4 grudnia 2018

BIERZMOWANIE 2020

Dnia 25 lutego br. odbędzie się kolejne spotkanie młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.

Spotkanie rozpoczyna się Mszą św. o godz. 18.00

ks. ppor. Artur Janczarek
 wikariusz