4 grudnia 2018

BIERZMOWANIE 2023

W niedzielę, 11 grudnia, po Mszy św. o godz. 12.00 odbędzie się kolejne spotkanie młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania. 

Zapraszamy kandydatów do uczestnictwa w rekolekcjach adwentowych od 11 do 13 grudnia br.

ks. por. Mariusz Gawłowski
 wikariusz