Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /autoinstalator/joomla/libraries/import.php on line 3
Pielgrzymki

Pielgrzymki

Organizacja pielgrzymek do miejsc świętych w tym Sanktuariów Maryjnych w kraju i poza jego granicami należy do stałych przedsięwzięć każdego roku liturgicznego w naszej parafii.

Księża proboszczowie inicjują, pomagają w organizacji i często biorą osobiście udział w pielgrzymkach.

9 maja 1992 roku w pierwszą pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski na Jasną Górę, z inicjatywy duszpasterskiej proboszcza, ks. kpt. Wiesława Bożejewicza wyruszyło z parafii 4 autokary. Do dziś ta pierwsza pielgrzymka podczas której uczestniczyliśmy we Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu i wygłoszona podczas tej Eucharystii homilia a także udział w Jasnogórskiej Drodze Krzyżowej prowadzonej przez ks. proboszcza pozostawiła w naszych sercach niezapomniane przeżycia

W dniach 9 – 11 czerwca 1997 roku parafianie wyjechali na pielgrzymkę autokarową do Krosna, aby uczestniczyć we Mszy św. kanonizacyjnej bł. Jana z Dukli, którą sprawował osobiście Ojciec Święty Jan Paweł II.

Uczestnicy pielgrzymki nawiedzili także Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej królowej Polski w Kałkowie, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach oraz klasztor Karmelitów Bosych i Sanktuarium św. o. Rafała Kalinowskiego w Czernej, gdzie uczestniczyli we Mszy świętej sprawowanej przy relikwiach patrona parafii św. o. Rafała Kalinowskiego, zapoznając się bliżej z jego życiem i pracą w tamtejszym klasztorze.

W pierwszej dekadzie grudnia 1997 roku parafianie wyjechali na pielgrzymkę do Fatimy, skąd przywieźli figurę Matki Bożej Fatimskiej i ofiarowali ją parafii. Podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej w kaplicy w bl. 14, ofiarowaną figurę ksiądz proboszcz przekazał w opiekę Wspólnocie Rycerstwa Niepokalanej. Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej podjęła zobowiązanie uczestniczenia we Mszy św. fatimskiej każdego 13-go dnia miesiąca i w modlitwie różańcowej w każdą środę.

Podobne zobowiązanie prowadzenia modlitwy różańcowej w każdą pierwszą sobotę miesiąca podjęło Koło Żywego Różańca.

Rycerstwo Niepokalanej włączając się w Ogólnopolską Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja zorganizowało dla mieszkańców parafii w dniu 12 lipca 1998 roku pielgrzymkę autokarową na Jasną Górę. Parafialna pielgrzymka z okazji Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę była organizowana przez Wspólnotę Rycerstwa Niepokalanej również w latach następnych.

W dniu 12 czerwca 1999 roku parafianie udali się na pielgrzymkę autokarową do Sandomierza aby uczestniczyć w spotkaniu żołnierzy Wojska Polskiego z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

W dniach 13 i 14 sierpnia członkowie Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej uczestniczyli w Narodowej Pielgrzymce Rycerstwa Niepokalanej do obozu zagłady w Oświęcimiu aby wziąć udział w ogólnopolskich uroczystościach 60 rocznicy męczeńskiej śmierci w bunkrze głodowym św. o. Maksymiliana Marii Kolbego.

Udział w pielgrzymce był połączony z nawiedzeniem celi śmierci głodowej o. Maksymiliana i stanowił głębokie przeżycie dla osób w niej uczestniczących.

Począwszy od 1993 roku Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej organizuje w każdym roku w ostatnią niedzielę lipca autokarową pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Wszechpośredniczki łask i św. o. Maksymiliana Marii Kolbego mieszczącego się w klasztorze o.o. Franciszkanów w Niepokalanowie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Modlitw Rycerstwa Niepokalanej. Ogólnopolski Dzień Modlitw Rycerstwa Niepokalanej jest corocznie organizowany w klasztorze o.o. Franciszkanów w Niepokalanowie na upamiętnienie uwięzienia o. Maksymiliana w celi śmierci głodowej niemieckiego obozu zagłady w Auschwitz.

W dniu 20 listopada 2010 roku parafianie uczestniczyli w pielgrzymce z okazji obowiązkowego wspomnienia św. o. Rafała Kalinowskiego oraz planowanych w parafii uroczystości odpustowych. Podczas tej pielgrzymki odwiedziliśmy Sanktuarium św. o. Rafała Kalinowskiego w Czernej gdzie uczestniczyliśmy we Mszy św. oraz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach i Krypcie Prezydenckiej na Wawelu.

Ponadto w minionym okresie dwudziestolecia pracy duszpasterskiej w naszej parafii były organizowane pielgrzymki m. in. do:

- Rzymu,
- Fatimy,
- Lourdes,
- do Grecji śladami św. Pawła,
- do Turcji śladami św. Pawła,
- Ukrainy,
- Sanktuarium Matki Bożej Studzienicznej,
- Klasztoru Cystersów w Wąchocku,
- Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu,
- Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie,
- Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach,
- Sanktuarium Matki Bożej w Skarżysku Kamiennej.

Pielgrzymki te stwarzały zawsze doskonałe możliwości pogłębienia wiary, poznania i/lub powiększenia wiedzy o obiektach sakralnych, bliższego poznania faktów z historii Kościoła a także dokonania samooceny swojej dotychczasowej postawy jako katolika.

Były one także zawsze doskonałym sposobem na wykonywanie dodatkowej i bardzo znaczącej pracy duszpasterskiej dla naszych duszpasterzy.