA, Genowefę, Zygmunta BISKUPSKIEGO

+ Krystynę, Stanisława PIÓRKOWSKICH, Grażynę i Leszka STEFAŃSKICH, Helenę, Aleksandra JAZOWSKICH, Stanisławę, Wincentego PIÓRKOWSKICH, Wiesławę PIÓRKOWSKĄ

+ Stanisława ABRAMCZYKA, Katarzynę, Stanisława, Edwarda, Jana ABRAMCZYKÓW. Adama ABRAMCZYKA, Jadwigę NIEDŹWIEDZKĄ, Annę, Piotra, Hieronima, Marka BIAŁCZAK, Stanisława SZUTKOWSKIEGO, Zofię, Stanisława, Hieronima GRZYB

+ Stanisławę, Edmunda FRYDRYK, Aleksandrę, Stanisława, Zenona KWIATEK, Stanisława LESZCZYŃSKIEGO, Janinę, Edwarda ZAWADZKICH, Władysława KOSTECKIEGO, Stefanię, Marię BOGUCKĄ

+ Zbigniewa ROKITĘ, Janinę, Bolesława, Zenona, Krzysztofa ROKITÓW, Sabinę, Edwarda MYSZYŃSKICH, dziadków KULCZYŃSKICH, MYSZYŃSKICH, Stanisławę, Zdzisława, Bogdana WIŃCZEWSKIEGO

+ Janinę, Bronisława KOMOSIŃSKICH, Hannę, Bożenę, Sławomira, Zofię, Józefa WIĘCKOWSKICH, zm. z rodz. Piotra, Pawła, Adama

+ Bożenę DEC, Emilię, Marię, Ewę, Katarzynę, Jana, Tomasza, Jakuba, PĘDZIWIATR, Czesława, Jakuba, Marię, Mariannę, Władysławę, RACHFALSKICH, Helenę, Stanisławę, DUL, Zofię, Ewę, Jana, Adama, Filipa, SETMAJER, Bronisławę, Ernesta HELSTEIN, Jana z rodz. LIPKA, Władysława z rodz.

+ Jana, Genowefę NIELIPIŃSKICH, Jana NOWICKIEGO z rodziną, Franciszka MUCIEK, Marię, Anielę, Bolesława KANIA, Zofię KOBYLAŻ, Jana, Anielę, Ewę, Grażynę, Jerzego DWORECKIEGO, Agatę, Zdzisława PAWLAKA z rodziną, Jana JANECZKO z rodziną, Helenę TULEJ z rodziną

+ Nadzieję, Franciszka, Wiesława, Mariannę, Józefa, Konrada, Marię

+ Stanisława TRYC

+ zm. z rodz. RUDNICKICH, KACZOREK, MAZUR

 

CZWARTEK

 

+ Janinę, Reginę, Józefę ŻUKÓW, Annę, Zygmunta, Józefa GMITRZUKÓW, Krystynę, Antoniego, Natalię WYRZYKOWICZ, Władysławę, Annę, Jana KLEPACKICH, Annę KOWALSKĄ, Ludwikę SOSZKO

+ Helenę BŁASZCZAK, zm. z rodz. BŁASZCZAK

+ Adama LESIKOWSKIEGO, Artura SZYMANIK, Zofię RASTAWICKĄ, Annę KOZIGRODZKĄ, zm. z rodz. IGNATIUK, KAWYCZ, Andrzeja KAWYCZA, Waldemara, Krzysztofa, Wiesława STATKOWSKICH, Mariannę RYŚ

+ zm. z rodz. RACZYŃSKICH, RODZAJEWSKICH, KOSTECKICH, BUCZEK, ŚNIEG, ZARZYCKICH, Andrzeja ZABIELSKIEGO, Marię, Zygmunta SŁOWIŃSKICH, zm. z rodz. ZABIELSKICH, STATKOWSKICH, SOSZTAK

+ Kazimierza, Bolesławę, Józefa SZCZECIŃSKICH, Marię, Michała, Józefa UŚCIJANIUK

+ Stanisława NAWROTA, Ryszarda RZEWNICKIEGO, Mariana, Annę NIEGOCKICH

+ Apolinarego, Stanisławę, Stanisława, Szymona, Mieczysława POWIERŻA

+ Albinę, Czesława, Stanisława, Mariannę, Jana KOWALIK

+ Zofię, Stanisława, Władysława, Leokadię, Jana, Marię, Katarzynę, Jana, Wandę, Barbarę

+ Mariannę, Ryszarda BORYSEWICZ, Eulalię, Jerzego ROGACZEWSKICH

+ Bronisława, Anielę, Henryka, Stanisława, Izabelę, Alinę TRĄBIŃSKICH, Bogdana, Irenę, Józefę, Beatę MOSTOWSKICH, Bogumiłę, Ireneusza RADZIUKIEWICZ, Antoniego LUDWINIAKA, Stanisławę CHOJNACKĄ

+ Lucynę, Bogdana MILEWSKICH, Helenę, Mieczysława LIS, Helenę, Zygmunta STANECKICH, Teresę, Jana KARWACKICH, Tadeusza, Stanisławę WÓJCIK, Stefana LIS, Bronisławę SIEROŃ

+ Jana URBANA, Reginę, Pawła PIETRZAK, Genowefę, Jana GRABOWSKICH, Stefanię URBAN, Halinę, Romana SZLAGĘ, Przemysława, Jarosława PETOWSKIEGO, zm. z rodz. GRABOWSKICH, URBANÓW, KOWALCZYKÓW, GAJEWSKICH, PETOWSKICH

+ Marię, Mirosława, Edwarda KOTUSIEWICZÓW

+ zm. z rodz. DOBRANOWSKICH, MELAKÓW, ORDAKÓW

+ Kazimierza, Lucynę, Stanisława, Janinę, Antoniego zm. z rodz. IWANOWICZÓW, Adolfa, Helenę SOROKÓW

+ Janusza, Stanisława ZADĘCKICH, Władysławę, Mariana DOBROWOLSKICH

+ Jana, Michała, Stanisława, Władysławę, Jana, Bronisławę, Mieczysława, Lucjana, Zygmunta, Mariana, Kazimierę, Jana, Genowefę, Mariana, Leszka, Józefa, Józefę, Agnieszkę, Zdzisława, zm. z rodz. KOWALSKICH, SZYSZKO, RYGIELSKICH, WYZIŃSKICH, SZTYBRÓW

+ Stanisława, Mieczysława, Krystynę PODGÓRSKICH, Bolesława, Janinę, Józefa, Wiktorię GRECHUTA, Mikołaja, Katarzynę BOROWSKICH, Jana, Stanisławę MATUSIAK, Sławomira, Ewę HRYCAJ

+ Władysława, Cecylię, Annę, Władysława MALEC, Jana, Franciszka MAREK, Halinę, Helenę, Władysława FALKOWSKICH, Jana, Eleonorę GORCZYCA, Zbigniewa RZĄSA, Marię, Bogdana PARYŻ

+ Stanisława, Kazimierę JUSZCZAK, zm. z rodz. JUSZCZAKÓW, BRYSIÓW, Stanisława ROGOWSKIEGO, zm. z rodz. ROGOWSKICH, ŚWIERCZAKÓW

+ Sabinę, Stanisława, MISZTA, Ryszarda KUREK, Aleksandrę, Jana KUREK, Teresę ZŁOTNICKĄ

+ Stanisława, Bronisławę TYSZKO, Wincentego, Janinę KRAMARZ

+ Henryka, Walerię WOLNIARSKICH, Jerzego WOLNIARSKIEGO, Władysława Wojtasia, Kazimierza GILARSKIEGO

+ Władysława, Stanisławę, Mariana, Juliana WASYL, Katarzynę zm. z rodz. LIWAKÓW, Marię, Leona, Mariannę, zm. z rodz. STADNICKICH, Janinę, Józefa, Annę, Piotra, Marię, Józefa, Antoninę, Stanisława, Annę WAWRZYNIEC

+ Stefanię, Józefa WITESKA, Janinę, Stanisława, Marcina LESIECKIEGO, dusze w czyśćcu cierpiące

+ Walerego, Mariannę CHARBAT, Michała, Władysławę KABAŁA, Stanisława, Zofię ŁUSZCZYŃSKICH, Edwarda, Genowefę BRZOZOWSKICH, Leszka, Ryszarda BRZOZOWSKICH, Anielę, Józefa GRZEGORCZYK, Mariannę, Romana CHARBAT, Władysława, Halinę KOWALSKICH, Jana MŁYNARSKIEGO, Andrzeja, Teresę KOWALSKICH, Eugeniusza KUPCA

+ Stanisława, Walentynę, Stefana, Genowefę, Kazimierza KIERSIKOWSKICH, Stanisławę, Wiesławę, Henryka SCHNEIDER, Teresę, Stefana GAJÓWKA, Janinę, Henrykę OWSIŃSKICH, Zofię SYNOWIECKĄ, Danutę DOBRZAŃSKĄ, Marka KRUCZYK, Dorotę, Jerzego ŁABANOWSKICH, Helenę, Jerzego LANGE, Barbarę, Macieja NOWAKÓW, zm. z rodz. JABŁOWSKICH

+ Jadwigę, Józefa KRAUZ, Marię, Józefa, Władysława, Zbigniewa GĄSIOROWSKICH, Helenę, Ludwika KAŁUZIŃSKICH, Tadeusza MICHALSKIEGO, Krystynę MROZOWSKĄ

+ Katarzynę, Stanisława PIĘKOŚ, Katarzynę, Władysława KOTÓW, Teresę BŁASZCZUK, Kazimierza, Bartosza KAPŁON, Zbigniewa HARASYMOWICZA

+ zm. z rodz. BUSZTA, RIEDEL, PACZKO, LEJA, CZETOWICZ, STRONKA, GURBAN, GADOMSKICH, FICNER, SAK, SZPIGANOWICZ, KLEPUSIEWICZ, SZULC, dusze w czyśćcu cierpiące

+ Marię, Wojciecha ZIĘBA, Ryszarda, Halinę, Julię UKLEJA, Marię, Franciszka JAKUBOWSKICH, Zofię GUT, Barbarę, Ryszarda, Władysława JAKUBOWSKICH, Dawida LEGUTKO, Cecylię KORIA, Zdzisława SZLOSU, Aurelię KASPRZYKOWSKĄ, Zofię MADEJ, Helenę KOWAL, Jadwigę NOWAK

+ Ks. bpa Tadeusza PŁOSKIEGO, ks. bpa. Józefa ZAWITKOWSKIEGO, ks. bpa. Jana STRYNĘ, ks. Edwarda ŻMIJEWSKIEGO, ks. Andrzeja JEDYNAKA, ks. Mariana ŁOPATKA, ks. Michała SOPATA, Tadeusza WASILEWSKIEGO, zm. Ojców i Braci Paulinów, zm. kapelanów Ordynariatu Polowego

+ Czesława KURPESA, Eugenię, Czesława JANUS, Krystynę, Edwarda DZIECICÓW, Józefę, Zdzisława KURPESA, zm. z rodz. JANUSÓW, DZIEDZICÓW, KURPESÓW, MACIEJCZYKÓW

 

PIĄTEK

 

+ Annę, Franciszka, Józefa KOŻUCHOWSKICH, Mariannę, Romualda STROIŃSKICH, ks. Mariana STROIŃSKIEGO, Romualda BIELSKIEGO, zm. z rodz. KOZUCHOWSKICH, STROIŃSKICH, KAWKÓW, ROMANIUKÓW, WIERZBICKICH, RUCIŃSKICH, STEIDLERÓW

+ Henryka, Mieczysława, Czesława STRYJEK, Piotra, Barbarę, Jerzego, Arkadiusza CZOSTEK, Mirosława, Tadeusza, Józefa JASIŃSKICH, Antoniego, Genowefę, Zygmunta WIELĄDEK, Roberta WŁOGĘ, Alicję KRAWCZYK, Zofię MARCINKOWSKĄ, Henryka WRÓBLEWSKIEGO, Kazimierę POŁASKĄ, Andrzeja ZADROŻNEGO, dusze w czyśćcu cierpiące

+ Weronikę, Aleksandra, Stanisławę, Józefa RYSZKOWSKICH, Barbarę, Bolesława PORADZKICH, Zenobię, Mateusza KUJAWÓW, Heliodorę, Mariana, Marcyjannę, Józefa, Zofię, Franciszkę MALINOWSKICH, Mariannę, Józefa, Genowefę, Mariana MUSIAŁÓW, Heliodorę, Stanisława GRADÓW, Irenę, Józefa SULMÓW, Adelajdę ŁASZKOWSKĄ, Longina, PRZYBYŁ, Jana SUSIA, Józefę, Romana KOMOROWSKICH, Tadeusza KASZA, Urszulę, Zbigniewa, Władysława ROŻNOWSKICH, Amelię, Henryka, Aleksandrę, zm. z rodz. KAMIŃŚKICH, ŁASZEWSKICH, KONOPIK, PORADZKICH, STRACHÓW, MUSIAŁÓW, KUJAWÓW, GROCHOWSKICH, WOŹNIAK-LIS, MORYCIŃSKICH, BYLIŃSKICH

+ Mariannę, Kazimierza WIECZOREK, Krystynę, Czesława SOSZKA, Stanisławę BROSZKO, Barbarę, Ryszarda JACKIEWICZ, Zofię, Feliksa WIECZOREK, Paulinę WIECZOREK, Janinę KOWALCZYK, Mariannę, Władysława DRZEWICZ, Roberta IZDEBSKIEGO, Władysławę, Piotra FRELAK

+ Edwarda, Janinę CIELNIASZEK, Stanisława, Józefę KOZŁOWSKICH, Alberta KOZŁOWSKIEGO, Bolesława, Lucję, Pawła FABA, Władysława, Stanisławę OKRZEJA, Janusza WÓJCIK, Barbarę SOBOLEWSKĄ, Elżbietę, Józefa OLSZEWSKICH, Alicję GRABIS, Nadzię, Zenona KOPCZYŃSKICH, Tomasza, Antonię CIELNIASZEK

+ Franciszkę POPOPCZYK, Antoniego, Piotra, Helenę POPCZYK, Zdzisława, Tadeusza OKRZEJA, Danutę MAGDZIAK, Władysława, Jana MAGDZIAK, Mirosława, Stefanię, Mieczysława BIJAK, Wiesławę OLSZEWSKĄ, Aleksandrę, Wita TRZCIONKA, Waldemara, Mieczysławę, Marię Krzysztofa RADZIWEK

+ Helenę, Tadeusza, Marię, Stanisława, Jana SYCHOWSKICH, Julię PABIAN, Karola TYLEK, Wacława MROWCA

+ Helenę, Tadeusza CZUBAK, Mariannę, Stanisława FRĄK, Wiktorię, Michała FORYSIAK, Katarzynę, Stanisławę FORYSIAK, Wojciecha FORYSIAK, Marię, Stanisława DRÓŻDŻ, Annę BARYŁKIEWICZ, Jadwigę, Andrzeja PASTUSZKA, Helenę, Wincentego, Józefę, Stanisława PASTUSZKA

+ zm. z rodz. GOLUBIEWSKICH, nauczycieli z liceum i studiów, kapłanów pomordowanych w Ukrainie oraz przez okupantów w obozach koncentracyjnych, ofiary II wojny światowej, zesłanych na Syberię, zm. bez sakramentów świętych

+ Antoniego, Magdalenę, Jana, Zofię, Józefę, Ludwika ŻUKOWSKICH oraz zm. z rodz. Antoniego PAWLINA, Anielę, Józefa, Edwarda ŻYKOWSKICH, Michała, Katarzynę, Janinę, Karola, Wojciecha, Stanisława, zm. z rodz. ŻUKOWSKICH, GRESZCZYJÓW, Jana, Marię, Antoniego, Marię, zm. z rodz. HOCÓW: Jana, Melanię, Edwarda, Marię, zm. z rodz. CHAMERÓW:, Krystynę oraz 10-cioro rodzeństwa, zm. z rodz. BUCZKOWSKICH: Ludwika, Józefę, Stanisława, zm. rodz. NOWAKÓW, SZULÓW, GRABOWSKICH, CHMIELOWSKICH, SZCZERBATYCH, GILEWICZÓW, DOPIERALSKICH

+ Józefa, Franciszkę, Weronikę, Wojciecha, Bogdana, Jana KROCZAK

+ Kazimierza, Bartosza KAPŁON, Stanisława, Zofię, Rafała KAPŁON, Stanisława, Katarzynę PIEKOŚ, Zbigniewa HARASYMOWICZ, Michała HAWRYLAK, Romana, Krystynę CHODKOWSKICH, Wacława, Stefanię PETNIAK, Bogdana KĘDZIORA, Urszulę POPIELARZ, ks. Jerzego LIC, dusze w czyśćcu cierpiące

+ Annę, Jerzego MAJDAN

+ Andrzeja NAŁĘCZ-KOBIERZYCKIEGO, zm. z rodz. KOBIERZYCKICH

+ Marię, Józefa SIENIEK

+ zm. z rodz. ŻYCHLIŃSKICH

+ Joannę MIERZEJEWSKĄ, Jacka MUSZYŃSKIEGO, Janinę, Eugeniusza SIARKIEWICZ

+ Henrykę, Kazimierza, Danutę, Zbigniewa, Krystynę, Helenę, Jana PIASECKICH, Reginę, Henryka, Filipinę, Franciszka, Teresę SAWICKICH, Marię, Hieronima KOZIARSKICH, Stanisławę, Tomasza TROCHIM, Michała, Mariannę, Jana MICHALSKICH, Zofię, Stanisława, Waldemara ZIELIŃSKICH, Halinę, Jerzego KIELAK

+ Zbigniewa KALISZAN

+ zm. z rodz. RAŻEWSKICH, KISIELEWICZÓW

+ Irenę BIERNACKĄ, Mirosławę KRAWCZYK, Mariana WÓJCIK, Irenę, Bogdana, Genowefę, Włodzimierza, Cecylię, Zofię, Elżbietę

+ Rozalię, Stanisława MICHALCZUK, Marię MATEJEK, Zdzisława, Mariannę, Władysława WOLSCICH

+ Elżbietę, Janusza SUCHECKICH, Stefanię, Stanisława CHMIELEWSKICH

+ Agatę, Wandę, Izydora, Jerzego, Henryka NIEWĘGŁOWSKICH, Tadeusza, Irenę JAGLIŃSKICH

+ Cecylię, Wiktora, Wiktora, zm. z rodz. TYSZKIEWICZÓW, Leokadię, Jana, Halinę, Stanisława, Zdzisława WIŚNIEWSKICH

+ Barbarę, Zdzisława JABŁOŃSKICH, Krystynę, Zbigniewa POŁOK, Hannę KUJAWOWICZ, Hannę JABŁOŃSKĄ, Jacka ŁAWNICKIEGO, Grzegorza WALENCIKA

+ Józefę, Annę, Józefa, Eugeniusza PACEWICZ, Leokadię OLSZEWSKĄ, Longina, Czesława MIĄCZYŃSKICH, Leokadię TUŚNIO, Marię, Bogdana, Aleksego, BUGAJ, Marię, Stefana ŻAK

+ Krystynę, Julię, Stanisława, Józefa SAWICKICH, Mariannę, Kazimierza KURKÓW, Halinę, Wojciecha BEDNARKÓW, Zofię, Edmunda MALISZEWSKICH

+ Genowefę, Józefa WYSOCKICH, Reginę, Zygmunta, Stanisława, Janusza BUKOWSKICH, Andrzeja WYSOCKICH

+ Mieczysława zm. z rodz. KANTARSKICH, Stanisławę, Mariana, Adama, Ewę PATEREK

+Edwarda, Antoniego, Aleksandra, Zofię, Krystynę

+ Franciszkę, Aleksandra GRZĘDA, Franciszkę JARZĘBSKĄ, Krystynę, Władysława HANIEWICZ

+ Jadwigę, Włodzimierza KIŻUK, Lucynę ROGULSKĄ, Grasilda HANIEWICZ

+ Aleksandra, Jadwigę WŁOSZCZYZNA, Mieczysława BOGUSZ, Kazimierza WŁOSZCZYZNA, Barbarę, Artura BLOK, Irenę GROMIŃSKĄ, Waldemara, Julię BĄK

+ zm. z rodz. ŁOKCIÓW: Tadeusza, Helenę, Irenę, Zofię, Józefa, zm. z rodz. ROGOWSKICH: Jadwigę, Józefa, Henryka, Mieczysława, Wiesława

+ Barbarę, Remigiusza PIETRUKIEWICZ, Jana GIEROŃ, Stefana ZAŁUSKA

+ zm. z rodz. NOSARZEWSKICH: Grzegorza, Wandę, Tomasza, Jana, Włodzimierza, zm. z rodz. Żbikowskich: Wacława, Wandę, Aleksandrę BALCERZAK  

+ Romana ŁOBODA, Janinę LUTOSTAŃSKĄ, Jana KUĆ, Urszulę ŻYŻNIEWSKĄ

+Jolantę, Wojciecha PUCHALSKICH, Olgę, Stefana, Ryszarda WSZKOŁA, Stanisławę, Józefa BROCKI, Irenę ŁOKIETEK, zm. z rodz. JURCZUKÓW

+ Stanisława BRZEGOWSKIEGO, Annę MIKOS, zm. z rodz. KURCZABÓW, BRZEGOWSKICH, KUNIKOWSKICH, Wandę

+ Helenę, Martę, Józefa, Czesława STEĆ