Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /autoinstalator/joomla/libraries/import.php on line 3
Działalność charytatywna

Działalność charytatywna

Działalność charytatywna była prowadzona w naszej parafii od momentu jej powstania i jest kontynuuowana do chwili obecnej. W ramach tej działalności podejmowane są m.in. następujące przedsięwzięcia:

  • festyny i inne imprezy z których dochód był przeznaczony na potrzeby potrzebujących
  • zbiórki odzieży i innych darów materialnych,
  • zbiórki darów na potrzeby loterii fantowej,
  • organizacja białych niedziel
  • opieka dla dzieci z ubogich rodzin w świetlicy Caritasu,
  • organizacja i zabezpieczenie dowozu darów dla ludności poszkodowanej przez klęski żywiołowe,
  • zbiórka ofiar pieniężnych dla klasztorów kontemplacyjnych i misjonarzy,

Należy z satysfakcją podkreślić, że parafianie wraz ze swoimi duszpasterzami ze zrozumieniem traktowali każde zorganizowane przedsięwzięcie charytatywne i czynnie się nie włączali. Jest to dowód patriotyzmu i wielkiej odpowiedzialności parafian za sytuację materialną osób potrzebujących pomocy materialnej.