WAŻNY KOMUNIKAT!!!

Drodzy Parafianie,w związku z zaostrzeniem środków w walce z epidemią i zarazem niemożliwością dostosowania uczestnictwa we Mszy św. do 5 osób informujemy, że Msze św. sprawujemy  o wyznaczonych godzinach (7.00 i 18.00) bez uczestnictwa wiernych. Prosimy o duchowe łączenie się z nami, zwłaszcza Tych Parafian, którzy zamówili intencje Mszy św. Prosimy o pozostanie w domach, Read more about WAŻNY KOMUNIKAT!!![…]

Dekret Biskupa Polowego dotyczący działalności duszpasterskiej Ordynariatu Polowego w sytuacji epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 20 marca br. został ogłoszony stan epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zmienia to kontekst działalności duszpasterstwa wojskowego. Po uważnym przeanalizowaniu sytuacji w kraju oraz zadań nałożonych na Wojsko Polskie i służby mundurowe postanawiam, co następuje: Przedłużam, aż do odwołania, dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii udzieloną w dniu 12 marca br. (Dyspensa, Read more about Dekret Biskupa Polowego dotyczący działalności duszpasterskiej Ordynariatu Polowego w sytuacji epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej[…]

WAŻNE INFORMACJE

Wypełniając zarządzenie Biskupa Polowego WP z dnia 14 marca br. proszę o korzystanie z dyspensy od niedzielnej Mszy św. aby liczba uczestników nie przekraczała 50 osób.Msze św. będą odprawiana o wyznaczonych godzinach. Proszę, aby w miarę możliwości we Mszach św. uczestniczyły osoby, które zamówiły intencje, tak, aby nie przekroczyć wskazanej liczby osób. Ponad to: w Read more about WAŻNE INFORMACJE[…]

ZARZĄDZENIE BISKUPA POLOWEGO

Zarządzenie Biskupa Polowego Wojska Polskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego na terenie naszej Ojczyzny Stosując się do rozporządzeń władz państwowych z dnia 13 marca br. podjąłem następujące decyzje dotyczące Ordynariatu Polowego: Zobowiązuję wszystkich księży kapelanów, aby wyegzekwowali zasadę obecności na Mszy św. maksymalnie do 50 osób wliczając celebransa, co zostało nakazane w rozporządzeniu władz państwowych. Read more about ZARZĄDZENIE BISKUPA POLOWEGO[…]

DYSPENSA

      DYSPENSA  Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 oraz kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym Ordynariatu Polowego: osobom w podeszłym wieku oraz tym, którzy się nimi opiekują, Read more about DYSPENSA[…]

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

W uroczystość Objawienia Pańskiego obchodziliśmy Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. W naszej wspólnocie parafialnej gościliśmy ks. Marka Pasiuka – pallotyna – wieloletniego misjonarza z Zairu i Konga, który poprzez kazania przybliżył nam pracę misyjną. Misjonarz, jak mówił ks. Marek, najpierw niesie Jezusa, daje Jezusa, wskazuje na Jezusa, doprowadza do spotkania z Chrystusem. Musi być Read more about UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO[…]

ŻYCZENIA

„I pomyśl, jakie to dziwne,że Bóg miał lata dziecinne,matkę, osiołka, Betlejem”. (ks. Jan Twardowski)     Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia: Głębokiej radości i odważnego przyjęcia Bożej Dzieciny w tę Noc i w całym Nowym Roku 2020.Niech Boże błogosławieństwo stale Wam towarzyszy na drogach Waszego życia. Składając życzenia pragniemy Read more about ŻYCZENIA[…]

„ADWENTOWE DROGOWSKAZY”

W dniach od 8 do 10 grudnia w naszej parafii  odbyły się rekolekcje Adwentowe, które prowadził ksiądz kpt. Maksymilian Jezierski, kapelan Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Ksiądz rekolekcjonista posłużył się porównaniem naszego ludzkiego życia go górskiej wspinaczki, której celem jest zdobycie szczytu. Tym szczytem naszych pragnień i marzeń ma być doświadczenie żywej obecności Boga, który Read more about „ADWENTOWE DROGOWSKAZY”[…]

ODPUST PARAFIALNY…

W niedzielę 17 listopada br. nasza wspólnota parafialna  przeżywała uroczystość ku czci św. o. Rafała Kalinowskiego. Tego dnia homilie okolicznościową głosił ks. kan. płk Mariusz Tołwiński – wikariusz biskupi i proboszcz Katedry Polowej WP. Kaznodzieja w homilii przypomniał znaczenie odpustu parafialnego w kontekście powracania człowieka do przyjaźni z Bogiem. Odpust jest darem Kościoła, w którym Read more about ODPUST PARAFIALNY…[…]