15 lutego 2018

Patron parafii

Uroczystość beatyfikacji o. Rafała Kalinowskiego odbyła się w Krakowie 26 czerwca 1983 roku, a osiem lat później w dniu 17 listopada 1991 roku w Rzymie Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał jego kanonizacji.

Otrzymał on staranne wychowanie i wykształcenie i został inżynierem wojskowym. Gdy w roku 1863 wybuchło Powstanie Styczniowe, Kalinowski w wieku 28 lat, w poczuciu obowiązku wobec własnej ojczyzny, oddał się do dyspozycji tajnego Rządu Narodowego, który mianował go naczelnikiem Wydziału Wojny na Litwie. Aresztowany w kwietniu 1864 roku, został skazany na 10 lat ciężkich robót na Syberii. Czas zesłania traktował jako przygotowanie do życia zakonnego i kapłańskiego.

Po odzyskaniu wolności był wychowawcą błogosławionego Augusta Czartoryskiego. W roku 1877 wstąpił do Karmelitów Bosych w Grazu i otrzymał imię Rafała od św. Józefa. Święcenia kapłańskie przyjął w 1882 roku w Czernej koło Krakowa. Jako kapłan realizował zasadę swego życia: służyć bliźniemu dla Boga. Służył przede wszystkim w konfesjonale, otaczał opieką chorych, organizował pomoc dla zagrożonych moralnie przez niedostatek, miał niezwykły dar jednania ludzi z Bogiem i Kościołem. Jest wzorem Polaka patrioty i żołnierza, świadomego swoich obowiązków wobec Ojczyzny i Kościoła.

Zmarł w opinii świętości 15 grudnia 1907 roku w Wadowicach. Został pochowany na zakonnym cmentarzu w Czernej, a następnie przeniesiony i złożony w ołtarzu kaplicy klasztornej w Czernej. Dzień 20 listopada został ustanowiony przez Kościół jako wspomnienie liturgiczne św. o. Rafała Kalinowskiego.

Kościół ukazał go nam jako wzór człowieka, który w każdych okolicznościach swego życia – jako inżynier, powstaniec, zesłaniec, wychowawca, kapłan i zakonnik – potrafił w pełni realizować powołanie ucznia Chrystusa służącego braciom, dzielącego się z nimi chlebem i skarbem wiary a także głęboko zatroskanego o jedność Kościoła.

O. Rafał Kalinowski był przekonany, że tylko wiara może stanowić trwały fundament życia. Urzeczony wielką miłością Boga, który się nam oddał cały, postanowił swoje życie oddać Bogu służąc bliźnim. Wyraził to w modlitwie:

„Boże, jeśli mam żyć, to spraw żebym już tylko żył dla Ciebie w uczynkach podjętych dla miłości Twojej”.

 

Kult św. o. Rafała Kalinowskiego rozpoczął się dość szybko i samorzutnie. Jest czczony nie tylko w Polsce, ale także w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Rosji, Rwandzie i Burundi.

Święci są dojrzałym owocem królestwa Bożego na ziemi. W nich w sposób szczególny wypełnia się Chrystusowe wybranie: Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i aby owoc wasz trwał (J15, 16).

 

Duże znaczenie dla pogłębienia kultu św. o. Rafała Kalinowskiego w parafii mają uroczystości odpustowe, które każdego roku są głębokim przeżyciem dla całej wspólnoty parafialnej. W dotychczasowych uroczystościach odpustowych uczestniczyli m.in. Biskup Polowy Sławoj Leszek Głódź, ks. ppłk Leszek Kołoniecki, ks. prał. Zdzisław Peszkowski – kapelan Rodzin Katyńskich, o. Edmund Wrzesiński – Karmelita Bosy, ks. płk Sławomir Żarski – Wikariusz Generalny Ordynariatu Polowego oraz księża z sąsiednich parafii rembertowskich. Obecność duszpasterzy i wygłaszane przez nich słowo Boże przybliżały wiernym postać św. o. Rafała Kalinowskiego oraz znaczenie jego heroicznych cnót dla Kościoła Powszechnego.

Od listopada 2006 roku (dekret Biskupa Polowego Wojska Polskiego z dnia 22 listopada 2006 roku) św. Rafał Kalinowski jest patronem saperów. Saperzy to ludzie trudnej i ofiarnej służby jakże często pełnionej „na pograniczu życia i śmierci”. Trud saperów podejmowany w czasie rozminowywania kraju po zakończeniu działań wojennych, przyczynił się do bezpieczeństwa obywateli. Św. O. Rafał Kalinowski – oficer, saper i kapłan – patron saperów – wyprasza im liczne łaski i oręduje za nimi przed tronem Boga.

 

Parafia otacza swego patrona szczególnym szacunkiem już od chwili jej erygowania. W 1994 roku w ołtarzu głównym kościoła garnizonowego umieszczono jego obraz (autorstwa profesora Jana Molgi) a 11 czerwca 1997 roku parafianie pielgrzymowali do Czernej, gdzie mieści się klasztor o.o. Karmelitów Bosych i Sanktuarium św. o. Rafała Kalinowskiego w którym znajdują się jego Relikwie. Tam uczestniczyli w dniu 11 czerwca 1997 roku po raz pierwszy w Eucharystii sprawowanej w kaplicy p.w. św. o. Rafała Kalinowskiego i przy jego Relikwiach umieszczonych w ołtarzu.

Jednocześnie trwały starania o sprowadzenie Relikwii św. o. Rafała Kalinowskiego do parafii zakończone pomyślnie w dniu 25 listopada 2000 roku. Odtąd parafii wojskowej w Warszawie Rembertowie i kościołowi garnizonowemu patronuje św. o. Rafał Kalinowski a parafianie oddają mu szczególny hołd przez ucałowanie jego Relikwii na zakończenie Mszy św. o godz. 18.00 każdego 20-go dnia miesiąca.

 

Staraniem proboszcza ks. ppłk Mariusza Śliwińskiego w ołtarzu głównym umieszczona została pięknie wyrzeźbiona figura św. o. Rafała Kalinowskiego, którą w dniu 20 listopada 2010 roku poświęcił pełniący obowiązki Ordynariusza Ordynariatu Polowego ks. płk prał. Sławomir Żarski.

Oto jak możemy się modlić za wstawiennictwem patrona naszej parafii:

Boże, Ty napełniłeś świętego Rafała, kapłana, duchem mocy w przeciwnościach i wielkim umiłowaniem jedności Kościoła, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy mocni w wierze i wzajemnej miłości, wielkodusznie współdziałali dla osiągnięcia jedności wszystkich wiernych w Chrystusie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.