2 listopada 2018

WYPOMINKI 2019/2020

Przez cały miesiąc listopad po wieczornych Mszach św. modlimy się w intencji poleconych zmarłych, zaś przez cały rok w intencji poleconych zmarłych będziemy sprawować Mszę św. w pierwsze poniedziałki miesiąca o godz. 18.00.

[Szybkie szukanie Ctrl+f]

 

PONIEDZIAŁEK

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY DUSZE ŚP:

Józefa JURASZEK, Janiny, Alojzego, Krystyny ZAWADA, Szczepana Wiktorii KĄKOL; Antoniny i Stanisława NOWAK, Marianny, Marcina, Zofii, Wacława, Marysi PYTLIK, Leontyny i Stanisława BARTCZAK, Marianny, Ludwika, Cecylii, Czesława, Zygmunta, WODZICKICH; Zofii MADEJ, z rodz. MADEJÓW, JASIŃSKICH, NAWROTÓW, KUROWSKICH; Józefa, Franciszka, Weroniki, Wojciecha, Bogdana Jana KROCZAK, Stanisława, Marii, Tadeusza, Heleny SYCHOWSKICH, Anieli MROWCA, Julii PABIAN, Karola TYLEK; z rodz. ZAJĄCZKOWSKICH: Kseni, Stefanii, Stefana, Władysława, Jana, Waldemara, z rodz. KRÓL: Wandy, Jana, Józefa, Andrzeja, Ireneusza, z rodz. MACIEJEWSKICH: Lucyny, Zygmunta; Krystyny i Józefa LESZCZYŃSKICH, Teresy i Henryka ZALEWSKICH, Wiktorka LESZCZYŃSKIEGO, Władysławy i Tadeusza FILIPOWSKICH, Józefy i Michała TOMASZEWSKICH; Józefy, Tadeusza, Józefy, Feliksa, Jana KACALIŃSKICH, Henryka RUDNICKIEGO, Katarzyny WÓJCIK, Jadwigi i Józefa WÓJTOWICZ, Krystyny i Zdzisława GUŁA, Józefy i Michała KOSIERADZKICH, Lucjana i Marianny GIZIŃSKICH, Henryka, Marianna, Zofii, Aldony, Stefana SOBOTÓW, Teresy i Emila PLEWKO; Marii SMOLEŃ, Stanisława SMOLEŃ, Piotra SMOLEŃ, Stanisława LIZAK, Jana JUSZKIEWICZ, Tadeusza OPACH, Kazimierza CISAK, Józefa LIZAK, Zofii NOWAK; Andrzeja Wandy, Rajmunda, Heleny, Alicji, Marii, Zenona, Stanisława, Ireny, Marka, Zofii, Antoniego, Teresy, z rodzi. STECIUK, FILIPEK, LISOWSKICH; Wandy KUCHARSKIEJ, Haliny KUCHARSKIEJ, Marii SŁOWIŃSKIEJ, Anny i Bazylego BOCHNO, Barbary i Mariana WESÓŁ, Anny ROZENGART, Szczepana RYSZKIEWICZA, Anny i Franciszka KUCHARSKICH; Eweliny i Aleksandra GRZESZKIEWICZ; Mieczysława KUBAJKI, Andrzeja HURKO, Krzysztofa RUDKA, Józefa SKRZYPCA; wiktorii, Józefa, Krystyny, Eugeniusza, Marianny, Antoniego, Walerii, Tomasza, Heleny, Jana; Karola i Janiny WOJDYNA, Jana, Reginy, Stefana CEBULA, Krystyny, Mariana CHMURA, Stanisławy, Juliana, Ireny BĘDZIKOWSKI, z rodz. CZERWONKÓW; Janiny, Eugeniusza, Marka, Sylwestra WÓJCIK; Anny MIKOŁAJEWICZ; Witolda, Władysławy, Janiny, Franciszka, Józefę, Mariana; Julian i Władysława; Tatiana, Wladimir, Jurij; Danuty, Józefa, Jana, Feliksa; Anny i Józefa PIETRUSA, Elżbiety BORYSEWICZ; męża Eugeniusza BISKUPSKIEGO, Władysławy i Bronisława KLOSKA, teściów Genowefy i Zygmunta BISKUPSKICH, Heleny, Janusza, Mirosława, Jolanty WĄSÓW; Z rodzi. POLONISTÓW: Wiktorii, Andrzeja, Michaliny, Antoniego, Janiny, Idy, Radosława, Bronisława, Jana, Jadwigi Edwarda, Nadziei, Kazimierza, Klaudii, Borysa, Aleksandra, Wiktorii, Genowefy, Andrzeja, Sławomira, Andrzeja, Anny, Krystyny, Zofii JAWOROWICZ, Janiny MARKIEWICZ, Haliny CHYLIŃSKIEJ, Ireny SIKORSKIEJ, Aleksandra i Henryka SANTOCKICH, z rodz. BOBROWSKI, BRZOZOWSKICH, ZAKRZEWSKICH: Anieli Władysława, Scholastyki, Zofii, Stanisławy, Bronisława, Heleny, Władysława, Walentyny, Aleksandra, Bronisława, z rodz. BYCZYCH: Piotra, Domicela, Michała, Marii, Janiny, Mirosława; Tadeusza, Wiktora, Zdzisława CIUNOWICZ, Jadwigi, Kazimierza OPALIŃSKICH; ks. Ryszarda Józefa ŁAPIŃSKIEGO, s. Zofii NIGBOR; Hanny MAKOWSKIEJ, Barbary KUREK, Janiny MAKOWSKIEJ, Czesława MAKOWSKIEGO, Anieli JAKUBOWSKI, Wincentego JAKUBOWSKIEGO, Genowefy KĘDZIOR, Adama GÓRNICKIEGO, Antoniego ZAWILIŃSKIEGO, Eugeniusza KĘDZIOR; Janiny, Stanisława, Anny PONIATOWSKICH, Marii, Antoniego, Ryszarda SAWICKICH, Józefy, Dominika HRUBCZYŃSKICH; Marianny i Edwarda CZAPSKICH, Zofii i Stanisława PUZAN; Marianny i Ryszarda BORYSEWICZ, Eulalii ROGACZEWSKI, Jerzego ROGACZEWSKIEGO; Anny i Władysława CZEKAJ, Stefana CZEKAJ, Marianny i Mieczysława ADAMCZYKÓW; Teresy Kulińskiej, Moniki SAPIŃSKI, Heleny i Stanisława SKURZYŃSKICH, Anny i Mieczysława KULIŃSKICH, Jana SKURZYŃSKIEGO; Jerzego TABACZYŃSKIEGO, Edwarda, Barbary SUJECKICH, Stanisławy-Martyny MATYJASIK; Marii, Edwarda, Mirosława KOTUSIEWICZÓW; Romana BASISTA, Janiny, Eugeniusza, Michała HODUN, Jana KUTELA, Bronisławy RYBAK; Haliny STEFAŃSKIEJ, Marianny, Andrzeja, z rodz. STEFAŃSKICH i MISZTELÓW; Heleny i Józefa POŁCIÓW, Sławomira LISZEWSKIEGO, Katarzyny JAIWIEC; Walerii, Jana, Janiny, Henryka, Izydora, Bronisława, Zofii; Czesławy Władysławy, Leona KUROWSKICH, Heleny, Józefa SZYMAŃSKICH, Henryki, Czesława MASTALERCZUK, Julii, Anny, Pawła BRZEZIŃSKICH, Marianny SZYMAŃSKIEJ, Wiesława OMLAŃSKIEGO; Magdaleny, Janiny, Lucyny; z rodz. DOBRANOWSKICH i MELAKÓW; Janiny i Henryka KSIĄŻEK, Marii, Teodora, Ryszarda, Marka MAZUR, Janiny PAROL, z rodz. KSIĄŻEK, KRZYŻANOWSKICH, MAZURÓW, CHMURZYŃSKICH; Bogdan, Ireny, Beaty MOSTOWSKICH, Bogumiły, Ireneusza RADZIUKIEWICZ, Antoniego LUDWINIAK, Anieli, Aliny TRĄBIŃSKICH, Izabeli, Stanisława TRĄBIŃSKICH, Leonarda MOSTOWSKIEGO; Heleny, Wincentego, Janiny, Henryka, Teofila, Walerii, Ignacego, Ludwika, Antoniego; Ireny i Czesława DRZEWIECKICH, Ireny i Antoniego ZAKRZEWSKICH; Barbary, Krzysztofa, Janiny, Aleksandra JANKOWSKICH, Marii, Mieczysława, Beaty DUDEK; z rodz. MACIOSÓW, Antoniny, z rodz. DEJERÓW, Jana, Franciszki, Stanisława, Lucyny, Sławomira; z rodz. KOWALSKICH: Jana, Zdzisława, Anieli, Zofii, Henryki, Jerzego, Stanisława, Adama; Heleny, Aleksandra, Stanisława, Marianny, Jana z rodz. SIEŃSKICH, Władysława, Bronisławy, Zofii, Jana i Marianny z rodz. NIEWĘGŁOWSKICH; Mieczysława, Władysławy, Elżbiety GĄSECKICH, z rodz. GĄSECKICH, KOROŃSKICH, GAJDEMSKICHJadwigi i Władysława KIŻUK, Grasildy HANIEWICZ, Władysława i Krystyny HANIEWICZ, Lucyny i Zenona ROGUSKICH, Franciszki i Aleksandra GRZĘDA, Franciszki GRZĘDA, Aleksandry CACKO.

 

WTOREK

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY DUSZE ŚP:

Elżbiety, Jana, Waldemara MILCZAREK; Heleny, Jana CZAJEWSKICH; Barbary Genowefy KOPACZEWSKIEJ; Antoniny, Stefana RUBIEC, Anny JĘDRYJAŚKIEWICZ, Józefa PUCHAŁY, Bronisława JĘDRYJAŚKIEWICZA; Jadwigi, Władysława, Wincentego, Jana, Kazimierza, Jerzego, Jana, Franciszka, Franciszki, Jadwigi, z rodz. STARUCHÓW, NOWACKI; Stanisława, Rozalii, Jana, Kazimierza, Józefy, Michaliny, z rodz. MICHALCZUKÓW, Zdzisława, Marianny, Władysława, Mariana, z rodz. WOLSKICH; Waldemara, Józefy, Małgorzaty PEDIUK, Jana, Kazimiery CHMIELEWSKICH; Szczepana MILCZAREK, Alicji, Wacława WIECZOREK; Nikodema, Pauliny, Marianna, Edwarda, Heleny, Emilii, Franciszka, Aleksandra, Wacława; Wiktorii i Henryka SKOWYRA, Czesława RATAJCZAK, Zofii i Franciszka RAJTAK, Franciszka SCHAB;Tadeusza PROKURATA, Romana NOWICKIEGO, Stefanii KALISZ, Ireny KANIA, Macieja KOBYLACKIEGO, Piotra PAWŁOWSKIEGO, Antoniego KALISZ, Karola PROKURATA, Marianny PROKURAT; Ireny i Kazimierza KOSESKICH, Marianny i Wacława URBAŃSKICH, Ireny, Stanisława, Haliny; Anieli, Mieczysława MOCH, Jadwigi, Kazimierza NIEWIADOMSKICH, Krystyny KRÓLIK, Ks. Kazimierza, s. Bogumiły, Franciszki, Bolesława, Władysława, Józefa, Jana WÓJCIKÓW; Witolda, Heleny, Tadeusza, Barbary, Alfreda, Kazimiery, Tadeusza, Witolda, Andrzeja; Genowefy, Jana, Henryka PRASAŁ; Kazimiery, Stanisława ZBOINA, Zofii WALICKIEJ; Walentyny, Stanisława, Genowefę, Kazimierza KIERSIKOWSKICH, Stanisławy, Henryka SCHNEIDER, Heleny LANGE, Stefana GAJÓWKA, Zofii SYNOWIECKI, Małgorzaty MUSIŃSKIEJ, Marka KRUCZYK; Janiny i Edwarda BANASIŃSKICH, Dariusza, Wojciecha BANASIŃSKICH, Władysławy i Jerzego BERNACKICH, Edmunda BANASIŃSKIEGO, Marianny i Eryka NOGŁY; Stanisława STAŃCZUK, z rodz. STAŃCZUK, Jana i Bronisławy KOWAŁYK, z rodz. URBANOWSKICH; Krystyny i Bolesława SZMYD, Janiny i Teodora BURSKICH, Zofii KOTNAROWSKIEJ, Jana Janiny, Danuty, Barbary PELCZAROWIE; Kazimierza, Barbary DŁUGOŁĘCKICH, Edwarda, Feliksy MUDANT, Edwarda, Apolonii, DŁUGOŁĘCKI, Barbary WOJTASIEWICZ; Krystyny SIENIEK, Lenny KOBIERZYCKIEJ, Marii SIENIEK, Andrzeja NAŁĘCZ-KOBIERZYCKIEGO; Stanisława, z rodz. LASKOWSKI, PAWŁOWSKICH, ŻEŁAWSKICH, KRZEPIŃSKICH, CHRYSTOFOR; Wandy, Zygmunta, Konstantego, Jana, Stefanii, Stanisława, Aleksandra, Czesława, Walerii; Marii i Krzysztofa PUDEŁKÓW, Genowefy i Mieczysława STASAKÓW, Haliny i Janusza ZAJĄC; Anny, Franciszka, Józefa KOŻUCHOWSKICH, Marianny, Romualda STROIŃSKICH, Ks. Mariana STROIŃSKIEGO, Romualda BIELSKIEGO, z rodz. KOŻUCHOWSKICH, STROIŃSKICH, ROMANIUKÓW, KAWKA, WIERZBICKI, RUCIŃSKICH; Józefa WOŹNIAK, Anny KURZAWA, Norberta KURZAWĘ, Haliny, Andrzeja MODZELEWSKICH, Sławomira MODZELEWSKIEGO, Stefanii i Czesława WĄSOWSKICH, Teresy i Lucjana KARCZEWSKICH;Janiny DĘBSKIEJ, Ireny BIERNACKIEJ, Mirosławy KRAWCZYK, Mariana WÓJCIK; Anny, Franciszka BODZIONY, Marty, Kacpra BODZIONY, Heleny, Władysława, Zdzisława ROŻEK, Jana SIENKOWSKIEGO; Stanisławy i Stanisława SZWED, z rodz. BARBACHOWSKI: Aleksandry, Alicji, Władysława, Wiesława, Józefa, Janiny, Leona; Antoniny, Julii, Janiny, Aleksandra, Marcina z rodz. RĄŻEWSKICH i KISIELEWICZÓW; Pawła i Franciszki MIKIELEWICZ, Jerzego i Ireny RAJCHERT, Zofii ZAJĄC, Franciszka, Jana RAJCHERT, Haliny ŻAKOWSKIEJ, Zdzisława JARMAKOWSKIEGO, Zdzisława BANAŚ; Bronisławy, Heleny, Marii, Katarzyny, Jana, Józefa, Stanisława, Stanisława ADAMCZYK, Władysława FESZLER, Józefy, Marii, Sebastiana FLIZAK, Janiny, Leopolda LEWANDOWSKICH, Marianny, Danuty, Leonarda, Bronisława, Franciszka, Zygmunta, Henryka BARTUSZEK, Janiny, Janusza LUBIERSZY, Danuty, Karola BĘBEN, Elżbiety SZEWCZYKIEWICZ; płk Zbigniewa WIERZBICKIEGO, z rodz. WIERZBICKICH i WIDŁASZEWSKICH, płk Jana NOSZCZYŃSKIEGO i jego żony Alicji; Jadwigi i Mieczysława KOCIK, z rodz. WALCZAKÓW i KOCIKÓW, Aleksandry i Antoniego RZEŹNICKICH, z rodz. GROCHOWSKICH i RZEŹNICKICH, Stanisława KAŁANA; Teodory, Stanisława, Grzegorza KOMUDA, Janiny, Stanisława, Jarosława SALAK, Józefy, Gustawa BIEDRZYCKI, Ireneusza RAKOWSKIEGO; Piotra, Praksedy, Marii, Janiny, Aleksandry, Piotra, Lucjana, Elżbiety, Władysława, Jana, Władysława, Marii, Józefa; Gabrieli i Jana TOLAK, z rodz. LASKOWSKI i TOLAKÓW, Pelagii i Franciszka BUŁAWA, z rodz. CZYŻ i BUŁAWA; Marianny i Franciszka HORBOWICZÓW, Edwarda HORBOWICZ, Zofii i Franciszka HORBOWICZÓW, Bronisławy i Adama CHROMCÓW; Mirosławy, Władysławy KOŻUCH, Janiny FRANKOWSKIEJ, Marty, Antoniego GRĄDEK, Zofii, Konstantego, Jana MILOCH, Janiny, Stanisława KOŻUCH, Michaliny, Józefa, Janiny, Marianny, Andrzeja, Stefana GROS; Aleksandry, Feliksa, Jana, Genowefę, Adama; Mirosławy i Tadeusza KRAJEWSKICH, Mariana i Heleny MOCZULSKICH, Bogumiła MACIEJEWSKIEGO, Bernarda STUCKIEGO, Władysławy SZUMIŃSKIEJ, Marianny i Józefa KRAJEWSKICH, Aleksandry i Władysława MACIEJEWSKICH, Wiktora SZUMIŃSKIEGO, Bolesława SZUMIŃSKIEGO; Marii, Zdzisława, Ryszarda, Witolda, Anieli, Stanisława, Tadeusza, Stanisławy; z rodz. PAZIEWSKICH, SŁOWIECKICH, ZAKRZEWSKICH; z rodz. HOROSZKÓW, ZYCHÓW, KOSIAKÓW, TERLIKOWSKICH; Nadzieji, Franciszka, Wiesława KLEJMENT;

 

ŚRODA

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY DUSZE ŚP:

Agnieszki, Jana, Anieli, Michała, Anny, Emilii, Jana, Stanisława, Rafała CAPUTA, Barbary, Józefa, Stanisława, Teresy, Karola SZCZOTKA, Bolesława POGONOWSKIEGO, Karola DENDYS, Stanisława, Stanisławy, Marianny, Stanisława, Stefanii, Edwarda KUREK, Apolonii, Władysława, Eugeniusza, Haliny, OBARA, Jana, Walerii, Jana PITURA, Henryka, Heleny, Bożeny GAŃKO; Bożeny, Emilii, Zofii, Marii, Ewy, Katarzyny, Heleny, Marianny, Bronisławy, Anieli, Marianny, Stanisławy, Jana, Tomasza, Jakuba, Adama, Ernesta, Wojciecha, Józefa, Michała, Jana, Stanisława, Franciszka, Bolesława, Czesława, Zenona, Jerzego, Władysława; rodziców: Ewy i Bronisława, rodzeństwa: Jadwigi, Janusza, Czesława, Władysława, Ryszarda, dziadków: KOWALSKICH i OSZMAŃSKICH, cioci Marii, Stanisławy, Janiny, Celiny, wujka: Jana, Józefa, Ewy GAWLIKOWSKIEJ, Zosi Madej, Krystyny Lewickiej, Zdzisława, SZAŁKOWSKIEGO; Z rodziny KAJDRYSÓW i KRASUSKICH; Z rodziny PIERZYNÓW, KIERUZALÓW, ONISZCUF, ZALEWSKICH, MILASÓW, Krzysztofa KRONA; Stanisława KRUSZEWSKIEGO Jana GĄSIORA; Kunegundy, Henryka, Marii, Władysława,  Walerii, Józefa STĘPAKÓW, Rozalii, Józefa GÓRECKICH, Bronisławy, Eugeniusza, SLĘZOWSKICH; Barbary i Józefa ZANIEWICZÓW, Klementyny, Jana, Tadeusza ZAWITKOWSKIEGO, Jana SZYMKOWSKIEGO, Brunona RATKIEWICZA; Edwarda, Julii, Antoniego, Józefiny, Stanisława, Marii, Bolesława, Antoniny;Krystyny i Józefa LEWANDOWSKICH, Genowefy i Zygmunta TRZCIŃSKICH, Jadwigi i Janusza CIEPLIŃSKICH, Tomasza, ENGLERA, Heleny, Zofii, Zygmunta, Tadeusza ZGÓRZYŃSKICH, Zdzisława SUGALSKIEGO, Izabeli HORODECKIEJ; Antoniny, Józefa, Krystyny, Władysława WALDOWSKICH, Heleny, Franciszka ZELBÓW, Aurelii, Stefana NAWROCKICH, Wiesława SKÓRĘ; Teodozji, Michała, Anny, Józefa SAŁAGACKICH, Antoniny Bolesława, Bogumiła, KOZŁOWSKICH, Antoniego ROSIŃSKIEGO, Elżbiety, Bogdana KIELAKÓW; Mieczysława, Mariana, Aleksandry, Sławomira z rodziny SOWIŃSKICH, Pawła WOJCIECHOWSKIEGO;Kazimiery, KUROWSKIEJ, Ryszarda KUROWSKIEGO, Stefana i Stanisławy SMOLIŃSKICH, Feliksy i Stefana BIEŃKÓW, Aleksandry i Szczepana  BANÓW, Anieli i Piotra KUROWSKICH, zmarłych z rodziny KUROWSKICH, SMOLIŃSKICH, BANY, BIEŃKÓW, GADZIAKÓW, ISIO; Sabiny, Stanisławy, Aleksandry, Marianny, Marka, Ludwika, Stanisława RADOMSKICH, Adama, Janusza, Zygmunta, Elżbiety WĘGRZYNOWICZÓW; Anny, Danuty, Doroty, Stanisława Wawrzyńca SARZYŃSKICH, Krystyny, Michaliny, Artura, Wawrzyńca KOTÓW; Stanisława TRYCA; Elżbiety, Jerzego, Janiny, Czesława, Franciszki, Stanisława, Mieczysława, Ireny, Stanisława CICHOCKICH; Danuty CICHOCKIEJ, Bernarda, Apolonii BEDNARSKICH, Wandy, Leona, Haliny JÓŹWIAKÓW, Władysława, Natalii OKONIÓW, Agnieszki NIEWIAROWSKIEJ; Janiny, Reginy, Józefa ŻUKÓW, Anny, Zygmunta, Józefa GMITRZUK, Władysławy, Anny, Jana KLEPACKICH, Krystyny, Antoniego  WYRZYKOWICZÓW; Zbigniewa WERSALSKIEGO, Telimeny TUREK, Marii, Władysława PYTLARCZYK, Andrzeja, Henryka Małgorzaty DĄBROWSKICH, Magdaleny MROCZEK, Joanny GASZCZYŃSKIEJ; Barbary KACZMAREK, Kazimierza, Kacpra CZERWIŃSKICH; Teresy PIURO; Jadwigi, Fabiana BUKOWSKICH, Zofii, Barbary, Józefa RUCIŃSKICH, Eugenii, Apolonii, Piotra, Stanisława KALICKICH, Bartłomieja KOTYRBA, Mirosławy, Jacka PRYMEK, Krystyny, Stefana FYSZENBERG, Honoraty ŻAK;Adolfa, Ludwiki, Elżbiety, Józefa, Romana, Krystyny, Franciszka, Franciszki, Heleny, Otylii, Edwarda, Erwina, Ludmiły, Marii, Bolesława, Kazimierza; Gertrudy, Jana Borysewiczów, Genowefy, Nikodema CZAJKÓW, Stanisława PAWLIKA, Kazimiery WIRASZKI; Józefa DATĘ, Kazimiery, Aleksandra, Bolka, zmarłych  z rodziny CABAJÓW, DATÓW, PÓŁTORAKÓW, GÓRECKICH, Jacka WIŚNIEWSKIEGO, Adama HAJTO, Kazimierza CZARKOWSKIEGO, Jana TYCA, Bogdana SMOLENIA, księży Marka SOBOTY, Jana ZŁOTNICKIEGO, Janusza KRAJEWSKIEGO; Marii i Wojciecha ZIĘBÓW, Marii i Franciszka JAKUBOWSKICH, Julii, Ryszarda i Haliny UKLEJÓW, Heleny KOWAL, Cecylii KANI, Aurelii KASPRZYKOWSKIEJ, Zofii MADEJ, ojców i braci Paulinów; Natalii i Jarosława TESLUKÓW, Anny, Michała, Katarzyny i Jurija TEODOROWICZÓW, Antoniego PAPARO, Wiesława i Anny OLASZKIEWICZÓW, Marii i Jana LIPKÓW, Anny i Aleksandra; Zofii i Henryka KOWALSKICH, Wiesławy i Stanisława CHANOW, Kazimiery i Adama DZITKOWSKICH, Genowefy i Ignacego KOWALSKICH, Leokadii, Michała PIREK; Szymona, Stanisławy, Apolinarego POWIERŻA, Albiny, Czesława, Stanisława KOWALIK; Jolanty DZIĘCIOŁOWSKIEJ; Kazimierza SZCZECIŃSKIEGO, Marii, Michała, Józefa UŚCIJANIUK, Ryszarda RZEWICKIEGO, Mariana, Anny NIEGOCKICH; Marianny i Kazimierza WIECZOREK, Pauliny WIECZOREK, Marianny, Władysława DRZEWICZ, Janiny KOWALCZYK, Czesława SOSZKO, Zofii i Feliksa WIECZOREK, Stanisławy BROSZKO; Katarzyny, Ludwika, Władysława, Stanisławy z rodz. SIENKIEWICZ, Heleny, Józefa, Emilii, Józefa LISOWSKICH, Heleny, Stanisława, Ireny, Zbigniewa, Stanisławy, Teodora, z rodz. BORKOWSKICH; Stanisława, Krystyny i Mieczysława PODGÓRSKICH, Bolesława GRECHUTY, Jana i Stanisławy MATUSIAK; Eugeniusza, Stefana, Janiny, Hanny, Justyny SIERZPOWSKICH, Czesława DMOWSKIEGO, Lecha ŻUK, Antoniego, Józefy ŻUK, Eleonory, Elżbiety, Antoniego KOZDRACH, Eugenii CYBULSKIEJ, Mariana WINTORUKA; Haliny, Józefa, Jana SADOCH, Ewy i Leszka, Mariana WRONKA; Heleny, Marty, Józefa, Czesława z rodz. STEĆ; Ryszarda, Genowefy GNIADEK, Waldemara TRACZYKA;

 

CZWARTEK

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY DUSZE ŚP:

Hieronima, Heleny, Apolonii, Malwiny DZIĘCIOŁÓW, Alicji, Zygmunta, Krystyny, Andrzeja KAMIŃSKICH, Eugenii KOZŁOWSKIEJ; Henryka NOWAKA; Stanisławy, Józefy, Michała, Mirosława ANDREJCZYKÓW, Anastazji i Stanisława NOWAKÓW, Janiny i Zygmunta IWANOWSKICH, Joanny NOWAK, Jana BORKOWSKIEGO, Teresy i Józefa JURKIEWICZÓW, Janiny  i Mieczysława PAWLUKOWSKICH, Jadwigi NIECIUŃSKIEJ, wszystkich z rodziny ROMAŃSKICH; Alicji i Władysława SIATECKICH, Mieczysława SIATECKIEGO, Elżbiety i Andrzeja PRZYSTUPÓW, Stanisławy i Kazimierza CHROMIŃSKICH, Jana, Jana, Wacława CHROMIŃSKICH, Heleny i Mieczysława SZTANDERÓW Anny i Władysława STEFAŃCZUKÓW; Władysława, Eugenii, Antoniego, Franciszki, Tadeusza, Sabiny, Jana, Heleny;Władysławy i Wacława, Aleksandry, Stanisława, Walerii i Michała Józefy i Franciszka, Grażyny i Grzegorza, Stanisława, Bronisławy, Wiktorii, Marii; Józefa, Katarzyny, Wawrzyńca, Anny, Kazimierza, Ireny, Witolda, Tadeusza; Wojciecha, Józefa, Franciszka GRZYWACZÓW, Janiny, Stefanii, Anny WIECZORKÓW, Krystyny GRALEWICZ, Zbigniewa z rodziny KOSIERADZKICH; Janiny, Wiesława, Jarosława KOBUSÓW, Ireny, Juliana ROSTKOWSKICH, Zofii, Ireneusza, Edwarda BRZÓZKA, Anieli, Franciszka JADCZAKÓW, Julianny, Piotra ROSTKOWSKICH, Jerzego SCHNEIGERTA; Stefanii, Józefa WITESKICH Stanisławy i Stefana LESIECKICH, Janiny, Stanisława  WITESKICH; Bogusławy i Czesława ALENCEWICZÓW, Bolesławy, Wawrzyńca SACZUKÓW, z rodziny SACZUKÓW, Marianny i Juliana ALENCEWICZÓW i wszystkich z rodziny ALENCEWICZÓW, SITKÓW, GENSLERÓW, GOLLERÓW, DZIENISIEWICZÓW, Małgorzaty GRYMUŁY, dzieci nienarodzonych, Anny, Czesława MROCZKOWSKIEGO, Hellen WINKLER, Hellen KOLANDRA i wszystkich z rodzin;Edwarda PAKUŁY, Honoraty, Romana RÓŻAŃSKICH, Ireny RÓŻAŃSKIEJ, Janiny, Stanisława, Marka PAKUŁÓW, Stanisława CHOLEWIŃSKIEGO; Eleonory, Stanisława MORACKICH, Stefanii, Tadeusza , SZELĄGOWSKICH, Janiny, Aleksandra TURLEJÓW, Heleny, Andrzeja RUSZKIEWICZÓW; Marianny, Kornela, Marii, Konstantego PIETRZYKOWSKICH, Marii, Roberta PISARSKICH, Józefy, Karola, Sabiny BLEJKÓW; Zofii, Józefa, Marianny i Stanisława PAJĄKÓW, Heleny, Józefa, Agnieszki i Tadeusza ŁUBEK, Kazimierza NOBISA, zmarłych z rodziny PAJĄKÓW, ŁUBEK; Elżbiety BARTEL MALSKIEJ; Jana, Józefa, Bronisławy STANIARSKICH; Emilii, Michała, Jana KLIMCZAKÓW, Weroniki, Antoniego TOMASZEWSKICH, Piotra, Karoliny SIKORSKICH, Bożeny DEC; pomordowanych na wschodzie, koleżanek, kolegów, tragicznie zmarłych, nauczycieli, trenerów, sąsiadów, kapłanów;Antoniny i Józefa SZCZEPANIKÓW, Bronisławy i Franciszka  ŁAWNICZEK, Stanisława i Kazimierza BEDNAREK, Reginy i Leona GOSZKIEWICZÓW, Marii i Stanisława, Jerzego, Wiesława PIOTROWSKICH, Wiesławy i Grzegorza KRÓLIKOWSKICH, Stanisława PIOTROWSKIEGO, Janiny, Mariana, Krystyny SZCZEPANIKÓW, Zbigniewa BALCERKA, Bogdana KRÓLIKOWSKIEGO, Lucyny i Włodzimierza PĘKALA, Lucyny i Kazimierza KAŁUŻNI; Jana i Marianny KOWALIKÓW, Czesława i Anieli BIAŁKÓW, Marianny MIĄSKIEWICZ, Kazimierza, Józefa WYSZYŃSKICH, Władysława ŁOKIETKA, Jadwigi BULGE, Zbigniewa i Beaty KAWCZYŃSKICH; Cecylii i Zygmunta JANICKICH, Otylii i Jana BOGUTÓW, Andrzeja CHWIAŁKOWSKIEGO, Janusza ZADĘCKIEGO; Janusza, Stanisława ZADĘCKIEGO, Władysławy i Mariana DOBROWOLSKICH; Władysława, Leokadii, Jana, Zofii, Katarzyny, Stanisława, Adama, Ireny, Marii; Anny DŁUŻNIEWSKIEJ, Wandy ŚWITAŁY, Izabeli, Stefana SŁODKICH; Haliny, Bogdana KUCHARZEWSKICH, Anny DŁUŻNIEWSKIEJ, Ireny, Józefa KUCZYŃSKICH, Anieli, Mariana WOŁKÓW, Aliny, Zbigniewa JAKUBIAKÓW, Anny, Szymona, Stanisława, Jerzego, Jana, Marianny DUCHÓW; Stanisławy, Wacława DRABIO, Stefanii, Adama STARZEWSKICH, Justyny, Sabiny, zmarły z rodziny DMOWSKI, dziadków Marianny, Józefa, Zofii; Lecha GÓRKA, Zofii ROJEK, Kazimierza ROJEK, Marianny GÓRKA;Wiesławy, Jerzego, Krzysztofa, Stanisława, Marcina, Wandy, Michaliny, Józefa, Jadwigi, Władysława, Bolesławy, Antoniego, Irenki, Krzysztofa, Czesławy, Piotra, Marianny, Stanisława;Józefy, Anny, Zofii, Józefa, Eugeniusza PACEWICZA, Marii, Marianny, Aleksego, Bogdana BUGAJ, Longiny, Czesława MIĄCZYŃSKICH, Henryka, Bogdana, Marii TUŚNIO, Lucjana KOSYKOWSKIEGO, z rodziny ŻAKÓW, KRZYWICKICH; Katarzyny i Władysława KOTÓW, Stanisława PIĘKOŚ, Karoliny i Józefa PIĘKOŚ, Anny i Benedykta SZCZEPANIK, Kazimierza KAPŁONA, Zbigniewa HARASYMOWICZA, Anny i Jana HAWRYLAK, Marii RABJEJ, Stanisława i Małgorzaty HAWRYLAK; Danuty, Henryka, Józefa; Elżbiety, Włodzimierza OBUSZYŃSKICH, Izabelli, Romana SUJECKICH, Jarosława SENDROWICZA, Marii PILECKIEJ, z rodziny PAŃCZYKÓW, Agnieszki PAŃCZYK, Mariusza STARZYŃSKIEGOWandy WERESZKO, mjr. Aleksandra WERESZKO pseudonim ROCH, Józefa, Izabeli, Henryka, Katarzyny, Józefa MARCINIAKÓW, Kazimiery, Stanisława MAKULIŃSKICHIreny BURZYŃSKIEJ, Mirosławy BŁOCH, Ryszarda PACIORKA, Ewy (z rodz. PACIORKÓW) DZWONKOWSKIEJ, Edytki KICIŃSKIEJ, stryjny i stryjka BURZYŃSKICH, Jadwigi, Zdzisława WAWRZYNIAKÓW, Stefana GNIADEK; Waldemara, Bronisława, Marianny, Eugenii, Marii, Józefa MIĘTKOWSKICH, Stanisławy, Józefa, Jana, Marcjanny, Janiny, BARCENOWSKICH, Wojciecha, Katarzyny, Heleny SZEWCZYKÓW, Marianny SŁOWIK, Marianny ZABRZYJEWSKIEJ, Barbary PILC; Magdaleny i Antoniego, Anny, Jana, Ludwika, Zofii, Katarzyny, Michała, Janiny, Stanisława, z rodz. ŻUKOWSKICH, z rodz. GRZESZCZYJÓW Marii, Antoniego, Marysi, Jana, Stanisława, Marii, z rodz. HOCÓW, Melanii, Jana, Marii, Edwarda, z rodz. ŻUKOWSKICH Pauliny, Antoniego, Józefa, Edwarda, Anieli, z rodz. KOZDROWSKICH Mikołaja;

 

PIĄTEK

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY DUSZE ŚP:

Barbary MACIEJCZYK, Heleny, Bogusława, Stanisławy, Józefa SIDOROWICZÓW, Franciszki Feliksa SYRYJCZYKÓW; Mariana ŻEBEREK, Zofii i Wacława MILEWSKICH, Julianny i Aleksandra MAKOS; Macieja SIŁY–NOWICKIEGO, Jana KUBICKIEGO, Krzysztofa WOLIŃSKIEGO; rodziców: Jerzego i Bożeny, dziadków: Marii i Władysława, Wincentego i Juliana, Zygmunta, Elżbiety; Jadwigi, Stefana, Barbary, Aliny HORNUK, Józefa MROCZKOWSKIEGO, Marianny RYBICKIEJ, Władysławy ROPKA, Krystyny SMORAWIŃSKIEJ, Edwarda JEGERA, Aleksandry i Stanisława ROGULSKICH; Gabrieli, Czesława, Antoniego, Włodzimierza, Zofii, Franciszka, Jerzego, Janiny, Jacka, Heleny, Józefa, Henryki, Władysława, Juliana, Aleksandry, Jerzego, Jakuba, Jadwigi, Włodzimierza, Jana, Jolanty, Marianny, Stanisława; męża Stefana, rodziców: Józefy, Jana, teściów: Józefy, Stanisława, z rodzin: KOSELÓW, KIEPARÓW, MARCINKOWSKICH, KONOPKÓW, NOBISÓW, CHMIELEWSKICH; Marii, Józefa, Władysława GĄSIOROWSKICH, Jadwigi, Józefa KRAUS, Agaty WOJEWÓDKI, Ludwika KAŁUZIŃSKIEGO, Tadeusza MICHALSKIEGO, Marii RAJCZAKOWSKIEJ; Eugeniusza, Stanisławy, Rozalii KAIZER, Jana i Aleksandry WYSOCKICH, Jana, Kazimiery PECURA, Stanisławy CZERWIŃSKIEJ, Mariana i Stefani ANDRZEJEWSKICH;Dariusza GNIAZDOWSKIEGO; Marianny i Czesława ZDUNKÓW, Genowefy i Stanisława KOWALSKICH, dziadków SKOCZYLASÓW i ZDUNKÓW; Leszka PASIEKI, Stanisławy, Franciszka CIĄGŁO, Marii, Władysława PASIEKI, Romana DYDYŃSKIEGO, Julii SUCHA;Marii, Andrzeja RZANNY, Henryki, Czesława OLEJNIKÓW; Czesława PODNIESIŃSKIEGO, doktor Krystyny OSIŃSKIEJ, Zbigniewa KAMIŃSKIEGO, Beaty KACZYŃSKIEJ, profesora Andrzeja HERMANA, Franciszka ANIOŁA, Marii ANIOŁ, profesor Ireny LEŚNIAK – KULPY, Jerzego ANIOŁA, Katarzyny KALISZUK; Reginy PIETRZAK, Genowefy i Jana GRABOWSKICH, Stefanii  URBAN, Haliny i Romana SZLAGE, Przemysława PETOWSKIEGO, zmarłych z rodzin: KOWALCZYKÓW, GRABOWSKICH, URBANÓW, GAJEWSKICH I SZLAGE; z rodziny ROSÓW, SKWIERCZYŃSKICH, WASILEWSKICH, ŻABOKLICKICH, DĄBROWSKICH; Janiny, Kazimierza, Zbigniewa SUCHOCKICH, Jana, Heleny KRZEŚNIAK, Heleny WIELOGÓRSKIEJ, z rodziny CICHOWLASÓW, JELICKICH, ZIÓŁKÓW, KOMOROWSKICH, JAKUBOWSKICH, MAŁECKICH, SZULIMÓW, ŚWIDZIŃSKICH, TARASÓW; Marianny BUCZEK; Alicji BUCZEK, Stanisława, Marianny BARTOLD; rodziców i dziadków z rodziny WITESKA, rodziców i dziadków z rodziny LESIECKICH, dziadków GAŁĄZKA; Elżbiety Janusza SUCHECKICH, Stefani, Stanisława CHMIELEWSKICH, Zofii, Jana BARANÓW; Danuty PORYDZAJ; Sabiny MIGAŁA; Aleksandra, Heleny, Aleksandra – Janusza KABARÓW; Bogdana, Wiktorii BUCZYŃSKICH, Ludwiki, Władysława ŁUKOMSKICH, Stanisława BUCZYŃSKIEGO, Grażyny MICHALSKIEJ; Józefa, Mirosława, Czesława, Elżbiety KOWALCZYKÓW, Pawła, Józefy WIECZORKÓW; Stanisławy, Teodora, Dmitrija, Genowefy, Stanisława, Witalija, Sławomira, Genowefy, Czesława, Jerzego, Hanny; Janusza, Alicji, Sabiny, Marii, Janusza, Jana, Kazimierza, Haliny, Balbiny; Stanisława Zofii Kazimierza Rafała KAPŁONÓW, Stanisława i zmarłych z rodziny PIĘKOŚ, Bogdana KĘDZIORY, Krystyny i Romana CHODAKOWSKICH, Wacława PETNIAKA, Zbigniewa HARASYMOWICZA; Mirosława, Jana, Marka, Adama, Marii, Barbary, Janiny, Bolesława, Antoniego; Walentyny i Ignacego CZEKALSKICH, Wacławy i Zygmunta GOŁĘBIEWSKICH, Ewy, Pawła CZEKALSKICH, Mieczysława NOWICKIEGO, Henryka JÓŹWIKA, Janiny CZYRCZAK, Jana ROMAŃSKIEGO, dzieci nienarodzonych; z rodzin: POPIELARZY, WIELECHOWSKICH, GÓRECKICH, KATA;Czesława KURPESA, Eugenii, Czesława, Heleny, Stanisława JANUSÓW, Krystyny, Edwarda, Józefy, Józefa DZIEDZICÓW, zmarłych z rodziny KURPESÓW i MACIEJCZYKÓW; Teresy i Jana KOWALKOWSKICH, Heleny i Jana SZTREMERÓW, Janiny i Jerzego KOWALKOWSKICH, róży i Edwarda POLKOWSKICH; Z rodziny KABATÓW, DOPIELARSKICH, PONIEWIERSKICH, STEFANICKICH, KUSIAKÓW, GILEWICZÓW; Bronisława, Janiny, Bożeny, Sławomira, zmarłych z rodziny KOMOSIŃSKICH, Józefa, Zofii, wszystkich zmarłych z rodziny WIĘCKOWSKICH; poległych podczas II wojny światowej, misjonarzy w czasie misji, Pawła, Ignacego CZEKALSKICH, Walentyny CZEKALSKIEJ, Janiny CZYRCZAK, Wacławy GOŁĘBIEWSKIEJ, Zygmunta GOŁĘBIEWSKIEGO, z rodziny GRAWSKICH, Józefy FIJAŁKOWSKIEJ; Apolonii, Henryki Zofii JARUBA, Michała, z rodziny PERKOWSKICH, DANISÓW, JASIŃSKICH, WIEŚNIEWSKICH, KUCZYŃSKICH, KULCZYCKICH; Barbary, Marianny, Michała, Franciszki, Michała, Mieczysława i Sylwestra CIEŚLIŃSKICH, Barbary, Józefa KACPROWICZÓW, Zofii GRUNWALD, Jana i Weroniki CIEŚLIŃSKICH, z rodziny MŁYNARSKICH, Danuty KILJAŃCZYK, Rudolfa DYDUCHA; Waldemara MASTALERZA, Jerzego SZUMACHERA, dzieci nienarodzonych; Danuty, Krzysztofa, Inez i Roberta MACIEJEWSKICH; Genowefy, Józefa, Romana ZAJĄCÓW, Wojciecha PASTERNAKIEWICZA, Wojciecha JENTYS, Marty GRETKOWSKIEJ, Ryszarda BIAŁORUSKIEGOKrystyny Józefa PIKUŁA, Stefanii i Gustawa SZPYRA, Krzysztofa SZPYRA, Barbary PIKUŁA, Anny i Marcina TOMIŁO, Michała i Marii PIKUŁA, Krystyny i Edwarda URBAN, Pawła KUCHARSKIEGO, Adama GROCHOWINY, Doroty GÓRNIAK, Ewy KLESZCZ, Feliksy GARBOŚ, Jacka SZARZYŃSKIEGO, Józefa JAWORSKIEGO, Roberta JAWORSKIEGO z dziećmi, Aleksandry TOMIŁO; Emilii, Tadeusza GRZEBIEŃ, Małgorzaty GRZEBIEŃ, Macieja JASIŃSKIEGO, z rodz. GRZEBIEŃ, Stanisławy i Jana ORSUCHAK, Czesławy i Tadeusza NIZICKICH, Stefana GAJDY, Antoniego DĄBROWA, Józefa BERESTECKIEGO.

 

SOBOTA

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY DUSZE ŚP:

Heliodory, Mariana MALINOWSKICH, Barbary, Bolesława PORADZKICH, Weroniki, Aleksandra RYSZKOWSKICH, Zosi MALINOWSKIEJ, Ani, Jasia PORADZKICH, Józefa, Marianny MUSIAŁÓW, Józefy i Romana KOMOROWSKICH Ireny KOMOROWSKIEJ, Marii KONOPIK; Jadwigi i Józefa TYMIŃSKICH, Stanisława TYMIŃSKIEGO, dziadków, Władysławy, Stanisława, Adama Józefy NIEMIAŁTOWSKICH, Stefana MARCINKOWSKIEGO, moje dziecko poronione;Jana, Anny, Kazimiery, Stanisława, Zofii FODTA, Stanisława, Julii, Józefa, Kazimierza, Mieczysława STEFAŃSKICH; Jana GNIAZDOWSKIEGO; Janiny, Edwarda, Antoniny, Tomasza, Wita, Aleksandry, Waldemara, Mieczysławy, Elżbiety, Józefa, Alicji, Stefana, Nadziei, Zenona, Franciszki, Antoniego, Bolesława, Janusza, Marylki, Józefy, Barbary, Klary, Doroty, Marii, Krzysztofa, Ludwika, Stefanii, Wacława, Jana, Heleny, Piotra, Jadwigi, Józefy, Stanisława, Kazimiery, Natalii, Witolda, Bronisława, Sabiny, Fryderyka, Józefy, Danuty, Władysława, Jana, Tadeusza, Zdzisława, Stanisławy, Władysława, Agaty, wszystkich zmarłych z rodziny FABÓW, SOBOLEWSKICH, KOZŁOWSKICH, OKRZEJÓW, POPCZYKÓW, CIELNIASZKÓW, WÓJCIKÓW, NOWAKÓW; Stanisława, Walentego NIEWIADOMSKICH, Wiktorii, Czesława ZIEMIŃSKICH, Stanisława, Czesława CHOROCHÓW, Stefani, Stanisławy DUBIECKICH Anny CZUK, Anny, Stanisława CIEŚLÓW, Stefani, Michała OLBRYCHTÓW, Kazimiery, Piotra KARACZEWSKICH, Józefa BĄKOWSKIEGO, Waldemara, Jadwigi BOGUSZÓW, Wandy CIEŚLA, Mieczysława, Genowefy OWSIAK, Józefa, Stanisława, Zofii BUJA, Michała; Ryszarda, Andrzeja, Joanny JĘDRZEJECKICH, Stanisława, Henryki, Agnieszki, Tomasza KUCHARSKICH, Szczepana, Antoniny, Mieczysława, Mariana, Aleksandry, Sławomira SOWIŃSKICH, Pawła WOJCIECHOWSKIEGO; Anny, Heleny, Tadeusza NAJDÓW, Anny, Heleny i Jerzego TRYSŁÓW, Józefy NAKIELNEJ; Jana OLSZAKA, Mariany, Andrzeja, Jacka OLSZAKÓW, z rodziny PRZĄDKÓW: Zofii, Marianny, Teresy, Anny, Ludwika, Adama, Romualda, Kamila, z rodziny BUCZKÓW: Wiktorii, Heleny, Leokadii, Stanisława, Wacława, Stefana, zmarłych z rodziny MIŁOSZÓW i NOWICKICH, Ireny i Zygmunta NĘDZI; Janusza, Mariany, Czesława KACZORKÓW, Zofii i Adama MAZURÓW; Jana SUŁEK, Wandy KUBANOWSKIEJ, płk Adama GIZY, zmarłych z rodzin SUŁKÓW, JEZIERSKICH, KUBANOWSKICH, SŁOJEWSKICH;Nikodema Pauliny, Mariana, Edwarda, Heleny, Emilii, Aleksandra, Wacława, Franciszka, Józefy; Ireny i Bernarda, Stanisławy i Leona, Janiny i Tadeusza, Teresy i Stanisława, Stanisława, Józefa, Mariana, Józefy i Stanisława, Natalii i Jana, Bożeny, Michała, Waldemara, Andrzeja; Stanisławy, Władysława, Mariana, Wasyla, Julii, Katarzyny, Janiny, Józefa, Piotra, Anny, Antoniny, Stanisława, Leona, Mariana, Marianny; Stefanii KOSZYK, Jana, Janiny, Józefa, Marii, Czesława, Władysława, Janiny, Stefanii LISOWICZÓW, Pawła, Katarzyny, Zdzisława, Władysława JAMRO, Marka, Ludmiły, Aleksandra SIENIAWSKICH, Jana, Anny, MYŚLIWYCH, Anny SAMBORSKIEJ, Adama, Czesławy, Bronisława SOBOCIŃSKICH, Jana PIECHOWICZA, Penny, Dankan AMOS, Michaliny, Ludwika BROŃSKICH, Isao, Hisa SAKAMOTO; Sabiny, Stefana, Jana, Mirosława FLOROWSKICH, Stanisławy, Telesfora DĄBKOWSKICH, zmarłych z rodziny FLOROWSKICH i GROMULSKICH, Henryka GŁÓWKĘ; Alicji, Bolesława, Mirosława MAJKÓW, Mariana ADAMCZYKA; Wandy, Jana, Eugeniusza, Wiesława, Waldemara, Eugenii SCHUBERTÓW;Krystyny, Stanisława, Heleny JAROSZÓW, Mieczysława, Marty, Marianny SOBOLEWSKICH;Antoniego, Anny, Janiny, Alberta, Jana, Witala, Huberta CZYBIRÓW; Adeli, Bronisława JANUSZEWSKICH, Jana, Feliksa, Adeli HORBACZÓW, Marii CZYBIR; MILLER Walerii, Władysława, Stanisława, Jerzego, Janiny, Wiesławy MACIEJEWSKIEJ, zmarłych z naszych rodzin;Janiny, Jana, Marka, Ryszarda, Stanisławy, Stanisława TURKÓW, Katarzyny, Andrzeja OLECHÓW, Katarzyny, Grażyny, Władysława JANASÓW, Elżbiety KISIAŁEK; Marii, Jana UŚCIJANIUKÓW, Anny, Franciszka PAWELSKICH; Rozalii, Jana, Stanisława, Leona LESZCZYŃSKICH, Marianny, Franciszka, Heleny KRĘCIWILK; Zbigniewa, Józefa i Wandy KWIATKOWSKICH, Dionizego, Marii, Jerzego, Bożeny REDLEWSKICH, Heleny, Władysława OSTROWSKICH, Janiny, Henryka MELKOWSKICH; Marii, Ludwiki i Bolesława GBURKÓW, Michaliny, Rajmunda i Bronisławy BARSZCZÓW, Antoniego MALAWKĘ, Stanisławy, Ludwika, Jadwigi, Ryszarda, Zbigniewa, Zdzisława, Zenona i Teresy KORYCKICH, Stanisławy, Józefa, Heleny, Stefana i Władysławy KOZÓW, Michaliny i Wacława MARCINIAKÓW, Jadwigi i Jana DRAGUNÓW, zmarłych z całej rodziny; Zofii MAŁOLEPSZEJ; ojca Franciszka, matki Katarzyny, męża Juliana Urban.