4 grudnia 2018

BIERZMOWANIE 2020

UWAGA!!!

Odwołujemy wszelkie spotkania przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania. O wznowieniu spotkań poinformujemy w ogłoszeniach parafialnych i na tutejszej stronie. 

ks. ppor. Artur Janczarek
 wikariusz